Pages

"Indukcija biofiltera s različitim punilima"
"Indukcija biofiltera s različitim punilima"
Marija-Karla Poša
U ovom radu istraživana je indukcija biofiltara s različitim punilima – biokuglice, kamen raspršivač zraka i pergolar. Indukcija je proučavana u dva eksperimenta, jednim s komercijalno dostupnom kulturom bakterija za pročišćavanje vode u akvakulturi i drugim s bakterijama iz kućnog akvarija. Praćene su promjene relevantnih pokazatelja kvalitete vode: saliniteta, temperature, pH i koncentracija otopljenog kisika, nitratnog, nitritnog i amonijakalnog dušika te količine...
"Inkluzija i socijalna integracija osoba s ivaliditetom"
"Inkluzija i socijalna integracija osoba s ivaliditetom"
Kristina Zadković
Unatoč svim prednostima i zakonskim obvezama, osobe s invaliditetom još uvijek nisu u potpunosti prihvaćene u društvu. Iako Zakon o suzbijanju diskriminacije zabranjuje stavljanje bilo koga u nepovoljniji položaj na osnovi invaliditeta, još uvijek su u javnosti prisutne predrasude, stigma i diskriminacija. Na razne načine dolazi do diskriminacije osoba s invaliditetom, počevši od nemogućnosti zapošljavanja, pa do parkiranja „zdravih“ osoba na parkirna mjesta namijenjena...
"Investicijski bankarski poslovi"
"Investicijski bankarski poslovi"
Jelena Dropuljić
Rad ne sadrži sažetak.
"Ispiranje mozga " u marketingu
"Ispiranje mozga " u marketingu
Nikša Kordić
U ovom radu se nastoji prikazati utjecaj „ispiranja mozga“ u marketingu. Može li se pomoću „ispiranja mozga“ u oglašavanju privući što veći broj potrošača i kako „ispiranje mozga“ utječe na već postojeće stavove i način razmišljanja potrošača. Što je kraća vremenska razlika između promjene u vjerovanju i ponašanju, veća je vjerojatnost da je došlo do neke vrste „ispiranja mozga“. Na primjerima triju poduzeća prikazani su različiti načini „ispiranja...
"Izazov promjene" u poslovanju poduzeća na međunarodnom tržištu
"Izazov promjene" u poslovanju poduzeća na međunarodnom tržištu
Blaž Glasnović
U ovom radu će se razmatrati promjene u poslovanju na međunarodnom tržištu. Proširenje poslovanja izvan granica matične zemlje zahtjeva prilagođavanje cjelokupnog načina poslovanja. Stoga je veoma važno da poduzeće zna kako funkcionira međunarodno tržište te koje prednosti i koje nedostatke ima od međunarodne suradnje. Glavni razlog zbog kojega se poduzeća uključuju na međunarodno tržište je povećanje zarade. Ali zbog promjenjive okoline, prilagođavanje na međunarodnom...
"Javnozdravstveni aspekt promjena fizikalnih parametara svježine lubina Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)"
"Javnozdravstveni aspekt promjena fizikalnih parametara svježine lubina Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)"
Maro Donatović
Ovim istraživanjem utvrđene su promjene pH, dielektričnih svojstava i senzorskih pokazatelja svježine lubina, Dicentrarchus labrax, tijekom skladištenja na različitim temperaturama (4±1°C i 12 ±1°C ). Pored toga, uspoređeni su učinkovitost polusatnog tretmana ribe kupkom s 0,9% NaCl u odnosu na klasično pakiranje ribe u podloške direktno s leda te učinak dvije najčešće korištene vrste stiropornih podložaka na očuvanje svježine ribe. Uzorci tretirani polusatnom kupkom...
"Kako policijski službenici provode slobodno vrijeme (zdravstveno gledište)"
"Kako policijski službenici provode slobodno vrijeme (zdravstveno gledište)"
Ivana Maričić
Slobodno vrijeme može se promatrati kao komplementarno vrijeme onom koje se provodi radeći, zarađujući za život, pa služi zadovoljavanju onih potreba koje čovjek ne može zadovoljiti radeći. Slobodno vrijeme (slično značenju i pojmu igre) ima «viši» i posebni značaj samo za sebe, pa čovjek u slobodno vrijeme postiže ciljeve i zadovoljava potrebe koje su posve neovisne o njegovom profesionalnom «zarađivanju za život». Policijska zanimanja su, uz poslove zdr. djelatnika,...
