Pages

"Kartiranje morskog otpada na otoku Lokrumu"
"Kartiranje morskog otpada na otoku Lokrumu"
Lucia Stipičević
U ovom radu glavna tema istraživanja je morski otpad i njegova raspodjela na području otoka Lokruma koji se nalazi u južnom Jadranu, točnije u blizini grada Dubrovnika. Istraživanje je provedeno na više lokacija na otoku, počevši od pristaništa do teže pristupačnih lokacija poput stijena i klifova, te neizostavnih plaža atraktivnih posjetiteljima. Tijekom dvije akcije prikupljanja morskog otpada u travnju 2017. i rujnu 2018. prikupljani su podaci o količini i vrstama otpada na...
"Kirurško i konzervativno liječenje prijeloma distalnog radijusa"
"Kirurško i konzervativno liječenje prijeloma distalnog radijusa"
Vlaho Šegović
Prijelomi distalnog radijusa ubrajaju se među najčešće prijelome lokomotornog sustava i čine oko 10% svih prijeloma odnosno 75% prijeloma ruke. Mehanizam nastanka ozljede jest pad na ispruženu ruku.Javljaju se kod djece najčešće u dobi od 7-14 godina, mlađih muškaraca do 30 godina, a kod žena su češći iznad 50 godina osobito kod onih koje boluju od osteoporoze.Postoji nekoliko klasifikacija prijeloma distalnog radijusa, a najpoznatija je standardna A-O klasifikacija.Cilj ovog...
"Kontaktni dermatitis kao posljedica pranja ruku zdravstvenog osoblja u Općoj bolnici Dubrovnik"
"Kontaktni dermatitis kao posljedica pranja ruku zdravstvenog osoblja u Općoj bolnici Dubrovnik"
Jelena Pezo
Koža, grčki- dermis; latinski-cutis, pokriva cijelu površinu tijela te je samim tim najveći organ. Normalna koža morfološki se sastoji od epidermisa, dermisa i supkutisa. Primarni zadatak kože je zaštita cijelog organizma i unutarnjih organa od negativnih utjecaja okoline. Dermatitis je upala svih slojeva kože. Znaci upale su: calor (toplina) - povećani protok krvi koji dovodi do blagog edema kože, rubor (crvenilo) - dilatirane krvne žile, eritem kože, dolor (bol) - iritacija...
"Korelacija prije-operacijskog rizika anestezije i njenih komplikacija"
"Korelacija prije-operacijskog rizika anestezije i njenih komplikacija"
Ana Efendić
Uvod. Anestezija je postupak izazivanja neosjetljivosti. Riječ anestezija dolazi od grčkih riječi an – bez i estos – osjećaja, a skovao ju je američki liječnik, pjesnik i pisac Oliver Wendell Holmes 1848. godine. Izvođenje anestezije nekoć je bilo opasno i neizvjesno, smrtnost je bila velika, danas je smrtnost niska. Rizici anestezije i komplikacije anestezije svedeni su na nisku razinu zahvaljujući otkriću i uporabi sigurnijih anestetika, boljim strojevima i monitorima kojima...
"Kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a"
"Kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a"
Barbara Lešević
Tema ovog rada je kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a. Cilj istraživanja je utvrditi je li kvaliteta udaha parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a. U istraživanju je sudjelovalo 20 pacijenata s astmom i 20 pacijenata s KOPB-om. Istraživanje se provodilo pomoću ACT i CAT upitnika. Rezultati su pokazali da kvaliteta udaha ima značajan utjecaj na učinkovitost liječenja oboljelih od astme i KOPB-a.
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"
Bruno Mihatović
Akutni koronarni sindrom (AKS) kliniĉko je stanje kojemu je u podlozi naglo nastala kritiĉna ishemija miokarda. AKS podrazumijeva dva entiteta: nestabilnu anginu pektoris (NAP) i infarkt miokarda. Uz simptome i EKG nalaz njihovo meĊusobno razlikovanje temelji se na laboratorijskoj potvrdi (infarkt) ili iskljuĉivanju miokardne nekroze (NAP) nalazom tropinina T ili I i/ili MB-frakcije kreatin kinaze. Uz nekrozu miokarda, bolesnici se dijele na temelju EKG-nalaza na one s infarktom miokarda...
