Pages

"Suvremeni pristup liječenju akne"
"Suvremeni pristup liječenju akne"
Maja Vuković
Akne (lat. Acne vulgaris) su jedna od najčešćih kožnih bolesti. Javljaju se kod 80-85% adolescenata i mlađih odraslih osoba. Bolest zahvaća oba spola, a obično se javlja na seboroičkim mjestima. U najvećem broju slučajeva simptomi se smanjuju s prestankom adolescencije, odnosno do 25.godine života (1).Kod manjeg broja bolesnika, prvenstveno žena, bolest traje dulje, sve do 35. odnosno 40. godine života. 15-30% adolescenata traži liječničku pomoć u slučaju pojave akni, a...
"Suživot roditelja i djece odrasle dobi na području Dubrovnika"
"Suživot roditelja i djece odrasle dobi na području Dubrovnika"
Nikoleta Radić
Hrvatska je, prema broju mladih koji od punoljetnosti do 34. godine žive s roditeljima, rekorder Europske unije. Čak ih je 70,3 % koji i dalje žive pod roditeljskim krovom! Nakon završenog školovanja veliki broj mladih ne napušta obiteljski dom. U većini takvih obitelji – u suživotu roditelja i odrasle djece, javljaju se problemi. Mnogi roditelji ponašaju se prema odrasloj djeci onako kako su se ponašali prema njima tijekom odrastanja. To uključuje previše uplitanja u život...
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih prihoda"
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih prihoda"
Jelena Lučić
Svakodnevni život kako gospodarskih subjekata, tako i pojedinaca povezan je sa plaćanjem određenih obveza državi. Porezi su postali sveprisutni i jedan su od najznačajnijih prihoda države. Da bi država ispunjavala sve svoje obveze koje se od nje očekuju, mora prikupiti dovoljno javnih prihoda, a da bi to postigla, treba imati dobro postavljen porezni sustav te institucije kroz koje će porezni obveznici moći iskomunicirati svoja porezna prava i obveze. Oblik te način prikupljanja...
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih rashoda"
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih rashoda"
Maja Kvesić
Javni rashodi predstavljaju sve izdatke države u najširem smislu radi obavljanja njezinih funkcija koje su određene zakonom, ustavom i drugim propisima. Služe za financiranje javnih potreba, a podmiruju se javnim prihodima, plaćanjem pristojbi te ostalim prihodima. Javne rashode možemo podijeliti prema različitim kriterijima, najčešće vrste su: redovni i izvanredni, produktivni i neproduktivni, investicijski i transferni, osobni i materijalni, odloživi i neodloživi, novčani i...
"Terapija dijabetičke polineuropatije"
"Terapija dijabetičke polineuropatije"
Selime Backović
Šećerna bolest spada u skupinu kroničnih bolesti koja zahtijeva stalno medicinsko praćenje i edukaciju bolesnika o mjerama prevencije kako bi se spriječio razvoj komplikacija. U razvijenim zemljama dijabetes je vodeći uzrok neuropatija, a neuropatije su jedna od najčešćih komplikacija dijabetesa. Kod postavljanja dijagnoze dijabetičke neuropatije treba isključiti i druge uzroke neuropatija ako se radi o atipičnoj kliničkoj slici ili drugim istodobnim bolestima. Dijagnoza se...
"Tikovi u djece i odraslih"
"Tikovi u djece i odraslih"
Katija Kordić
Tik je nagli i neželjeni motorni ili vokalni poremećaj koji ljudi stvaraju mimo svoje volje. Češće se javlja kod djece u odnosu na odrasle te se povezuje s djetetovim emocijama. Tik može biti jednostavan ili složeni. Složeni tikovi mogu bitno utjecati na ĉovjekov život, odnosno obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti, ali i na socijalne kontakte. Stoga se može reći kako tikovi mogu uvelike narušiti kvalitetu života. Iz navedenog razloga bitno je već od najranije dobi...
