Pages

"Lyme borelioza kod stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2008-2018.-istraživački rad"
"Lyme borelioza kod stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2008-2018.-istraživački rad"
Ana Validžić
Lyme borelioza je infektivna, multisistemska bolest uzrokovana spirohetom Borrelia burgdorferi, s najčešćim kliničkim manifestacijama na koži, središnjem živčanom sustavu, srcu i zglobovima. Bolest se prenosi ubodom zaraženog krpelja roda Ixodes ricinus. S obzirom na povećanu incidenciju obolijevanja od ove spirohetoze, važno je ukazati na najnovija saznanja vezana za sve aspekte Lyme borelioze, kao i na različite kliničke manifestacije koje prate ovu infekciju. Cilj ovog rada...
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
Sanja Grđan
Istraţivanje je obavljeno tijekom jednogodišnjeg razdoblja s ciljem utvrĊivanja makrozoobentoskih taksona u Mrtvom moru na otoku Lokrumu. Metodom vizualnog cenzusa zabiljeţeno je 25 vrsta: 3 pripadnika razreda Anthozoa, 6 pripadnika razreda Gastropoda, 1 pripadnik razreda Bivalvia, 2 pripadnika koljena Polychaeta, 8 pripadnika razreda Crustacea, 1 pripadnik razreda Echinoidea, 3 pripadnika razreda Holothuroidea i 1 pripadnik razreda Asteroidea. Svakoj vrsti procijenjena je prosjeĉna...
"Melanomi dijagnosticirani u Općoj bolnici Dubrovnik u deseteogodišnjem razdoblju"
"Melanomi dijagnosticirani u Općoj bolnici Dubrovnik u deseteogodišnjem razdoblju"
Anamarija Padovan
U završnom radu obrađeni su patološki nalazi ispitanika kojima je dijagnosticiran melanom od 2009. do 2018. godine u Općoj bolnici Dubrovnik. Melanom je jedan od najzloćudnijih tumora, najčešće lokaliziran na koži, ali se može javiti na sluznicama, mrežnici i moždanim ovojnicama. Iako se broj oboljelih iz godine u godinu povećava, javnost nije dovoljno osviještena o važnosti mjera prevencije i ranog otkrivanja tumora. Čak naprotiv, mediji i društvene mreže nameću ideal...
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
Marija Šilje
CILJ. Glavni cilj istraživanja je utvrditi ima li razlike u učestalosti metaboličkog sindroma i pojedinih njegovih sastavnica kod skupine shizofrenih bolesnika na širem području Dubrovniku u odnosu prema zdravoj populaciji. Cilj je istraživanja višestruk. Želimo utvrditi učestalost i pojavnost pojedinih sastavnica metaboličkog sindroma, i to opsega struka, krvnog tlaka, razine šećera u krvi natašte, HDL kolesterola i triglicerida kod skupine shizofrenih bolesnika u odnosu prema...
"Metode ekstrakcije mikroplastike iz školjkaša"
"Metode ekstrakcije mikroplastike iz školjkaša"
Ena Spremo
Čestice plastike manje od 5 mm nazivaju se mikroplastikom, a mogu se pronaći u atmosferi, tlu, morskom i slatkovodnom okolišu. Problemu mikroplastike značajnije se pristupilo u posljednjem desetljeću nakon što je količina mikroplastike u okolišu postala zabrinjavajuća. Čestice mikroplastike imaju velik i štetan utjecaj na morske organizme, odnosno na njihove fiziološke funkcije. Razvijene su brojne metode za ekstrakciju mikroplastike iz tkiva različitih organizama pa tako i...
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
Irena Glavor
U ovom radu istraživana je prisutnost mikroplastike u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana. Analiziranim jedinkama određivan je i duljinsko – maseni odnos, indeks kondicije i prehrana. Tijekom istraživanja ukupno je analizirano 107 jedinka; 38 trlja od blata, 42 bukve i 27 mola. Prosječna duljina tijela jedinki trlja od blata bila je 17,07 ±...
"Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758)"
"Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758)"
Ana Čoko
Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Svrha ovog istraţivanja bila je istraţiti utjecaj jednog komercijalnog preparata kao promotora rasta na jednogodišnjoj komarči Sparus aurata (Linnaeus, 1758). Preparat se koristi kao promotor rasta i antiparazitik u peradarskoj industriji. Za potrebe pokusa formirana su dva kaveza sa po 1000 jedinki u svakom. Kavez 1 (K1) i kavez 2 (K2) hranjeni su istom hranom. U hranu K1 dodan je...
"Mobing na radnom mjestu kod zdravstvenih radnika"
"Mobing na radnom mjestu kod zdravstvenih radnika"
Anita Herceg
U suvremenom svijetu ljudi su izloženi velikim pritiscima na radnom mjestu- preopterećenosti poslom, neadekvatnim uvjetima rada, jakom konkurencijom, strahom od gubitka posla, lošom organizacijskom strukturom i kulturom, nedovoljnom i nestručnom edukacijom zaposlenika, nedostatkom timskog rada, što sve vodi povećanju stresa, pogoršanim međuljudskim odnosima u radnoj okolini te vrlo često do mobinga. Mnogi zaposlenici svakodnevno trpe raznorazna zlostavljanja i maltretiranja od...
"Mogućnosti ličinačkog uzgoja hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus, od oplodnje do stadija metamorfoze u laboratorijskim uvjetima"
"Mogućnosti ličinačkog uzgoja hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus, od oplodnje do stadija metamorfoze u laboratorijskim uvjetima"
Mladen Višić
Istraživanje ovog diplomskog rada je provedeno s ciljem određivanja utjecaja različitih mikroalgalnih hranidbenih režima na rast, kompetenciju i metamorfozu ličinki hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus. Za potrebe istraživanja prikupljene jedinke hridinskog ježinca iz dubrovačkog akvatorija, zaljeva Gruž, injektirane su 1M otopinom KCL-a, a jajne stanice i spermatozoidi su transportirani u biološki laboratorij Sveučilišta u Dubrovniku, gdje je obavljena oplodnja i pokus....
"Mogućnosti unapređenja uzgoja lubina genetičkim metodama"
"Mogućnosti unapređenja uzgoja lubina genetičkim metodama"
Lukša Kalafatović
Cilj ovog rada je da nas upozna s metodama genetičkog unaprjeđenja lubina (Dicentrarchus labrax L.) Kroz razne postupke ćemo objasniti kako možemo genetički unaprijediti spomenutu vrstu sa ciljem veće ekonomske isplativosti uzgoja. Uzgoja lubina kao važne vrste u europskoj akvakulturi od 1980 godine je u konstantnom rastu. Danas su uspješno proizvedeni triploidni i tetraploidni lubini. Triploidija kod lubina postiže se zadržavanjem sekundarnog polarnog tjelešca, fizičkim ili...
"Mogućnosti uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim recirkulacijskim sustavima"
"Mogućnosti uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim recirkulacijskim sustavima"
Marino Tomulić-Holjar
Snažan rast akvakulture u svijetu kao i velika potražnja svježeg proizvoda na tržištu zahtjeva nova tehnološka rješenja za uzgoj rakova. Cilj ovog rada je pregled mogućnosti uzgoja desetonožnih rakova u zatvorenim recirkulacijskim sustavima. Ovaj rad uključuje pogled na recirkulacijske sustave koji koriste morsku vodu za uzgoj hlapa (Homarus gammarus), njihove mogućnosti i mane. Također, sadrži kratak osvrt na bioflock (BF) metodu uzgoja i njezine prednosti i nedostatke, te...
"Mogućnosti uzgoja rakova u Hrvatskoj"
"Mogućnosti uzgoja rakova u Hrvatskoj"
Tea Rukavina
Uzgoj u akvakulturi može biti ekstenzivan, poluintenzivan, intenzivan i superintenzivan. U ovom radu opisane su superintenzivne metode uzgoja rakova koje bi bilo moguće primijeniti u Hrvatskoj. Mogućnosti uzgoja rakova u Hrvatskoj, ovise o izboru vrste i metodama koje se mogu koristiti. Ekstenzivne metode uzgoja nisu pogodne za našu klimu pa bi se mogle koristiti superintenzivne metode uzgoja. Recirkulacijski akvakulturni sustav (RAS) je superintenzivna metoda koja se temelji na...

Pages