Pages

"Prepoznavanje i simptomatologija zanemarivanja i zlostavljanja djece na području Dubrovnika"
"Prepoznavanje i simptomatologija zanemarivanja i zlostavljanja djece na području Dubrovnika"
Andrea Lakić
Uvod: Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji nije samo problem obitelji, već je to problem društva u cjelini. Toleriranje zlostavljanja djece u obitelji ostavlja dugotrajne posljedice na cijelo društvo, stoga je važno jasno identificirati što je zlostavljanje, koji oblici zlostavljanja postoje i kako se suočavati s njima. Obitelj je primarna zajednica u kojoj bi dijete trebalo doživljavati pozitivna iskustva i emocije. Ako to izostane, dijete u primarnoj zajednici stvara...
"Prestanak trgovačkog društva"
"Prestanak trgovačkog društva"
Kristina Žderić
Cilj ovog završnog rada je istražiti i objasniti pojam prestanka trgovačkih društava. Kako bi se što bolje istražio sam prestanak i razlozi koji dovode do istog, treba se prvo upoznati s općim pojmovima i definicijama karakterističnima za trgovačka društva. Trgovačko društvo kao pravna tvorevina ima svoj početak i svoj kraj. Neka društva traju kraće, neka duže, a njihovo trajanje uglavnom ovisi o volji članova društva odnosno volji vjerovnika. Upravo zbog toga je volja...
"Pretraživanje bibliografskih baza podataka u svrhu određivanja broja objavljenih članaka čiji su autori polaznici studija Kliničko sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku"
"Pretraživanje bibliografskih baza podataka u svrhu određivanja broja objavljenih članaka čiji su autori polaznici studija Kliničko sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku"
Manuela Roso
U današnjem su znanstvenom sustavu opće prihvaćeni metrički pokazatelji za svrhe ocjenjivanja znanstvene izvrsnosti pojedinaca i institucija. Istovremeno, uporaba metričkih sustava (faktor odjeka; engl. Impact factor) postaje osnovni čimbenik za ocjenjivanje stupnja kvalitete i prepoznatljivost znanstvenih časopisa. Naime, što su viši metrički pokazatelji veća je znanstvena značajnost časopisa. Danas se značajno i kontinuirano povećava broj medicinskih sestara/tehničara...
"Prikaz liječenja Dupuytrenove kontrakture u OB Dubrovnik u petogodišnjem razdoblju"
"Prikaz liječenja Dupuytrenove kontrakture u OB Dubrovnik u petogodišnjem razdoblju"
Daniela Korić
Dupuytrenova kontraktura ili palmarna fascijalna fibromatoza je kontraktura uzrokovana promjenama u palmarnoj aponeurozi koje rezultiraju fleksijskom kontrakturom prstiju ruke
"Pristup medicinske sestre recidivirajućoj abdominalnoj boli kod djece"
"Pristup medicinske sestre recidivirajućoj abdominalnoj boli kod djece"
Sandra Švarc
Recidivirajuća abdominalna bol (RAB) često se pojavljuje u dječjoj dobi. Do boli moţe doći zbog organskih smetnji, funkcionalnih smetnji ili psihogenih smetnji. Kod najvećeg broja djece radi se o funkcionalnim poremećajima gastrointestinalnog trakta (funkcionalna dispepsija, sindrom iritabilnog crijeva, abdominalna migrena, izolirana abdominalna bol). Nakon uočavanja upozoravajućih faktora iz anamneze ili prilikom pregleda kod djece treba proširiti pretrage. Terapijski je...
"Pristup osobama s posebnim potrebama"
"Pristup osobama s posebnim potrebama"
Maria Šimunović
U ovom završnom radu govorit će se općenito o osobama s posebnim potrebama, te pristupu i skrbi. Također, u ovom radu baviti ćemo se analizom stavova ljudi prema osobama s posebnim potrebama, te o međuljudskim odnosima današnjeg društva sa osobama s posebnim potrebama. Odmah na početku ćemo razjasniti tko su osobe s posebnim potrebama i pojmove koji se vežu za njih, te stavove ljudi kroz povijest prema osobama s posebnim potrebama. U drugom dijelu rada analizirati će se...
