Pages

"Frankov znak kao dermatološki marker ateroskleroze - usporedba pacijenata s preboljelim moždanim i srčanim udarom"
"Frankov znak kao dermatološki marker ateroskleroze - usporedba pacijenata s preboljelim moždanim i srčanim udarom"
Patricija Bačić
Dijagonalni nabor ušne školjke spominje se još u renesansi. Prvi ga je opisao 1973. godine američki liječnik Sonders T. Frank. Radi se o dijagonalnoj brazdi na lobulusu ušne aurikule koja se proteže od tragusa do ruba aurikule pod kutem od 45 stupnjeva. Kliničke studije pokazale su da je Frankov znak prediktor koronarne bolesti srca, cerebrovaskularnog inzulta i periferne vaskularne bolesti. Od prvog opisa, studije su izvijestile o povezanosti Frankova znaka s učestalošću i...
"Funkcija planiranja na primjeru osiguravajućeg društva Generali d.d."
"Funkcija planiranja na primjeru osiguravajućeg društva Generali d.d."
Ljubica Plećaš
Temeljne funkcije menadžmenta su planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje. Planiranje je prva i osnovna funkcija menadžmenta, temelj poslovanja svake uspješne organizacije. Proces planiranja sastoji se od analize okoline, definiranja vizije, misije, ciljeva, strategija i planova, implementacije planova i evaluacije rezultata. Vrhovni menadžment donosi strategijske planove, menadžeri srednje razine taktičke, a menadžeri najniže razine zaduženi su za...
"Incidencija okluzije središnje mrežične vene i ogranka u Dubrovčko-neretvanskoj županiji"
"Incidencija okluzije središnje mrežične vene i ogranka u Dubrovčko-neretvanskoj županiji"
Kate Milutinović
Cilj ovog rada je prikazati incidenciju okluzije središnje mrežnične vene i ogranka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Studija je retrospektivna i podaci su dobiveni iz dokumentacije retinalne ambulante i ambulante za fluoresceinsku angiografiju Odjela za oftalmologiju Opće bolnice Dubrovnik. Ispitanici su bolesnici retinalne ambulante Odjela za oftalmologiju Opće bolnice Dubrovnik kojima je postavljena dijagnoza okluzija središnje mrežnične vene i ogranka mrežnične vene u ...
"Incidencija regmatogene ablacije mrežnice u Dubrovačko-Neretvnskoj županiji"
"Incidencija regmatogene ablacije mrežnice u Dubrovačko-Neretvnskoj županiji"
Ivana Carević
Ablacija ili odignuće mrežnice je patološki proces u kojem se senzorni dio mrežnice odvaja od retinalnog pigmentog epitela. Regmatogena ablacija mrežnice je najčešći tip ablacije mrežnice, a nastaje poradi postojanja rupture mrežnice. Osnovna svrha ovog istraživačkog rada je bila prikazati incidenciju regmatogene ablacije mrežnice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Istraživanje je retrospektivno iz dokumentacije retinalne ambulante Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće...
"Indukcija biofiltera s različitim punilima"
"Indukcija biofiltera s različitim punilima"
Marija-Karla Poša
U ovom radu istraživana je indukcija biofiltara s različitim punilima – biokuglice, kamen raspršivač zraka i pergolar. Indukcija je proučavana u dva eksperimenta, jednim s komercijalno dostupnom kulturom bakterija za pročišćavanje vode u akvakulturi i drugim s bakterijama iz kućnog akvarija. Praćene su promjene relevantnih pokazatelja kvalitete vode: saliniteta, temperature, pH i koncentracija otopljenog kisika, nitratnog, nitritnog i amonijakalnog dušika te količine...
"Inkluzija i socijalna integracija osoba s ivaliditetom"
"Inkluzija i socijalna integracija osoba s ivaliditetom"
Kristina Zadković
Unatoč svim prednostima i zakonskim obvezama, osobe s invaliditetom još uvijek nisu u potpunosti prihvaćene u društvu. Iako Zakon o suzbijanju diskriminacije zabranjuje stavljanje bilo koga u nepovoljniji položaj na osnovi invaliditeta, još uvijek su u javnosti prisutne predrasude, stigma i diskriminacija. Na razne načine dolazi do diskriminacije osoba s invaliditetom, počevši od nemogućnosti zapošljavanja, pa do parkiranja „zdravih“ osoba na parkirna mjesta namijenjena...