"Tjelesno, psihičko i ekonomsko zanemarivanje osoba starije dobi izvršeno prije smještaja u ustanovu socijalne skrbi"
"Tjelesno, psihičko i ekonomsko zanemarivanje osoba starije dobi izvršeno prije smještaja u ustanovu socijalne skrbi"
Sandra Krstulović
Zlostavljanje starijih osoba podrazumijeva različite oblike zlostavljanja, ne samo tjelesno zlostavljanje, nego psihičko, seksualno i ekonomsko zanemarivanje. O nasilju u trećoj životnoj dobi nema mnogo podataka kako u svijetu tako ni u Hrvatskoj. S obzirom na sve dulji životni vijek, a samim tim i veći broj osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji, realno je očekivati da će fenomen zlostavljanja starijih osoba tek početi ozbiljnije zaokupljati interes kako stručnjaka tako...
"Trombolitičko liječenje ishemijskog moždanog udara u Općoj bolnici Dubrovnik - retrospektivna analiza"
"Trombolitičko liječenje ishemijskog moždanog udara u Općoj bolnici Dubrovnik - retrospektivna analiza"
Katija Haklička
Novo razdoblje u liječenju ishemijskog moţdanog udara započinje 1995. godine kada je kliničkim studijama dokazano da rana intravenska primjena rekombiniranog aktivatora tkivnog plazminogena (rt-PA) moţe uveliko poboljšati ishod bolesti. Alteplaza (rt-PA) je danas jedina registrirana medicinska terapija za akutni infarkt mozga (od 2002.g. registriran u Europi). Mogu je dobiti bolesnici koji zadovoljavaju kriterije AHA (American Heart Association). Cilj ovog rada bio je prikazati...
"Ugradnja umjetnog kuka gerijatrijskoj populaciji"
"Ugradnja umjetnog kuka gerijatrijskoj populaciji"
Lukša Bezek
Jedne od najčešćih fraktura u današnje vrijeme su frakture kuka. Najveći broj fraktura kuka događa se u poodmakloj životnoj dobi. Frakture kuka su povezane sa kroničnom boli, smanjenom mobilnošću, invalidnošću i povećanom ovisnošću o drugoj osobi. Razvoj i ugradnja umjetnih zglobova, pa tako i kuka, predstavlja jedno od najvećih dostignuća u medicini, a u XX. stoljeću i u ortopediji. U svijetu najčešće zamjenjivani prirodni zglob umjetnim je zglob kuka. Incidencija i...
"Uloga anesteziološkog tehničara pri operativnom zbrinjavanju rupturirane aneurizme abdominalne aorte"
"Uloga anesteziološkog tehničara pri operativnom zbrinjavanju rupturirane aneurizme abdominalne aorte"
Ivan Večerin
Aneurizma se definira kao ograničeno proširenje krvne žile. Najčešće je riječ o aneurizmama arterija.Aneurizme aorte dijelimo na aneurizme torakalne (grudne), te abdominalne (trbušne) aorte, a upravo su abdominalne najčešće. Po lokalizaciji na abdominalnoj aorti, aneurizme su najčešće smještene u dijelu aorte koji se nalazi ispod izlazišta bubrežnih arterija (90%).Aneurizma abdominalne aorte (AAA) se najčešće javlja kod muškaraca, pušača, u dobi između 65 i 75 godina....
"Uloga kompresije u terapiji kronične venske bolesti"
"Uloga kompresije u terapiji kronične venske bolesti"
Marija Vijolić-Hilić
Kronična venska bolest najčešći je poremećaj venskog sustava (oko 75% slučajeva). Većina kroničnih rana na koži, kod bolesnika izaziva zabrinutost i strah što dovodi do morbiditeta i smanjenja kvalitete života. S obzirom na relativnu dugotrajnost liječenja, velike finacijske troškove, kao i upitan učinak terapijskih mjera na visoku učestalost recidiva, predstavlja značajan zdravstveni, socijalni i ekonomski problem u svijetu. Kod uspostavljanja dijagnoze, liječenja te...
"Uloga medicinske sestre u dermatovenerologiji"
"Uloga medicinske sestre u dermatovenerologiji"
Marija Vijolić-Hilić
Koža je najveći i najvidljiviji organ našeg tijela i ima cijeli niz značajnih funkcija. Grana medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem kože i njenih adneksa te vidljivih sluznica naziva se dermatologija, dok je venerologija grana medicine koja se bavi istraživanjem, dijagnostikom i liječenjem spolnih bolesti. Na koži se mogu zapaziti promjene nastale kao posljedica bolesti unutarnjih organa, zbog čega se kaže da je koža ogledalo unutarnjeg stanja...

Pages