Pages

Oblici motivacije kao pretpostavka uspješnosti poslovanja hotelskog poduzeća
Oblici motivacije kao pretpostavka uspješnosti poslovanja hotelskog poduzeća
Karmen Kordić
Motiv pokreće ljude, a u poslovanju utječe na rad ljudi i uspješnost poslovanja poduzeća. Zbog toga je motivacija zaposlenika i jedna od tehnika u upravljanju ljudskim potencijalima. U hotelijerstvu je od izuzetnog značenja ljudski rad. Zadovoljstvo gosta, koje utječe na uspješnost poslovanja hotela, ovisi od usluge koju su im pružili zaposlenici hotela. Samo zadovoljan i motiviran zaposlenik može biti uspješan zaposlenik koji doprinosi ispunjenju ciljeva kompanije. Zbog toga je...
Oblikovanje i razvoj web razvojnog okruženja
Oblikovanje i razvoj web razvojnog okruženja
Leo Starić
U ovom radu izlaže se problematika web razvojnih okruženja, koja postaju sve složenija, do točke kada složenost uporabe smanjuje primjenjivost na manjim projektima. U radu se opisuju osnovne web tehnologije te analiziraju najpopularnija postojeća web razvojna okruženja. Nakon analize, dizajnira se web razvojno okruženje prilagođeno manjim projektima, koje omogućava automatizaciju čitanja, unosa, uređivanja i brisanja redaka iz zadane baze podataka, uz minimalnu konfiguraciju....
Oblikovanje radnih mjesta na primjeru hotela Lero i Sheraton Dubrovnik Riviera hotela
Oblikovanje radnih mjesta na primjeru hotela Lero i Sheraton Dubrovnik Riviera hotela
Maria Di Reda
U današnjoj dinamičnoj i promjenjivoj okolini u turističkoj industriji, bitno je znati se prilagoditi novonastalim situacijama. Menadžeri imaju za zadatak analizirati, oblikovati i preoblikovati radna mjesta. U prvom dijelu rada iz literature je obrađena je teorijski analiza radnog mjesta, njena važnost i metode analize. Bitno je spomenuti analizu radnog mjesta jer bez analize nema ni oblikovanja radnog mjesta. Kod oblikovanja radnog mjesta se govori o pristupima oblikovanju radnog...
Obrana Stonskog područja u Domovinskom ratu do međunarodnog  priznanja RH
Obrana Stonskog područja u Domovinskom ratu do međunarodnog priznanja RH
Toni Franković-Žile
Domovinski rat na širem dubrovačkom području počinje napadom višestruko brojnije JNA i ostalih srpskih i crnogorskih jedinica, organiziranih u Operativnu grupu 2 (OG-2) sa kopna, mora te iz zraka 1. listopada 1991. Obranom ovog područja rukovodi Zapovjedništvo za obranu južne Dalmacije sa sjedištem u Metkoviću. Malobrojni i slabo naoružani branitelji pružali su otpor, ali ubrzo se osvajanjem Slanog, Dubrovnik našao u okruženju, a JNA iz Slanog pokušava na 3 pravca napredovati...
Obrasci određivanja cijena u teoriji i praksi
Obrasci određivanja cijena u teoriji i praksi
Valentina Ilić
Tržišne strukture dijele se na savršenu i nesavršenu konkurenciju. Savršeno konkurentno tržište je tržište na kojem sve tvrtke proizvode identične proizvode, a svaka je tvrtka tako mala da njen izbor razine proizvodnje ne utječe na cijelu industriju. Ulazak na takva tržišta je lak, ukoliko se ukaže prilika za ostvarivanjem profita. Homogenost proizvoda, slobodan ulaz i izlaz te preuzimanje cijena, glavne su karakteristike tržišta savršene konkurencije. Nesavršena...
Obrazovna neusklađenost na tržištu rada
Obrazovna neusklađenost na tržištu rada
Ivana Tošić
Zajedno s odgojem, obrazovanje predstavlja izuzetno važno područje društvenog djelovanja koji ne samo da odgovara na temeljne društvene potrebe, već osigurava i adekvatan društveni razvoj. Drugim riječima, obrazovni sustav ključni je institucionalni čimbenik kroz kojeg mladi ljudi razvijaju vlastita znanja, vještine i kompetencije te u konačnici stječu formalne svjedodžbe o istima. Iz navedenog proizlazi kako obrazovni sustav osim što oblikuje šanse, utječe i na određene...
