Pages

Sigurnost na tankerima za prijevoz kemikalija s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja posade i zaštitu od požara
Sigurnost na tankerima za prijevoz kemikalija s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja posade i zaštitu od požara
Paulo Milić
Prijevoz tekućeg tereta morem postoji još od trećeg stoljeća prije nove ere, kada su se tekućine prevozile u amforama. U današnje vrijeme se tekući tereti prevozi posebno građenim brodovima odnosno tankerima. Tanker je brod za prijevoz tekućih tereta kojemu je čitav prostor za teret podijeljen uzdužnim i poprečnim pregradama na nepropusna odjeljenja, koja se nazivaju tankovima. Približno se 30% sveukupne trgovine odnosi na kemikalije i produkte. Kemijski tankeri prevoze...
Sigurnost od požara na brodovima za prijevoz prirodnog ukapljenog plina (LNG-a)
Sigurnost od požara na brodovima za prijevoz prirodnog ukapljenog plina (LNG-a)
Luka Lazibat
U bliskoj budućnosti plin energent će sa sigurnošću preuzeti vodeću ulogu u usporedbi s naftom. Potražnja za plinom sve više raste, a očekuje se i daljnji nastavak ovog trenda. Sve veća potražnja dovodi i do sve veće potrebe za transportom. LNG danas predstavlja jedan od najvažnijih oblika energenata. Način njegova transporta diljem svijeta se obavlja pomoću cjevovodi ili spremnika koji se nalaze u brodovima u kojima se ukapljuje i prevozi prirodni plin. Vrlo važno svojstvo...
Sindikati i sindikalno pregovaranje na primjeru Republike Hrvatske
Sindikati i sindikalno pregovaranje na primjeru Republike Hrvatske
Andrea Korunić
Rad analizira djelovanje, odnosno ekonomski i socijalni utjecaj sindikata, i sindikalno pregovaranje u Republici Hrvatskoj. Prikazan je povijesni razvoj sindikata te njihove borbe za radnička prava, odnosno stalno nastojanje poboljšavanja uvjeta rada. Također su prikazani problemi s kojima se radnici i sindikati susreću u suvremenom društvenom odnosno random okruženju. Zaključak ove analize je to da utjecaj sindikata u Republici Hrvatskoj postupno slabi, ponajprije zbog...
Socijalno poduzetništvo
Socijalno poduzetništvo
Snježana Mazić
Socijalno poduzetništvo danas se sve više razvija i ima sve veću ulogu u društvu s obzirom da se brine za jedan vrlo važan segment koji pokriva područje pomoći, brige i pažnje za sve one kojima je to najpotrebnije. Ovaj rad pod naslovom "Socijalno poduzetništvo" koncipiran je na taj način da o socijalnom poduzetništvu govori od povijesnih početaka pa sve do danas. Strukturiran je kroz četiri poglavlja koja se dalje dijele na podpoglavlja. S obzirom da socijalno poduzetništvo...
Specifičnosti financijskih izvještaja proračunskih korisnika
Specifičnosti financijskih izvještaja proračunskih korisnika
Anita Milić
Proračunski korisnici, kao i svi ostali poslovni sustavi, dužni su sastavljati financijske izvještaje koji uključuju računovodstvene informacije nužne za procjenu kvalitete njihovog poslovanja i donošenje racionalnih odluka vezanih uz njega. Cilj ovog rada bio je prikazati, objasniti i analizirati obvezni set financijskih izvještaja proračunskih korisnika koji je definiran okvirom financijskog izvještavanja. Taj okvir u Hrvatskoj čine: zakoni, pravilnici i standardi, koji bi kroz...
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Lea Dražeta
Na uskom priobalnom prostoru i u pripadajućem akvatoriju, grad Dubrovnik sistemski podijeljen u tri mikroklastera - Uže gradsko područje, Prigradsko područje i Elafiti, izraženo u broju dolazaka i noćenja, ostvaruje desetinu turističkog prometa Republike Hrvatske. Velika većina ovog prometa, iznad 70%, događa se u ljetnim mjesecima lipanj – rujan pa je sezonalnost izrazito obilježje turizma na čitavom području destinacije. Turisti grada Dubrovnika su hotelski gosti, gosti u...
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Stjepan Lonza
Turizam i njegov razvoj na području Župe dubrovačke i Konavala prostorno je i vremenski ograničen, te je nužno kreirati nešto novo kako bi se proširila sezona, odnosno realizirao cjelogodišnji razvoj te se stvorili preduvjeti za prostorno ravnomjerniji razvoj. U ovome radu cilj je dokazati veliki utjecaj sporta na turizam koji ne samo da utječe na dužinu sezone već i na prostornu disperziju na području Župe dubrovačke i Konavala. Župa dubrovačka i Konavle su već poznati...
Stajnica
Stajnica
Krešimir Kolunđija
Stajnica je geometrijsko mjesto toĉaka na kojoj se nalazi pozicija broda i temelj je odreĊivanju pozicije broda. . Stajnica moţe imati oblik pravca, kruţnice, nepravilne krivulje ili hiperbole. U terestriĉkoj i astronomskoj navigaciji najĉešće se koristi pravac i kruţnica kao stajnica. Za dobiti poziciju broda potrebno je imati minimalno dvije stajnice koje se sijeku pod povoljnim kutom.
Stalak za izradu intarzija
Stalak za izradu intarzija
Bruno Nikolić
Tema ovoga rada je stalak za izradu intarzija. Stalak se prvi put spominje u 16. stoljeću, a funkciju je zadržao i u mnogim današnjim radionicama. U ovom tekstu pisanje je posvećeno samoj tehnici intarzije, glavnom predstavniku ove tehnike te samoj izradi kavaleta gdje se koriste već gotovi furniri. Također obrađena je izrada furnira općenito, tradicionalnim alatima i drvenim spojevima kako bi se bolje približile i proširile određene informacije o samom značaju tehnike intarzije,...
Statistička analiza prometa kružnih putovanja luke Dubrovnik
Statistička analiza prometa kružnih putovanja luke Dubrovnik
Nora Draganić
Luka Dubrovnik je jedna od najprometnijih luka u Hrvatskoj. Najčešće je posjećuju putnici sa brodova za kružna putovanja. Zbog povećanog broja putnika, luka je kroz posljednja dva desetljeća značajno radila na poboljšanju svoje usluge i kapaciteta, a pred njom ostaje još prostora za napredak. Luka Dubrovnik je dosta atraktivna hrvatska luka ticanja, ali u zadnjih nekoliko godina, točnije od 2015. godine i polazišna luka. U radu se istražuje kretanje ukupnog broja putnika sa...
Statistička analiza razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Statistička analiza razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Jakov Antić
Nautički turizam u Hrvatskoj predstavlja bitnu gospodarstvenu granu. Od 2010 dolazi do javljanja trenda u kojem se smanjuje broj manjih brodica i brodova kako na tranzitnom vezu tako i na stalnom vezu te se povećava broj većih plovila. U ovom će se radu pratiti razvoj tog trenda koji se javlja na Jadranu u lukama nautičkog turizma. Uz pomoć statističkih i deskpricijskih metoda analizirat će se jedinice nautičkog turizma, definirati struktura, raspored i popunjenost vezova u...

Pages