Pages

"Karakteristike bolesnika liječenjih od karcinoma pluća u dnevnoj bolnici za onkologiju Opće bolnice Dubrovnik"
"Karakteristike bolesnika liječenjih od karcinoma pluća u dnevnoj bolnici za onkologiju Opće bolnice Dubrovnik"
Marijana Šuperak
Karcinom pluća najčešće nastaje iz epitelnih stanica glavnih i segmentalnih bronha, a mnogo rjeđe iz malih odnosno perifernih bronha. Obuhvaća skupinu tumora koji inače potječu iz raznih tkiva koja se nalaze u plućima. Takav tumor raste polagano, često bez simptoma, podmuklo. Vrlo brzo se širi u ostale organe, dok su rezultati liječenja proširene bolesti još uvijek nezadovoljavajući. Glavni čimbenik nastanka karcinoma pluća je pušenje, a u ostale spadaju aero zagađenje,...
"Kartiranje morskog otpada na otoku Lokrumu"
"Kartiranje morskog otpada na otoku Lokrumu"
Lucia Stipičević
U ovom radu glavna tema istraživanja je morski otpad i njegova raspodjela na području otoka Lokruma koji se nalazi u južnom Jadranu, točnije u blizini grada Dubrovnika. Istraživanje je provedeno na više lokacija na otoku, počevši od pristaništa do teže pristupačnih lokacija poput stijena i klifova, te neizostavnih plaža atraktivnih posjetiteljima. Tijekom dvije akcije prikupljanja morskog otpada u travnju 2017. i rujnu 2018. prikupljani su podaci o količini i vrstama otpada na...
"Kirurško i konzervativno liječenje prijeloma distalnog radijusa"
"Kirurško i konzervativno liječenje prijeloma distalnog radijusa"
Vlaho Šegović
Prijelomi distalnog radijusa ubrajaju se među najčešće prijelome lokomotornog sustava i čine oko 10% svih prijeloma odnosno 75% prijeloma ruke. Mehanizam nastanka ozljede jest pad na ispruženu ruku.Javljaju se kod djece najčešće u dobi od 7-14 godina, mlađih muškaraca do 30 godina, a kod žena su češći iznad 50 godina osobito kod onih koje boluju od osteoporoze.Postoji nekoliko klasifikacija prijeloma distalnog radijusa, a najpoznatija je standardna A-O klasifikacija.Cilj ovog...
"Kontaktni dermatitis kao posljedica pranja ruku zdravstvenog osoblja u Općoj bolnici Dubrovnik"
"Kontaktni dermatitis kao posljedica pranja ruku zdravstvenog osoblja u Općoj bolnici Dubrovnik"
Jelena Pezo
Koža, grčki- dermis; latinski-cutis, pokriva cijelu površinu tijela te je samim tim najveći organ. Normalna koža morfološki se sastoji od epidermisa, dermisa i supkutisa. Primarni zadatak kože je zaštita cijelog organizma i unutarnjih organa od negativnih utjecaja okoline. Dermatitis je upala svih slojeva kože. Znaci upale su: calor (toplina) - povećani protok krvi koji dovodi do blagog edema kože, rubor (crvenilo) - dilatirane krvne žile, eritem kože, dolor (bol) - iritacija...
"Korelacija prije-operacijskog rizika anestezije i njenih komplikacija"
"Korelacija prije-operacijskog rizika anestezije i njenih komplikacija"
Ana Efendić
Uvod. Anestezija je postupak izazivanja neosjetljivosti. Riječ anestezija dolazi od grčkih riječi an – bez i estos – osjećaja, a skovao ju je američki liječnik, pjesnik i pisac Oliver Wendell Holmes 1848. godine. Izvođenje anestezije nekoć je bilo opasno i neizvjesno, smrtnost je bila velika, danas je smrtnost niska. Rizici anestezije i komplikacije anestezije svedeni su na nisku razinu zahvaljujući otkriću i uporabi sigurnijih anestetika, boljim strojevima i monitorima kojima...