"Intervencije medicinske sestre kod primjene terapije"
"Intervencije medicinske sestre kod primjene terapije"
Matea Soko
Uvod: Najčešće terapije provode medicinske sestre, bez obzira na način apliciranja (i.v., i.m., s.c. ili per os). Važno je istaknuti da medicinska sestra treba posjedovati znanja o primjeni terapije, te prepoznavanje i sprečavanju infekcija i mogućim komplikacijama. Kako bi se spriječile komplikacije, medicinska sestra se treba pridržavati pet pravila te provesti tri provjere u svrhu očuvanja sigurnosti pacijenta prilikom primjene lijeka. Cilj rada: je istražiti poznavanje...
"Intervencije medicinske sestre u skrbi za djecu oboljelu od akutne limfatičke leukemije"
"Intervencije medicinske sestre u skrbi za djecu oboljelu od akutne limfatičke leukemije"
Kristina Šiško
Akutna limfatička leukemija (ALL) odgovorna je za 80% akutnih leukemija dječje dobi, s najvećom učestalošću u dobi između 3 i 7 godina. Učestalost pojave leukemije je 6 od 100.000 ljudi. U zbrinjavanju djeteta oboljelog od ALL koje prolazi invazivne dijagnostičke i terapijske zahvate vrlo je važna uloga medicinske sestre. Ona kroz proces zdravstvene njege provodi intervencije koje su usmjerene na ublažavanje boli i rješavanje nus-pojava citostatske terapije s ciljem poboljšanja...
"Investicijski bankarski poslovi"
"Investicijski bankarski poslovi"
Jelena Dropuljić
Rad ne sadrži sažetak.
"Ispiranje mozga " u marketingu
"Ispiranje mozga " u marketingu
Nikša Kordić
U ovom radu se nastoji prikazati utjecaj „ispiranja mozga“ u marketingu. Može li se pomoću „ispiranja mozga“ u oglašavanju privući što veći broj potrošača i kako „ispiranje mozga“ utječe na već postojeće stavove i način razmišljanja potrošača. Što je kraća vremenska razlika između promjene u vjerovanju i ponašanju, veća je vjerojatnost da je došlo do neke vrste „ispiranja mozga“. Na primjerima triju poduzeća prikazani su različiti načini „ispiranja...
"Izazov promjene" u poslovanju poduzeća na međunarodnom tržištu
"Izazov promjene" u poslovanju poduzeća na međunarodnom tržištu
Blaž Glasnović
U ovom radu će se razmatrati promjene u poslovanju na međunarodnom tržištu. Proširenje poslovanja izvan granica matične zemlje zahtjeva prilagođavanje cjelokupnog načina poslovanja. Stoga je veoma važno da poduzeće zna kako funkcionira međunarodno tržište te koje prednosti i koje nedostatke ima od međunarodne suradnje. Glavni razlog zbog kojega se poduzeća uključuju na međunarodno tržište je povećanje zarade. Ali zbog promjenjive okoline, prilagođavanje na međunarodnom...
"Javnozdravstveni aspekt promjena fizikalnih parametara svježine lubina Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)"
"Javnozdravstveni aspekt promjena fizikalnih parametara svježine lubina Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)"
Maro Donatović
Ovim istraživanjem utvrđene su promjene pH, dielektričnih svojstava i senzorskih pokazatelja svježine lubina, Dicentrarchus labrax, tijekom skladištenja na različitim temperaturama (4±1°C i 12 ±1°C ). Pored toga, uspoređeni su učinkovitost polusatnog tretmana ribe kupkom s 0,9% NaCl u odnosu na klasično pakiranje ribe u podloške direktno s leda te učinak dvije najčešće korištene vrste stiropornih podložaka na očuvanje svježine ribe. Uzorci tretirani polusatnom kupkom...

Pages