Pages

"Morski psi u Jadranu"
"Morski psi u Jadranu"
Josip Franić
Jadransko more je stanište dvije trećine ili čak 64% od svih vrsta morskih pasa u Mediteranu i gotovo sve vrste suočavaju se s padajućim brojem. U Hrvatskoj je zabilježeno 28 vrsta morskih pasa. Neke od njih u Jadranu obitavaju stalno, dok neke dolaze samo povremeno. Ipak, tek nekolicina je od komercijalne važnosti, a ostalih dvadesetak vrsta je slabo proučavano. Morski psi su predatori, a igraju važnu ulogu u održavanju strukture ekosustava. Ugroženi su zbog eksploatacije i...
"Morski virusi"
"Morski virusi"
Ivica Stipišić Jovanov
Virusi su sveprisutna komponenta u morskom mikrobnom planktonu. Unatoč svojoj sitnoj građi oni predstavljaju značajnu biomasu u morskom okolišu. Morskih virusa ima više, u izobilju, od morskih bakterija te su značajni agensi za kontrolu morskih bakterija i fitoplanktona te predstavljaju veliku silu iza biokemijskog ciklusa. S obzirom na koncentraciju od otprilike 10 milijuna virusnih čestica po mililitru površinske vode virusi su najabundantniji biološki entiteti u oceanu. Većinom...
"Mrežni zooplankton Župskog zaljeva (JI Jadransko more) tijekom zimsko-proljetnog razdoblja"
"Mrežni zooplankton Župskog zaljeva (JI Jadransko more) tijekom zimsko-proljetnog razdoblja"
Antonela Žile
Zooplanktonski uzorci prikupljeni su vertikalnim potezima mrežom gustoće tkanja 125 μm na tri postaje u Župskom zaljevu u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. Najveća gustoća ukupne populacije zooplanktona zabilježena je u siječnju na postaji P2, a iznosila je 2436 jed. m-3. Kopepodi su bili dominantna skupina u svim uzorcima tijekom istraživanog razdoblja. Ukupni udio kopepoda u ukupnoj populaciji zooplanktona iznosio je 73 %. Najbrojniji red kopepoda bili su kalanoidi. Njihov...
"Nacionalni računi u Hrvatskoj"
"Nacionalni računi u Hrvatskoj"
Zorana Gavran
Makroekonomija je znanost koja proučava ponašanje gospodarstva. Proučava sile koje istovremeno utječu na tvrtke, potrošače i radnike za razliku od mikroekonomije koja proučava ponašanje pojedinaca, kućanstava, poduzeća i privrednih grana. Makroekonomija i mikroekonomija imaju različite predmete proučavanja. Makroekonomija se bavi proučavanjem i analizom nacionalne proizvodnje, zaposlenosti, opće razine cijena i vanjske trgovine. Ciljevi makroekonomske politike jesu visoka i...
"Najčešće varijante lupusa erytematosusa"
"Najčešće varijante lupusa erytematosusa"
Monika Karamatić
Lupus erythematosus je autoimuna bolest koja može zahvatiti jedan ili više organa, a može imati akutan ili kroniĉan tijek. Simptomi ovih bolesti variraju od blagih manifestacija na koži kod nekih oblika kožnog eritemskog lupusa do težih oštećenja organa u sistemskom obliku lupusa. Etiologija nije u potpunosti razjašnjena, iako se okolišni, biološki i genetski ĉimbenici istražuju kao mogući uzroci ili okidaĉi. Lijeĉenje ovisi o organima koji su zahvaćeni bolešću i o...
"Najčešći neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege"
"Najčešći neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege"
Jasna Glavinić
Uvod: Njegujući pacijente, sestre uvijek procjenjuju njihovo stanje i donose određene zaključke. Međutim, da bi u pravom smislu mogle dijagnosticirati, moraju imati klasifikaciju sestrinskih dijagnoza. Aktualna sestrinska dijagnoza opisuje problem koji je prisutan i koji se može prepoznati. Najčešći neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege vezani su uz pad pacijenata, i dekubitus. Sestrinska dijagnoza je aktualni ili potencijalni zdravstveni problem koje su medicinske sestre...