"Kožne promjene u trudnoći"
"Kožne promjene u trudnoći"
Marija Kocelj
Trudnoća je za ženski organizam jedno novo stanje koje počinje začećem i traje od začetka pa sve do poroda. Tijekom trudnoće događaju se brojne fiziološke i patološke promjene na koži. Do tih promjena najčešće dolazi zbog hormonalnih faktora povezanih s imunosnim sustavom. Najčešće fiziološke promjene koje se pojavljuju na koži tijekom trudnoće obuhvaćaju promjene pigmentacije, dlaka, noktiju, kao i promjene vezivnog tkiva, krvnih žila, aktivnosti žlijezda, pojavu...
"Kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a"
"Kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a"
Barbara Lešević
Tema ovog rada je kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a. Cilj istraživanja je utvrditi je li kvaliteta udaha parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a. U istraživanju je sudjelovalo 20 pacijenata s astmom i 20 pacijenata s KOPB-om. Istraživanje se provodilo pomoću ACT i CAT upitnika. Rezultati su pokazali da kvaliteta udaha ima značajan utjecaj na učinkovitost liječenja oboljelih od astme i KOPB-a.
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"
Bruno Mihatović
Akutni koronarni sindrom (AKS) kliniĉko je stanje kojemu je u podlozi naglo nastala kritiĉna ishemija miokarda. AKS podrazumijeva dva entiteta: nestabilnu anginu pektoris (NAP) i infarkt miokarda. Uz simptome i EKG nalaz njihovo meĊusobno razlikovanje temelji se na laboratorijskoj potvrdi (infarkt) ili iskljuĉivanju miokardne nekroze (NAP) nalazom tropinina T ili I i/ili MB-frakcije kreatin kinaze. Uz nekrozu miokarda, bolesnici se dijele na temelju EKG-nalaza na one s infarktom miokarda...
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
Sanja Grđan
Istraţivanje je obavljeno tijekom jednogodišnjeg razdoblja s ciljem utvrĊivanja makrozoobentoskih taksona u Mrtvom moru na otoku Lokrumu. Metodom vizualnog cenzusa zabiljeţeno je 25 vrsta: 3 pripadnika razreda Anthozoa, 6 pripadnika razreda Gastropoda, 1 pripadnik razreda Bivalvia, 2 pripadnika koljena Polychaeta, 8 pripadnika razreda Crustacea, 1 pripadnik razreda Echinoidea, 3 pripadnika razreda Holothuroidea i 1 pripadnik razreda Asteroidea. Svakoj vrsti procijenjena je prosjeĉna...
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
Marija Šilje
CILJ. Glavni cilj istraživanja je utvrditi ima li razlike u učestalosti metaboličkog sindroma i pojedinih njegovih sastavnica kod skupine shizofrenih bolesnika na širem području Dubrovniku u odnosu prema zdravoj populaciji. Cilj je istraživanja višestruk. Želimo utvrditi učestalost i pojavnost pojedinih sastavnica metaboličkog sindroma, i to opsega struka, krvnog tlaka, razine šećera u krvi natašte, HDL kolesterola i triglicerida kod skupine shizofrenih bolesnika u odnosu prema...
"Metode ekstrakcije mikroplastike iz školjkaša"
"Metode ekstrakcije mikroplastike iz školjkaša"
Ena Spremo
Čestice plastike manje od 5 mm nazivaju se mikroplastikom, a mogu se pronaći u atmosferi, tlu, morskom i slatkovodnom okolišu. Problemu mikroplastike značajnije se pristupilo u posljednjem desetljeću nakon što je količina mikroplastike u okolišu postala zabrinjavajuća. Čestice mikroplastike imaju velik i štetan utjecaj na morske organizme, odnosno na njihove fiziološke funkcije. Razvijene su brojne metode za ekstrakciju mikroplastike iz tkiva različitih organizama pa tako i...
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
Irena Glavor
U ovom radu istraživana je prisutnost mikroplastike u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana. Analiziranim jedinkama određivan je i duljinsko – maseni odnos, indeks kondicije i prehrana. Tijekom istraživanja ukupno je analizirano 107 jedinka; 38 trlja od blata, 42 bukve i 27 mola. Prosječna duljina tijela jedinki trlja od blata bila je 17,07 ±...

Pages