Pages

Poslovno pregovaranje u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije
Poslovno pregovaranje u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije
Ana Pušić
U ovom radu obrađuje se tematika karakteristika poslovnog pregovaranja i pet Hofstedeoveih dimenzija kulture u zemljama članicama Europske unije i Republici Hrvatskoj. Razmatra se pojam pregovaranja , utjecaj kulture na pregovaranje, vrste pregovaranja, faze pregovaračkog procesa, taktike u procesu pregovaranja te pojedinačni utjecaj svake dimenzije kulture na proces pregovaranja. Pomoću sekundarnih podataka najprije se razmatraju dimenzije kulture zemalja članica Europske unije,...
Poslovno pregovaranje u afričkim zemljama
Poslovno pregovaranje u afričkim zemljama
Josipa Vrbat
Predmet je diplomskog rada poslovno pregovaranje u afričkim zemljama. Poslovno pregovaranje složen je i dugotrajan proces u kojem dvije pregovaračke strane nastoje postići određeni poslovni sporazum. Međunarodno poslovno pregovaranje složenije je od poslovnog pregovaranja koje se vodi unutar državnih granica jer na taj proces utječu različiti čimbenici, koje treba uzeti u obzir kako bi poslovno pregovaranje završilo uspješno. U procesu poslovnog pregovaranja kulture se razlikuju...
Poslovno pregovaranje u zemljama ASEAN-a
Poslovno pregovaranje u zemljama ASEAN-a
Ana Soldo
Predmet diplomskog rada je poslovno pregovaranje u ASEAN zemljama. Poslovno pregovaranje je međusobni proces komunikacije između dvije ili više osoba s različitim interesima kojima je cilj postizanje dogovora koji će za rezultat imati donošenje zajedničke odluke. Međunarodno poslovno pregovaranje kompliciraniji je proces nego pregovaranje u jednoj zemlji jer na njega utječu različiti čimbenici kao što su: politički i pravni pluralizam, međunarodna ekonomija, strane vlade i...
Poslovno pregovaranje u zemljama Europske unije
Poslovno pregovaranje u zemljama Europske unije
Yulia Konchenkova
Cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati poslovno pregovaranje u zemljama Europske unije s posebnim osvrtom na četiri zemlje Europske unije - Njemačku, Francusku, Poljsku i Rumunjsku uzimajući u obzir načina vođenja poslovnih pregovora s obzirom na ekonomske, političke, socijalne te kultorološke čimbenike. Analiziraju se i učinci vještina pregovaranja na odvijanje procesa pregovaranja, usmjerenog na postizanje postavljenih ciljeva i rezultata, te se ukazuje na važnost...
Poslovno pregovaranje u zemljama MERCOSUR-a
Poslovno pregovaranje u zemljama MERCOSUR-a
Marinela Kristić
Pregovaranje je eksplicitna, dobrovoljno dogovorena razmjena između ljudi koji žele nešto jedan od drugoga, odnosno iznalaženje uvjeta za dobivanje onoga što želimo od nekoga tko želi nešto od nas. Smatra se jednom od najstarijih ljudskih aktivnosti koja se svakodnevno koristi u privatne i poslovne svrhe. U ovom diplomskom radu analiziraju se osnove poslovnog pregovaranja, faze koje se prolaze prilikom pregovaračkog procesa, te strategije koje se koriste kako bi se zadovoljile obje...
Poslovno pregovaranje u zemljama NAFTA-e
Poslovno pregovaranje u zemljama NAFTA-e
Teo Čebirić
Cilj ovog diplomskog rada jest analiza utjecaja različitih obrazaca kulturnog ponašanja na poslovno pregovaranje u zemljama NAFTA-e – Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Definiraju se pojmovi poslovnog pregovaranja i međunarodnog poslovnog pregovaranja te međunarodne ekonomske integracije, analiziraju se faze pregovaračkog procesa, strategije i taktike pregovaranja te utjecaj kulture na pregovarački proces. Također je u radu obrađen i povijesni nastanak NAFTA-e kao...
Poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine
Poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine
Ana Baban
Ovaj rad analizira poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine – Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Ukratko su prikazane geografske i demografske karakteristike svake zemlje, a glavni fokus stavljen je na karakteristike pregovaranja: pozdravljanje prilikom upoznavanja, komunikaciju, međusobne odnose, sklapanje ugovora i slično. U radu je definiran pojam poslovnog pregovaranja, kao i glavne odrednice poslovnog pregovaranja te međunarodnog pregovaranja. Analizirane su...
Potencijal Dubrovačkog primorja za razvoj glamping turizma
Potencijal Dubrovačkog primorja za razvoj glamping turizma
Helena Obuljen
Kamping turizam poznat je kao jedan od najstarijih posebnih oblika turizma. Razvojem turizma, turističke ponude i potražnje, kamping turizam postaje osnova za razvoj glamping turizma, spoja prirode i luksuza. Trend glamping turizma prve u Europi su prepoznale Francuska, Portugal i Slovenija. Glamping turizam lako je prilagoditi svim segmentima potražnje jer osim opuštanja u prirodi i luksuza uključuje zabavu, sport, avanturu i kulturu. Ovaj oblik turizma u Republici Hrvatskoj (u...
Povezana trgovačka društva
Povezana trgovačka društva
Kristina Čotić
Povezana trgovačka društva kao društvena pojava bitno utječu na gospodarstvo. Pojava povezanih društava rezultat je zahtjeva suvremenog načina poslovanja. Povezivanje trgovačkih društava omogućava brŽi tehnološki i gospodarski razvoj, bolju dostupnost izvora financiranja, otvara mogućnosti osvajanja novih tržišta kao i povećanja konkurentnosti kroz dijeljenje tehnologija i znanja. Različiti oblici povezanosti trgovačkih društava omogućavaju veću fleksibilnost rada kroz...
Povijest brodogradnje Dubrovačke Republike
Povijest brodogradnje Dubrovačke Republike
Renato Kljunak
Još od najranijih doba svoga postojanja pomorstvo i trgovina su predstavljali temelje gospodarske djelatnosti Dubrovačke republike, dok je položaj grada Dubrovnika na mediteranu tome dodatno išao u prilog. Upravo iz te potrebe za trgovinom dolazi do razvitka brodogradnje u Dubrovačkoj republici, koja je bila među najboljima na mediteranu, te brojni zapisi govore koliko su dubrovački jedrenjaci bili hvaljeni i priznati među brojnim svjetskim brodovljem. Stoga nije čudo kako je u...
Povijest i razvoj kontejnerizacije
Povijest i razvoj kontejnerizacije
Josip Redžović
Kontejnerizacija je suvremeni fenomen transporta tereta morem. 26. travanj 1956. godine označava se kao početak kontejnerizacije. Tada je u luci Port Newark ukrcan prvi kontejner na palubu prenamjenjenog tankera IDEAL X za luku Houston. Danas su kontejnerski brodovi velikih kapaciteta i brzine tzv. „mega“ brodovi. Oni danas čine 13,3% svjetske flote, a kontejnerizaciju je unatrag zadnjih 30-tak godina obilježio porast prometa, koji se povećao jedanaest puta. Sve navedeno ukazuje na...

Pages