"Najčešći problemi njegovateljau brizi za oboljele od Alzheimerove bolesti"
"Najčešći problemi njegovateljau brizi za oboljele od Alzheimerove bolesti"
Ivana Marić
Alzheimerova bolest se manifestira progresivnim propadanjem kognitivnih funkcija te karakterističnom pojavom senilnih plakova, depozita β–amiloida i stvaranjem neurofibrilarnih tračaka u kori mozga. Najčešći je uzrok demencije jer na nju otpada >65% staračkih demencija. Bolest je dvostruko češća kod žena u odnosu na muškarce. Ova bolest iziskuje neprestanu njegu o bolesniku jer s napredovanjem bolesti bolesnik prestaje biti sposoban za samostalno življenje i obavljanje...
"Najčešći razlozi nedojenja u prvoj godini života djeteta"
"Najčešći razlozi nedojenja u prvoj godini života djeteta"
Mirela Marlais
Uloga dojenja u prvoj godini djetetova života je od neizmjerne važnosti za njegov zdrav rast i razvoj. Međutim, unatoč mnogobrijnim kampanjama koje su nastojale dojenju vratiti značaj koji mu pripada i dalje zastupljenost dojenja nije tolika. Mnoge majke odustaju bilo iz nekih osobnih razloga, bilo zbog medicinskih. U ovom završnom radu se stoga na temelju pregleda postojeće literature i statističkih podataka o dojenju za područje Hrvatske, nastojalo primarno ukazati na temeljne...
"Najčešći uzročnici respiratornih infekcija u OB Dubrovnik"
"Najčešći uzročnici respiratornih infekcija u OB Dubrovnik"
Emil Žuvela
Među infektivnim bolestima najčešće su infekcije respiratornog sustava. Nezaobilaznim javnozdravstvenim problemom čine ih globalna proširenost i visoka kontagioznost. Cilj ovog istraživanja je utvrditi najčešće uzročnike respiratornih infekcija u Općoj bolnici Dubrovnik, za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Općoj bolnici Dubrovnik, kao županijskoj bolnici gravitira velik dio stanovništva Dubrovačko – Neretvanske županije, oko 120 000 ljudi, kao i 750 000...
"Neurofiziološka usporedba razvoja središnjeg živčanog sustava glavonožaca i čovjeka"
"Neurofiziološka usporedba razvoja središnjeg živčanog sustava glavonožaca i čovjeka"
Antonia Merčep
U ovom je radu obrađen neurofiziološki razvoj središnjih živčanih sustava pripadnika razreda glavonožaca u usporedbi s razvojem središnjeg živčanog sustava čovjeka. Razvoj obuhvaća embrionalno razdoblje sve do razdoblja starosti s naglaskom na posebnosti pojedinih sustava. Složenost živčanog sustava glavonožaca nije ni približna složenosti ljudskog živčanog sustava, a opet odmiče u razvoju od ostalih pripadnika beskralješnjaka. Počevši od embrionalnog razvoja i...
"Neutralni bankarski poslovi"
"Neutralni bankarski poslovi"
Silvija Bezer
Neutralni bankarski poslovi nazivaju se još indiferentni, posrednički ili uslužni poslovi. Banka nastupa kao posrednik, a ne kao dužnik ili vjerovnik. Ona vrši usluge za račun svojih komitenata te za svoje usluge naplaćuje proviziju kao posrednik, jamac ili opunomoćenik. Početak suradnje klijenta, odnosno poslovnog subjekta i banke započinje klijentovim otvaranjem računa u banci, a otvaranje računa i poslovanje putem računa zapravo su dio platnoga prometa koji se odvija u...
"Nove tehnike liječenja ozljeda ukriženih ligamenata koljena zgloba"
"Nove tehnike liječenja ozljeda ukriženih ligamenata koljena zgloba"
Marko Bičanić
Koljeno je najveći zglob u ljudskom tijelu i sudjeluje u jednostavnim i složenim motoričkim kretnjama donjih udova, bilo da je riječ o stabilizaciji ili izvođenju kretnje. U današnje vrijeme ljudi počinju biti svjesni važnosti fizičke aktivnosti i pozitivnog utjecaja vježbanja na fizičko i mentalno zdravlje. U profesionalnom sportu oko polovica ozljeda odlazi na zglob koljena, a zbog povećanog zanimanja oko rekreativnih aktivnosti i rekreativci su podložni ozljedama u normalnom...

Pages