"Karakteristike bolesnika liječenjih od karcinoma pluća u dnevnoj bolnici za onkologiju Opće bolnice Dubrovnik"
"Karakteristike bolesnika liječenjih od karcinoma pluća u dnevnoj bolnici za onkologiju Opće bolnice Dubrovnik"
Marijana Šuperak
Karcinom pluća najčešće nastaje iz epitelnih stanica glavnih i segmentalnih bronha, a mnogo rjeđe iz malih odnosno perifernih bronha. Obuhvaća skupinu tumora koji inače potječu iz raznih tkiva koja se nalaze u plućima. Takav tumor raste polagano, često bez simptoma, podmuklo. Vrlo brzo se širi u ostale organe, dok su rezultati liječenja proširene bolesti još uvijek nezadovoljavajući. Glavni čimbenik nastanka karcinoma pluća je pušenje, a u ostale spadaju aero zagađenje,...
"Kartiranje morskog otpada na otoku Lokrumu"
"Kartiranje morskog otpada na otoku Lokrumu"
Lucia Stipičević
U ovom radu glavna tema istraživanja je morski otpad i njegova raspodjela na području otoka Lokruma koji se nalazi u južnom Jadranu, točnije u blizini grada Dubrovnika. Istraživanje je provedeno na više lokacija na otoku, počevši od pristaništa do teže pristupačnih lokacija poput stijena i klifova, te neizostavnih plaža atraktivnih posjetiteljima. Tijekom dvije akcije prikupljanja morskog otpada u travnju 2017. i rujnu 2018. prikupljani su podaci o količini i vrstama otpada na...
"Kirurško i konzervativno liječenje prijeloma distalnog radijusa"
"Kirurško i konzervativno liječenje prijeloma distalnog radijusa"
Vlaho Šegović
Prijelomi distalnog radijusa ubrajaju se među najčešće prijelome lokomotornog sustava i čine oko 10% svih prijeloma odnosno 75% prijeloma ruke. Mehanizam nastanka ozljede jest pad na ispruženu ruku.Javljaju se kod djece najčešće u dobi od 7-14 godina, mlađih muškaraca do 30 godina, a kod žena su češći iznad 50 godina osobito kod onih koje boluju od osteoporoze.Postoji nekoliko klasifikacija prijeloma distalnog radijusa, a najpoznatija je standardna A-O klasifikacija.Cilj ovog...
"Kognitivne sposobnosti učenja obične hobotnice Octopus vulgaris, Cuvier, 1797"
"Kognitivne sposobnosti učenja obične hobotnice Octopus vulgaris, Cuvier, 1797"
Dorotea Lasić
Obična hobotnica Octopus vulgaris Cuvier 1797 je značajna i komercijalno važna vrsta u Jadranu. Vrlo je dobro prilagođena svom okolišu i ima visoko razvijen živčani sustav kao i tehnike lova i obrane od predatora. Inteligencijom nadmašuje veliki broj filogenetski odvedenijih skupina. Te njene osobine i široka rasprostranjenost i sposobnost adaptacije je čine pogodnom vrstom za istraživanje kognitivnih sposobnosti učenja i kod drugih životinja. U posljednje vrijeme,...
"Komplikacije ultrazvučne operacije mrene"
"Komplikacije ultrazvučne operacije mrene"
Maria Šimunović
CILJ : Prikazati komplikacije ultrazvučne operacije mrene u Općoj bolnici Dubrovnik METODE : Studija je retrospektivna i iz dokumentacije Odjela za oftalmologiju i optometriju. Analiziraju se epidemiološke karakteristike komplikacija ultrazvučne operacije mrene u vremenskom periodu od 01.01.2008. godine do 31.12.2017. godine. REZULTATI: U analizu je uključeno 83 (3,6 % od svih operiranih) ispitanika kojima je u desetogodišnjem razdoblju dijagnosticirana komplikacija ultrazvučne...

Pages