Pages

Papir i karton kao materijali za pohranu
Papir i karton kao materijali za pohranu
Ivana Cvitanović
Ovaj rad sastoji se od dva dijela. Prvi, teoretski dio, bavi se problematikom upotrebe materijala kao što su papiri i kartoni u svrhu pohrane umjetnina. Neadekvatna pohrana smatra se najčešćim uzročnikom ubrzane degradacije materijala, te se u ovom radu naglasak stavlja na upoznavanje s pojmovima odgovarajuće pohrane i time smanjenjem degradacije. Uz definiranje pojmova trajnih i arhivskih materijala pojašnjeni su i određeni standardi i karakteristike usvojeni na međunarodnoj...
Parketaža ikona
Parketaža ikona
Lovro Ladić
U ovom radu pisat ću općenito o drvu, njegovoj strukturi, kemijskim i fizičkim svojstvima, mikrobnoj i insektnoj degradaciji, identifikaciji drva u izradi panela za slike, tehnologiji izrade drvenih panela tijekom povijesti, konsolidaciji, uokviravanju drvenih panela kao nositelja slike te o načinu učvršćenja drvenog nosioca, takozvane parketaže, odnosno metode stabiliziranja drva s funkcijom fleksibilnog ojačanja koja održava nosilac ravnim.
Pasivna optička mreža
Pasivna optička mreža
Pero Valjalo
U završnom radu obrađena je pasivna optička mreža (PON), te je navedena i objašnjena cijela struktura i rad optičke mreže koja se temelji na pasivnim optičkim komponentama. Pasivne optičke mreže i njene komponente su pasivne optičke strukture, gdje se na mjesto spajanja umjesto aktivne opreme postavljaju pasivni optički sprežnici, a koji razdjeljuju ulazni optički informacijski tok na veći broj fizičkih puteva. Također su navedene vrste PON mreža te su navedene i...
Percipirani rizik i ponašanje potrošača
Percipirani rizik i ponašanje potrošača
Antonia Vlašić
Percepcija je višestruki proces u kojem ljudi biraju, organiziraju i predočavaju osjećajne stimulanse. U tome procesu percepcije ljudi mijenjaju i oblikuju trenutne stavove, uvjerenja, vrijednosti i znanja. (Kesić, 2006., str.155). Kada potrošač ne zna koje su moguće posljedice pojedinih odluka, dolazi do nesigurnosti i stvara se percipirani rizik. Bez obzira postoji li stvarno rizik ili ne, to zavisi o potrošaču da li ga on percipira. U završnom radu razmatra se tematika...
Pijavice na Jadranu
Pijavice na Jadranu
Darijo Mage
U ovom završnom radu ću se osvrnuti na karakteristike meteoroloških pojava zvanih pijavice, opisati njihov nastanak, te napraviti osvrt na njihov nastanak i utjecaj na Jadranu. Cilj rada je prikazati karakteristike pijavica na Jadranu i to najprije iz općenite perspektive, a nakon toga konkretizirati samu problematiku.
Piratstvo kao sigurnosna prijetnja u pomorskoj industriji
Piratstvo kao sigurnosna prijetnja u pomorskoj industriji
Matej Petrušić
Ovaj rad bavi se piratstvom kao sigurnosnom prijetnjom u pomorskoj industriji. Cilj rada bio je istražiti utjecaj koji pojačana piratska aktivnost u određenim svjetskim područjima ima na sigurnost u pomorskoj industriji. U radu se daje teorijski okvir piratstvu, te je prikazan kratak povijesni presjek razvoja piratstva. Napravljena je analiza pravne regulacije piratstva, odnosno međunarodnih pravnih konvencija i kodeksa ponašanja donesenih s ciljem suzbijanja piratstva, s posebnim...
Planiranje i projektiranje gradnje luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Planiranje i projektiranje gradnje luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Bojan Maričić
U radu je opisan postupak prilikom planiranja i projektiranja gradnje luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. Prikazani su uvjeti za razvoj nautičkog turizma na hrvatskoj obali i povijesni pregled razvoja. Planska i promišljena izgradnja luka za nautički turizam omogućuje održivi razvoj nautičkog turizma i zaštitu okoliša. Nabrojani su zakoni i pravilnici koje je potrebno poznavati u procesu planiranja i projektiranja, te opisan pravni institut pomorskog dobra i koncesije....
Planiranje poduzetničkog poduhvata
Planiranje poduzetničkog poduhvata
Anita Pranjić
U ovom radu obrađuje se tema Planiranje poduzetničkog poduhvata. Planiranje je važan proces na kojem se temelji uspjeh poslovanja te se objašnjava s teorijskog aspekta, a potom se primjenjuje na konkretnu ulogu u poduzetništvu pri kreiranju poduzetničkog poduhvata. Rad obuhvaća poduzetničku ideju i poduzetnički poduhvat kao početnu i krajnju točku poduzetničke aktivnosti te naglašava važnost planiranja koje se bavi koracima ključnih akcija koje poduzetnik mora poduzeti od...
Planiranje pokretanja poslovnog poduhvata
Planiranje pokretanja poslovnog poduhvata
Ana Tošić
Ovim radom prikazani su koraci procesa planiranja prilikom pokretanja nekog poslovnog poduhvata s stajališta autora, s obzirom da ne postoji jedinstvena definicija koji su to koraci u procesu planiranja. Kao proces planiranja pokretanja poslovnog poduhvata rad je podjeljen u pet glavnih poglavlja. Nakon pojmovnog određivanja planiranja i poslovnog poduhvata kao zbrojem poslovne ideje, poslovne prilike i potrebnih resursa, sljedećim korakom u procesu planiranja daje se naglasak na...
Planiranje u morskom brodarstvu i lukama
Planiranje u morskom brodarstvu i lukama
Marin Žanetić
Rad ne sadrži sažetak.
Planiranje, regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
Planiranje, regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
Željko Vlahović
Na početku rada prikazuju se problemi istraživanja, ciljeve, metode i struktura rada. Prvi dio teorijskog rada objašnjava važnost planiranja i upravljanja ljudskih potencijala te prikazuje poslovni sustav kao složen proces za kojeg treba osigurati broj ljudi koji imaju potrebne vještine, znanja i talente s kojima bi pridonijeli uspješnom ostvarenju organizacijskih ciljeva. U nastavku se opisuju vrste i razine planiranja koje obuhvaćaju vremensko razdoblje te se pomoću kvantitativnih...

Pages