NAMJESNIK BOSANSKOG EJALETA ALI-PAŠA HEKIMOGLU (1736 – 1748) I DUBROVAČKA REPUBLIKA
NAMJESNIK BOSANSKOG EJALETA ALI-PAŠA HEKIMOGLU (1736 – 1748) I DUBROVAČKA REPUBLIKA
Ruža Radoš
Osnovni cilj ove doktorske disertacije je analiza složenih odnosa Dubrovačke Republike i Bosanskog ejaleta u vrijeme bosanskog namjesnika Ali-paše Hekimoglua. Da se dobije temeljni okvir i šira perspektiva za stvaranje pretpostavki o dubrovačko-osmanskim odnosima, istraživanjem su rekonstruirane političko-gospodarske prilike u perifernoj osmanskoj provinciji Bosni i profesionalni profil osmanskog državnika Ali-paše. Iscrpni pregled gospodarsko-političkih promjena u Bosanskom...
STANOVNIŠTVO ŽUPE GRADAC
 1709-1918 GODINE
STANOVNIŠTVO ŽUPE GRADAC 1709-1918 GODINE
Antun Koncul
U ovom radu donesen je prikaz povijesno-demografskog istraživanja stanovništva župe Gradac u jugoistočnoj Hercegovini u razdoblju od 1709. do 1918. godine. Kao glavno istraživačko vrelo korištene su matične knjige i knjige stanja duša župe Gradac, a uz njih su korišteni popisi stanovništva, biskupski izvještaji i ostala vrela koja su pružala informacije o tamošnjem stanovništvu. Na samom početku donesen je povijesni okvir s posebnim osvrtom na crkveno stanje, odnosno...