Pages

Planiranje poduzetničkog poduhvata
Planiranje poduzetničkog poduhvata
Anita Pranjić
U ovom radu obrađuje se tema Planiranje poduzetničkog poduhvata. Planiranje je važan proces na kojem se temelji uspjeh poslovanja te se objašnjava s teorijskog aspekta, a potom se primjenjuje na konkretnu ulogu u poduzetništvu pri kreiranju poduzetničkog poduhvata. Rad obuhvaća poduzetničku ideju i poduzetnički poduhvat kao početnu i krajnju točku poduzetničke aktivnosti te naglašava važnost planiranja koje se bavi koracima ključnih akcija koje poduzetnik mora poduzeti od...
Planiranje pokretanja poslovnog poduhvata
Planiranje pokretanja poslovnog poduhvata
Ana Tošić
Ovim radom prikazani su koraci procesa planiranja prilikom pokretanja nekog poslovnog poduhvata s stajališta autora, s obzirom da ne postoji jedinstvena definicija koji su to koraci u procesu planiranja. Kao proces planiranja pokretanja poslovnog poduhvata rad je podjeljen u pet glavnih poglavlja. Nakon pojmovnog određivanja planiranja i poslovnog poduhvata kao zbrojem poslovne ideje, poslovne prilike i potrebnih resursa, sljedećim korakom u procesu planiranja daje se naglasak na...
Planiranje u morskom brodarstvu i lukama
Planiranje u morskom brodarstvu i lukama
Marin Žanetić
Rad ne sadrži sažetak.
Planiranje, regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
Planiranje, regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.
Željko Vlahović
Na početku rada prikazuju se problemi istraživanja, ciljeve, metode i struktura rada. Prvi dio teorijskog rada objašnjava važnost planiranja i upravljanja ljudskih potencijala te prikazuje poslovni sustav kao složen proces za kojeg treba osigurati broj ljudi koji imaju potrebne vještine, znanja i talente s kojima bi pridonijeli uspješnom ostvarenju organizacijskih ciljeva. U nastavku se opisuju vrste i razine planiranja koje obuhvaćaju vremensko razdoblje te se pomoću kvantitativnih...
Poboljšanja efikasnosti energije desanilizatora obrnute osmoze
Poboljšanja efikasnosti energije desanilizatora obrnute osmoze
Ivan Bravar
U ovom radu bavimo se postrojenjima za proizvodnju vode u sustavima obrnute osmoze, problemima utroška energije tijekom procesa rada kao i rješenjima za snižavanje utroška energije samog procesa obrnute osmoze. U radu su prikazani neki od uređaja za uštedu energije kao što su Peltonov turbinski kotač, hidraulični turbopunjač te izmjenjivač tlaka. Membrane u RO postupku služe za dobivanje pročišćene vode visoke kvalitete. Sustav obrnute osmoze (RO) je jedna od najboljih...
Poboljšanja energetske efikasnosti u postrojenjima obrnute osmoze
Poboljšanja energetske efikasnosti u postrojenjima obrnute osmoze
Antonio Mušić
Tema ovog rada je princip procesa obrnute osmoze, problem energetskog utroška tijekom rada samog procesa i riješavanje tog problema pomoću uređaja za povrat energije. Najkorišteniji uređaji za obnovu energije su pelton kolo, turbopunjač i izmjenjivač rada. Turbopunjač se uspješno koristi za očuvanje energije u sustavima obrnute osmoze od 1989. On djeluje kao obrnuto gonjena pumpa, gdje se koncentrat obrnute osmoze koristi za okretanje turbine, koja je sa svojim impelerom na...
Poduzetnik i osobine koje ga čine uspješnim
Poduzetnik i osobine koje ga čine uspješnim
Ivana Barbir
U ovom završnom radu obrađena je tema „ Poduzetnik i osobine koje ga čine uspješnim“. Na samom početku pobliže je definirano značenje riječi poduzetnik, različiti stavovi mišljenja i mitovi o poduzetništvu i poduzetnicima. Zatim su opisani različiti tipovi poduzetnika, po viđenjima nekoliko znanstvenika. Srž rada obuhvaćaju temeljne značajke uspješnog poduzetnika, te ključne osobine uspješnog poduzetnika. Iako uspješan poduzetnik ne mora posjedovati sve osobine...
Poduzetništvo i njegov utjecaj na ekonomski razvoj države
Poduzetništvo i njegov utjecaj na ekonomski razvoj države
Nikolina Barišić
Ekonomski razvoj usko je vezan uz poduzetništvo i inovacije te upravo zbog toga su privatna poduzeća jedan od glavnih pokretača gospodarstva. Otvaranjem radnih mjesta, zapošljavanjem ljudi, iskorištavanjem njihovih znanja i vještina za stvaranje inovativnih proizvoda i usluga, utječe se samo na nacionalno gospodarstvo nego i na svjetsko. Poduzetništvo je način kreiranja nove vrijednosti kojom se ostvaruje profit i pruža zadovoljstvo pojedincu. Cilj svakog poduzetnika je utjecati...
Politika razvoja turizma Republike Hrvatske i Malte
Politika razvoja turizma Republike Hrvatske i Malte
Jelena Ilić
U okviru ovoga rada sagledavaju se posljedice pojave turizma u Hrvatskoj, analizira se unutarnja struktura turizma te turistička politika zemlje. Ljudi su uvijek putovali, a na putovanje ih je vodila egzistencijalna potreba da prežive, biološka i privredna ponuda. Turizam spada u društveno ekonomske pojave koje uzrokuju mnoge promjene kod ljudi tamo gdje se odvija. Razvoj turizma može poboljšati, unaprijediti i inicirati brži razvoj pojedinih djelatnosti u njoj. Stupanj razvijenosti...
Poljoprivreda u Hrvatskoj između dva svjetska rata
Poljoprivreda u Hrvatskoj između dva svjetska rata
Nikica Antunica
Hrvatsko gospodarstvo je tijekom povijesti bilo podređeno različitim stranim interesima, te je često bilo korišteno kao jeftin izvor resursa i radne snage. Podređeni ekonomski položaj Hrvatske u sastavu Austro-Ugarske prije Prvog svjetskog rata, nastavio se u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca nakon 1918. Nekad najnerazvijeniji dijelovi Austro-Ugarske Monarhije, postali su ekonomski vodeći u novoj državnoj zajednici. Suprotno tome, napredno hrvatsko gospodarstvo u novoj državi...
Položaj i perspektive dubrovačkog hotelijerstva u usporedbi s konkurentima na Mediteranu
Položaj i perspektive dubrovačkog hotelijerstva u usporedbi s konkurentima na Mediteranu
Mato Miloslavić
Trendovi koji se javljaju u međunarodnom turizmu imaju utjecaj na turizam Hrvatske i samog Dubrovnika. Kako bi se ti isti trendovi mogli slijediti, potrebno je do kraja izvršiti privatizaciju, te nastaviti restrukturiranje turističkog gospodarstva, po želji modernog kupca tj. povećati kvalitetu, razviti individualno i korporativno poduzetništvo, ali i poboljšati prometnu infrastrukturu. Naše hotelijerstvo bilježi pozitivne trendove rasta i razvoja, ali procese treba ubrzati kako bi...
Pomorska društva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji
Pomorska društva u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji
Kristina Tomaš
U radu je temeljem relevantne literature i dostupnih izvora istraženo djelovanje pomorskih društava u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca odnosno Kraljevini Jugoslaviji. Posebno je analiziran rad pomorskih društava na dubrovačkom području u razdoblju između dva svjetska rata.

Pages