"Problematika prebjega iz akvakulture - primjer lubina na ušću Neretve"
"Problematika prebjega iz akvakulture - primjer lubina na ušću Neretve"
Vinkica Žderić
U radu se istražuje problematika prebjega lubina (Dicentrarchus labrax) iz akvakulture s naglaskom na njihovu pojavu na ušću rijeke Neretve. Rad opisuje značajke lubina ulovljenih na ušću Neretve i opisuje razlike ulovljenih prebjega u odnosu na prirodnu populaciju. Opisuju se uzroci i posljedice bijega ribe u svijetu, problem križanja odbjeglih i divljih lubina te kompeticiju za hranu. Na kraju je naveden zaključak o svjetskoj problematici prebjega iz akvakulture.
"Proces integriranog upravljanja rizicima"
"Proces integriranog upravljanja rizicima"
Mia Dominiković
Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u poduzećima. Pojam rizik ima nekoliko značenja. Ako govorimo općenito o riziku, govorimo o opasnosti od nastupanja nekog događaja koji se u budućnosti očekivao i od kojeg je nastala šteta ili gubitak te kao rezultat ima negativne posljedice na pojedinca, organizaciju ili društvo u cjelini. Ako govorimo s aspekta poslovnih rizika, rizik u poslovnom životu poduzeća može biti uzrokovan lošim odlukama i zakazivanjem...
"Proces zdravstvene njege starijih osoba s osvrtom na 4N"
"Proces zdravstvene njege starijih osoba s osvrtom na 4N"
Maja Kitarović
Po klasifikaciji Ujedinjenih naroda, 65 godina je dobna granica kojom se ljudi smatraju starim ljudima. Takve osobe zahtijevaju poseban način i puno veći opseg zdravstvene njege. Proces zdravstvene njege pri gerijatrijskoj skrbi usmjeren je na održavanje zdravlja pojedinca ili ako je ono narušeno, na poboljšanje kvalitete života i kakvoću njege. U starijoj životnoj dobi događaju se razne promjene organa i organskih sustava što rezultira slabljenjem i oštećenjem njihove...
"Procjena znanja studenata o šećernoj bolesti kod djece"
"Procjena znanja studenata o šećernoj bolesti kod djece"
Tanja Marjanović
Šećerna bolest je poremećaj metabolizma karakteriziran kroničnom povišenom razinom šećera u krvi zbog poremećenog stvaranja inzulina, djelovanja inzulina ili oboje. Klinička slika šećerne bolesti kod djece odnosi se na često i obilno mokrenje, umor/slabost, zamagljen vid, žeđ i naglo mršavljenje. Osnovno obilježje šećerne bolesti tipa I je apsolutni nedostatak inzulina, koji je u dječjoj i adolescentnoj dobi obično uvjetovan autoimunim razaranjem beta-stanica gušterače....
"Promjena bioraznolikosti na dubrovačkom području u zadnjih 100 godina"
"Promjena bioraznolikosti na dubrovačkom području u zadnjih 100 godina"
Nives Matešić
Bioraznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i životnih zajednica te raznolikost ekosustava. Dubrovačko područje naseljava zanimljiv i raznovrstan životinjski svijet, koji zbog čovjekovog utjecaja gubi svoja izvorna obilježja. U završnom radu opisana je biološka raznolikost, te ugrožene svojte i vrste životinja na dubrovačkom području. Glavni uzroci ugroženosti vrsta na...
"Prva epizoda psihotičnih poremećaja -važnost rane intervencije"
"Prva epizoda psihotičnih poremećaja -važnost rane intervencije"
Naomi Marković
Uvod i ciljevi: Rane intervencije kod psihotičnih pacijenata hipotetski mogu utjecati na smanjenu učestalost epizoda psihoze te time na bolju prognozu psihotičnog poremećaja. Cilj istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u distribucijama varijabli koje se odnose na rane intervencije (hereditet, anamneza, simptomi i trajanje simptoma), u odnosu na varijable utvrđenog zdravstvenog statusa, odnosno zdravstvenih posljedica (ishod, ambulantni tretman, funkcionalnost te broj...

Pages