Pages

Osobna sigurnost Afroamerikanaca na području SAD-a po pitanju policijske brutalnosti
Osobna sigurnost Afroamerikanaca na području SAD-a po pitanju policijske brutalnosti
Leana Milotić
Ovaj diplomski rad bavi se proučavanjem osobne sigurnosti Afroamerikanaca na području SAD-a, a po pitanju policijske brutalnosti. Cilj istraživanja bio je prikazati da se građanska prava Afroamerikanca i dalje krše, unatoč njihovoj dugogodišnjoj borbi za svoja temeljna ljudska prava i jednakost. Hipoteza rada glasi da je osobna sigurnost Afroamerikanaca na području SAD-a ugrožena, koja je na temelju opširno provedenog istraživanja i potvrđena. Unutar teorijskog okvira...
PLC sučelja
PLC sučelja
Stjepan Di Reda
Rad ne sadrži sažetak.
Pakiranja spremna za maloprodaju
Pakiranja spremna za maloprodaju
Ivan Pavlina
RRP pakiranje – rješenje koje se sve češće nalazi u trgovačkim centrima, ali i u manjim trgovinama razvijenih tržišta nosi naziv Retail Ready Packaging - ambalaža koja u velikoj mjeri objedinjuje primarnu, sekundarnu i tercijarnu ambalažu te na taj način trgovinama, proizvođačima i dobavljačima donosi niz koristi u procesima proizvodnje, transporta, skladištenja, distribucije te izlaganju proizvoda na prodajnom mjestu - ukratko, to je ambalaža koja na najbolji mogući način...
Pakiranje tereta u kontejnere
Pakiranje tereta u kontejnere
Nikola Gavranić
Završni rad obuhvaća pakiranje tereta u kontejnere. Kontejner kao prijevozna jedinica izložena je različitim silama. Kontejner mora biti napravljen prema međunarodnim standardima i mora zadržati svoju čvrstu konstrukciju za vrijeme putovanja koristeći sve vrste prijevoza. Svaki teret koji se krca u kontejner mora biti pakiran i osiguran unutar kontejnera od mogućih pomicanja ili prevrtanja. Pakiranje tereta može biti od različitih materijala, a danas se najviše koriste plastične...
Papir i karton kao materijali za pohranu
Papir i karton kao materijali za pohranu
Ivana Cvitanović
Ovaj rad sastoji se od dva dijela. Prvi, teoretski dio, bavi se problematikom upotrebe materijala kao što su papiri i kartoni u svrhu pohrane umjetnina. Neadekvatna pohrana smatra se najčešćim uzročnikom ubrzane degradacije materijala, te se u ovom radu naglasak stavlja na upoznavanje s pojmovima odgovarajuće pohrane i time smanjenjem degradacije. Uz definiranje pojmova trajnih i arhivskih materijala pojašnjeni su i određeni standardi i karakteristike usvojeni na međunarodnoj...
Parketaža ikona
Parketaža ikona
Lovro Ladić
U ovom radu pisat ću općenito o drvu, njegovoj strukturi, kemijskim i fizičkim svojstvima, mikrobnoj i insektnoj degradaciji, identifikaciji drva u izradi panela za slike, tehnologiji izrade drvenih panela tijekom povijesti, konsolidaciji, uokviravanju drvenih panela kao nositelja slike te o načinu učvršćenja drvenog nosioca, takozvane parketaže, odnosno metode stabiliziranja drva s funkcijom fleksibilnog ojačanja koja održava nosilac ravnim.
Pasivna optička mreža
Pasivna optička mreža
Pero Valjalo
U završnom radu obrađena je pasivna optička mreža (PON), te je navedena i objašnjena cijela struktura i rad optičke mreže koja se temelji na pasivnim optičkim komponentama. Pasivne optičke mreže i njene komponente su pasivne optičke strukture, gdje se na mjesto spajanja umjesto aktivne opreme postavljaju pasivni optički sprežnici, a koji razdjeljuju ulazni optički informacijski tok na veći broj fizičkih puteva. Također su navedene vrste PON mreža te su navedene i...
Percipirani rizik i ponašanje potrošača
Percipirani rizik i ponašanje potrošača
Antonia Vlašić
Percepcija je višestruki proces u kojem ljudi biraju, organiziraju i predočavaju osjećajne stimulanse. U tome procesu percepcije ljudi mijenjaju i oblikuju trenutne stavove, uvjerenja, vrijednosti i znanja. (Kesić, 2006., str.155). Kada potrošač ne zna koje su moguće posljedice pojedinih odluka, dolazi do nesigurnosti i stvara se percipirani rizik. Bez obzira postoji li stvarno rizik ili ne, to zavisi o potrošaču da li ga on percipira. U završnom radu razmatra se tematika...
Pijavice na Jadranu
Pijavice na Jadranu
Darijo Mage
U ovom završnom radu ću se osvrnuti na karakteristike meteoroloških pojava zvanih pijavice, opisati njihov nastanak, te napraviti osvrt na njihov nastanak i utjecaj na Jadranu. Cilj rada je prikazati karakteristike pijavica na Jadranu i to najprije iz općenite perspektive, a nakon toga konkretizirati samu problematiku.
Piratstvo kao sigurnosna prijetnja u pomorskoj industriji
Piratstvo kao sigurnosna prijetnja u pomorskoj industriji
Matej Petrušić
Ovaj rad bavi se piratstvom kao sigurnosnom prijetnjom u pomorskoj industriji. Cilj rada bio je istražiti utjecaj koji pojačana piratska aktivnost u određenim svjetskim područjima ima na sigurnost u pomorskoj industriji. U radu se daje teorijski okvir piratstvu, te je prikazan kratak povijesni presjek razvoja piratstva. Napravljena je analiza pravne regulacije piratstva, odnosno međunarodnih pravnih konvencija i kodeksa ponašanja donesenih s ciljem suzbijanja piratstva, s posebnim...
Planiranje i projektiranje gradnje luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Planiranje i projektiranje gradnje luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Bojan Maričić
U radu je opisan postupak prilikom planiranja i projektiranja gradnje luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj. Prikazani su uvjeti za razvoj nautičkog turizma na hrvatskoj obali i povijesni pregled razvoja. Planska i promišljena izgradnja luka za nautički turizam omogućuje održivi razvoj nautičkog turizma i zaštitu okoliša. Nabrojani su zakoni i pravilnici koje je potrebno poznavati u procesu planiranja i projektiranja, te opisan pravni institut pomorskog dobra i koncesije....

Pages