Obraštaj trupa broda
Obraštaj trupa broda
Maro Bošnjak
Nakon porinuća brod postaje podložan obraštanju. Ako trup broda nije kvalitetno zaštićen dolazi do povećanja otpora broda, a time i do povećanja potrošnje goriva. S ekonomskog pogleda obraštaj uzrokuje smanjenje brzine tj. velike novčane gubitke. Održavanje broda je najvažniji aspekt u ciklusu broda i također predstavlja velike troškove za brodara. Svrha ovog rada je prikazati utjecaj obraštanja na trup broda kao i zaštitne premaze kao osnovnu zaštitu trupa broda.
Obuka i razvoj zaposlenika na primjeru  poduzeća Radison blu Dubrovački vrtovi sunca i Holiday inn
Obuka i razvoj zaposlenika na primjeru poduzeća Radison blu Dubrovački vrtovi sunca i Holiday inn
Anita Bakić
U ovom radu se analizira tematika upravljanja ljudskim potencijalima kao najvažnija zadaća poduzeća. Glavni tipovi edukacije zaposlenika su individualne instrukcije, rotacija posla, stručna praksa, pripravnički staž, mentorstvo te studentska praksa. Metode obuke zaposlenika su metoda rasprave, metoda obuke u razredu, metoda programiranja nastave, obuka uz pomoć kompjutera, metoda simulacije, metoda obuke menadžera. Postoje tri vrste obuke menadžera koja se koriste u poduzećima:...
Obveza plaćanja PDV-a
Obveza plaćanja PDV-a
Ana Dropulić
Porezni sustav Republike Hrvatske utemeljen je na zakonima kojima se uvodi obveza plaćanja pojedine vrste poreza, dok je Opći porezni zakon postupovni propis koji objedinjuje sve postupke koji se vode pred poreznim tijelima. Od datuma pristupanja Hrvatske u Europsku uniju porezni je sustav usklađen sa smjernicama i direktivama Europske unije. Zakonom o porezu na dodanu vrijednost uređeno je tko su obveznici plaćanja PDV-a te obračun i plaćanje PDV-a, dok Pravilnik o porezu na dodanu...
Ocjena zadovoljstva potrošača kvalitetom usluga smještaja u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik
Ocjena zadovoljstva potrošača kvalitetom usluga smještaja u hotelu Hilton Imperial Dubrovnik
Matea Kurilj
Kvaliteta u hotelijerstvu znači orijentirati se na turiste i goste, a to podrazumijeva udovoljavanje svim njihovim željama i očekivanjima. S obzirom na brzo rastuću konkurenciju u hotelijerstvu postoji potreba stalnog unapređivanja kvalitete hotelskog proizvoda kao faktora konkurentnosti, što je i pokretač razvoja potpunog upravljanja kvalitetom. Za hotelsko poduzeće to znači pokušati biti najbolji i imati znanja i upornosti to postati i ostati. Ovim radom htjelo se dati uvid u...
Ocjena zadovoljstva potrošača uslugom frizerskih i kozmetičkih salona u gradu Dubrovniku
Ocjena zadovoljstva potrošača uslugom frizerskih i kozmetičkih salona u gradu Dubrovniku
Danijela Škero
Predmet istraživanja diplomskog rada vezan je uz ocjenu zadovoljstva potošača uslugama frizerskih i kozmetičkih salona u gradu Dubrovniku. Temeljem empirijskog istraživanja provedenog u gradu Dubrovniku na uzorku od 50 ispitanika došlo se do spoznaje koje usluge ispitanici najčešće koriste te kolika je razina zadovoljstva tim uslugama. Koristeći se rezultatima empirijskog istraživanja uslužne organizacije koje se bave frizerskim i kozmetičkim uslugama mogu ostvarivati...
Od kopistike do rukotvorine
Od kopistike do rukotvorine
Jovana Vučetić
U ovom radu su kroz brojne primjere i stručnu literaturu objašnjeni pojmovi kopistika i krivotvorina. Napravljen je osvrt na izradu kopija kroz povijest s naglaskom na osamnaesto i devetnaesto stoljeće. Rad se bavi problematikom istraživanja i izrade dokumentacije u cilju stvaranja kopija. U radu su prikazani slučajevi krivotvorenja papira i pergamenta. Izrada retuša u restauratorskom procesu objašnjena je kao vid izrade kopija u restauraciji papira. Promišlja se etika pri izradi...

Pages