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
Sanja Grđan
Istraţivanje je obavljeno tijekom jednogodišnjeg razdoblja s ciljem utvrĊivanja makrozoobentoskih taksona u Mrtvom moru na otoku Lokrumu. Metodom vizualnog cenzusa zabiljeţeno je 25 vrsta: 3 pripadnika razreda Anthozoa, 6 pripadnika razreda Gastropoda, 1 pripadnik razreda Bivalvia, 2 pripadnika koljena Polychaeta, 8 pripadnika razreda Crustacea, 1 pripadnik razreda Echinoidea, 3 pripadnika razreda Holothuroidea i 1 pripadnik razreda Asteroidea. Svakoj vrsti procijenjena je prosjeĉna...
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
Marija Šilje
CILJ. Glavni cilj istraživanja je utvrditi ima li razlike u učestalosti metaboličkog sindroma i pojedinih njegovih sastavnica kod skupine shizofrenih bolesnika na širem području Dubrovniku u odnosu prema zdravoj populaciji. Cilj je istraživanja višestruk. Želimo utvrditi učestalost i pojavnost pojedinih sastavnica metaboličkog sindroma, i to opsega struka, krvnog tlaka, razine šećera u krvi natašte, HDL kolesterola i triglicerida kod skupine shizofrenih bolesnika u odnosu prema...
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
Irena Glavor
U ovom radu istraživana je prisutnost mikroplastike u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana. Analiziranim jedinkama određivan je i duljinsko – maseni odnos, indeks kondicije i prehrana. Tijekom istraživanja ukupno je analizirano 107 jedinka; 38 trlja od blata, 42 bukve i 27 mola. Prosječna duljina tijela jedinki trlja od blata bila je 17,07 ±...
"Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758)"
"Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758)"
Ana Čoko
Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Svrha ovog istraţivanja bila je istraţiti utjecaj jednog komercijalnog preparata kao promotora rasta na jednogodišnjoj komarči Sparus aurata (Linnaeus, 1758). Preparat se koristi kao promotor rasta i antiparazitik u peradarskoj industriji. Za potrebe pokusa formirana su dva kaveza sa po 1000 jedinki u svakom. Kavez 1 (K1) i kavez 2 (K2) hranjeni su istom hranom. U hranu K1 dodan je...
"Mobing na radnom mjestu kod zdravstvenih radnika"
"Mobing na radnom mjestu kod zdravstvenih radnika"
Anita Herceg
U suvremenom svijetu ljudi su izloženi velikim pritiscima na radnom mjestu- preopterećenosti poslom, neadekvatnim uvjetima rada, jakom konkurencijom, strahom od gubitka posla, lošom organizacijskom strukturom i kulturom, nedovoljnom i nestručnom edukacijom zaposlenika, nedostatkom timskog rada, što sve vodi povećanju stresa, pogoršanim međuljudskim odnosima u radnoj okolini te vrlo često do mobinga. Mnogi zaposlenici svakodnevno trpe raznorazna zlostavljanja i maltretiranja od...
"Mogućnosti ličinačkog uzgoja hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus, od oplodnje do stadija metamorfoze u laboratorijskim uvjetima"
"Mogućnosti ličinačkog uzgoja hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus, od oplodnje do stadija metamorfoze u laboratorijskim uvjetima"
Mladen Višić
Istraživanje ovog diplomskog rada je provedeno s ciljem određivanja utjecaja različitih mikroalgalnih hranidbenih režima na rast, kompetenciju i metamorfozu ličinki hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus. Za potrebe istraživanja prikupljene jedinke hridinskog ježinca iz dubrovačkog akvatorija, zaljeva Gruž, injektirane su 1M otopinom KCL-a, a jajne stanice i spermatozoidi su transportirani u biološki laboratorij Sveučilišta u Dubrovniku, gdje je obavljena oplodnja i pokus....

Pages