Pages

Vodonepropusnost i vodonepropusna odjeljenja na putničkim brodovima
Vodonepropusnost i vodonepropusna odjeljenja na putničkim brodovima
Joško Didović
U završnom radu razmatra se važnost vodonepropusnosti i vodonepropusnih odjeljenja na brodu u funkcionalnom,konstruktivnom i sigurnosnom smislu.U posljednje vrijeme povećava se potražnja za putničkim brodovima, a to se posebno odnosi na brodove za kružna putovanja. Zbog toga se grade sve veći i moderniji brodovi za kružna putovanja koji prevoze sve veći broj putnika, a najviše pažnje posvećuje se sigurnosti tih brodova. Cilj ovog rada je pobliže objasniti vodonepropusnost broda...
Vodstvo kao izvor konkurentske prednosti u XXI. stoljeću
Vodstvo kao izvor konkurentske prednosti u XXI. stoljeću
Nikolina Baletin
Ovaj diplomski rad temeljen je na teorijskom razmatranju važnosti vodstva i ulozi vođe u organizaciji. Na ovu temu napisane su brojne knjige, časopisi i članci međutim neminovno je da su vođe u prošlosti kao i oni usmjereni budućnosti posjedovali određene karakteristike iz čega su i proizašli različiti pristupi. U diplomskom radu definirane su osnovne značajke i različita gledišta vodstva. Definirani su pojam i uloga vođe kao i njegove sposobnosti. Svaki vođa koristi neki...
Vrste derivata (izvedenica) i njihove  karakteristike
Vrste derivata (izvedenica) i njihove karakteristike
Petra Prkačin
U ovom radu definiraju se izvedenice i vrste izvedenica. Izvedenice su financijski instrumenti s kojima se trguje na financijskim tržištima, tržišta na kojima se odvija trgovanje dijelimo na burze te trgovanje preko šaltera. Danas postoji veliki broji izvedenica s kojima investitori imaju mogućnost trgovati. Izbor izvedenice ovisi o vrsti imovine kojom investitor želi trgovati na financijskom tržištu. Investitori također imaju mogućnost vrednovati izvedenicu s kojom se odluče...
Vrste kontejnera
Vrste kontejnera
Antonio Mabić
U radu su analizirani kontejneri, vrste, konstrukcija, označavanje i standardne veličine. Prijevoz robe kontejnerima se obavlja pomorskim, cestovnim, zračnim i ţeljezničkim transportom. Pomorski transport kontejnerima se vrši specijalno građenim brodovima i na specijalnim terminalima. Veličina brodova i kapacitet terminala se stalno povećavaju.
Westfalski mir 1648
Westfalski mir 1648
Valentin Soldo
Vestfalski mir smatra se jednim od najvažnijih mirovnih ugovora u ljudskoj povijesti. Njime je završen Tridesetogodišnji rat, koji je bio jedan od najgorih sukoba u ljudskoj povijesti, ali njegovo značenje prevazilazi završavanje samo tog sukoba. Mir je zapravo okončao jako dugo razdoblje u Europi prepuno ratova i sukoba kojima korijene možemo tražiti čak od raspada Rimskog Carstva, koji su se svi vrtjeli oko istog cilja, a to je pokoravanje kontinenta od strane jedne velike...
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Dario Šetka
U radu se govori o izazovima i prilikama zadruga. U tu svrhu, prikazuje se pojmovno određenje zadruga, odnosno definicija zadruga sukladno Zakonu o zadrugama. Istaknute su i važne činjenice odnosno specifičnosti vezane uz članove zadruga, pa se tako navodi da član zadruge treba neposredno sudjelovati u radu zadruge, koristiti njezine usluge itd. Navodi se i sedam zadružnih načela: dragovoljno i otvoreno članstvo, nadzor poslovanja od strane članova, gospodarsko sudjelovanje...
Zagrijavanje zemlje i njezinog omotača
Zagrijavanje zemlje i njezinog omotača
Marino Zalokar
Tijekom posljednjih 50 godina prosječna globalna temperatura porasla je najbržom brzinom u zabilježenoj povijesti, a taj se trend ubrzava. Globalno zagrijavanje, postupno zagrijavanje Zemljine površine, oceana i atmosfere, uzrokovano je ljudskom aktivnošću, prvenstveno izgaranjem fosilnih goriva koja u atmosferu pumpaju ugljični dioksid (CO2), metan i druge stakleničke plinove. Globalno zagrijavanje aspekt je klimatskih promjena, koji se odnosi na dugoročni porast temperatura...
Zastupanje trgovačkih društava
Zastupanje trgovačkih društava
Martina Batinović
S obzirom da su trgovačka društva pravne osobe te kao takve postoje samo u pravnom smislu, za njihovo valjano očitovanje volje, stjecanje prava i obveza potrebno je da za njih očitovanja daju za to ovlaštene fizičke osobe – njihovi ovlašteni zastupnici. Pritom se prihvaća fikcija da se radnje ovlaštenih zastupnika pripisuju radnjama samog trgovačkog društva. Cilj ovog rada je istražiti ulogu zastupanja kod različitih oblika trgovačkih društava, kao i općeniti značaj samog...
Zatupljenost i perspektive upotrebe kriptovaluta u financijskim transakcijama
Zatupljenost i perspektive upotrebe kriptovaluta u financijskim transakcijama
Nika Limov
Velika financijsko-ekonomska kriza iz 2008. godine, u čijem je ishodištu bila propast bankarskog sustava SAD-a do koje je došlo usljed njegove neadekvatne regulative, poprimila je razmjere globalnog nepovjerenja u postojeće financijske instrumente i cjelokupni financijski sustav. Jedan od odgovora na tu krizu bilo je uvođenje koncepta kriptovaluta, pa je tako 2009. godine uvedena prva i do danas najpoznatija kriptovaluta – bitcoin. Kriptovalute kao digitalni novac koji u šifriranoj...
Zavarivanje
Zavarivanje
Marin Andačić
Rad ne sadrži sažetak.
Zaštita okoliša i upravljanje razvojem i poslovanjem marina
Zaštita okoliša i upravljanje razvojem i poslovanjem marina
Vlaho Matušić
U radu je prikazana zaštita okoliša i upravljenjem razvojem i poslovanjem marina. Detaljno su opisani Ekološki aspekti razvoja nautičkog turizma: nautički turizam, utjecaj na okoliš. Dani su pravci razvoja nautičkog turizma. Prikazane su primjene i ideje za gradnju marine u Luci Šipanskoj.
Zaštita okoliša od štetnih organizama iz balastnih voda s osvrtom na Jadransko more
Zaštita okoliša od štetnih organizama iz balastnih voda s osvrtom na Jadransko more
Joško Oršulić
U ovom radu objasnit ću glavne značajke i načine postupanja u spriječavanju širenja štetnih alohtonih vrsta putem balastnih voda. Navest ću sve aktivnosti i radnje koje poduzimaju nacionale administracije i međunarodne institucije da bi se ova opasnost svela na najmanju moguću mjeru. Vidjet će obveze uključenih dionika, intezitet njihovog napretka u dostizanju ciljeva kao i obveze samih brodarskih kompanija. Najvažnija dostignuća su ostvarena što se tiče organizacije i većeg...

Pages