Pages

Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Marko Vučićević
Upravljanje brodarskim poduzećem je vrlo složen proces zato što je kretanje cijena i burzovnog stanja nepredvidivo. Brodarsko tržište susreće se s naglim promjenama u cijenama vozarina i goriva koje su dvije jako važne stavke u financijskom obračunu, a da bi im se brodarska poduzeća uspjela suprotstaviti trebaju redovno pratiti njihova kretanja. U konačnici, njihova uspješnost se ogleda u načinu kvalitete praćenja te rezultira izbacivanjem poduzeća iz konkurencije ili ostankom...
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Irma-Maria Dropulić
Na početku rada, ponajviše će se objasniti što je to virtualna kulturna baština, kojim sve metodama možemo stvoriti virtualni svijet (holografija, digitalizacija i sl.) koji utječe na život modernog čovjeka. Osim virtualizacije, objasniti će se i pojam digitalizirane građe. Proces digitalizacije temeljito će se obraditi jer je proces odabran za nastanak virtualne zbirke tekstilne građe iz crkve Gospe od Šunja. Pružit će se kratak povijesni osvrt na Lopud i crkvu Gospe od...
Prijevoz automobila morem
Prijevoz automobila morem
Ante Mišić
U ovom završnom radu tema je prijevoz automobile morem. Cilj rada je objasniti kako dolazi do potrebe za transportom automobila preko mora I pojasniti RO-RO brodove I koja je njihovu svrhu. Posebna pozornost je dana PCC brodovima i njihovim karakteristikama, te načinu na koji se automobili krcaju, slažu I pričvršdivaju na tim brodovima.
Prijevoz rasutih tereta morem
Prijevoz rasutih tereta morem
Tonći Plenković
U ovom radu prikazan je način rukovanja i prijevoza tereta morem s obzirom na veličinu i vrstu specijalnih brodova (bulk carriera) isključivo namjenjenih za prihvat tereta u rasutom stanju.Objašnjen je pojam i vrste rasutih tereta kao i podjela brodova što se tiče njihove nosivosti. Krcanje i slaganje tereta mora biti unaprijed isplanirano i brod mora zadovoljiti posebne zahtjeve kako se ne bi našli u opasnoj situaciji tijekom plovidbe.Opisana je i trgovina rasutih tereta gdje je cilj...
Prijevoz stoke morem
Prijevoz stoke morem
Luka Vuić
Prijevoz stoke morem je vrlo važan segment u prehrambenoj industriji zbog mogućnosti prijevoza velikog broja životinja u kratkom vremenskom periodu što nijedna druga vrsta prijevoza nije u mogućnosti ponuditi. Australija se posebno ističe kao jedan od glavnih izvoznika stoke sa vrlo razvijenom prehrambenom industrijom. Gradnja specijaliziranih brodova za prijevoz stoke je omogućila dosta velik napredak u transportu. S povećanjem svjetske populacije za očekivati je daljnji napredak...
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Bruno Jelić
U ovom završnom radu osvrnuti ću se na prijevoz teških tereta morem i vrste tereta, metode njihovog ukrcaja (LO-LO, RO-RO i FLO-FLO), terminale za teške terete, protunagibni sustav, postavljanje i osiguranje tereta kao i opremu za očvršćivanje te planiranje putovanja, službu za teške terete „Atlant Heavy Lift“ uz osvrt na M/B „Gruž“.
Prijevoz ukapljenih plinova
Prijevoz ukapljenih plinova
Tino Cvjetković
U radu je pojašnjen prijevoz ukapljenog plina. Njegova svrha je približiti sve tehnologije vezane za prijevoz ukapljenog plina. Rad se sastoji od četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojemu su naznačene sve znanstvene metode korištene u radu, početna hipoteza te cilj i struktura rada. Drugo poglavlje je prirodni plin. Plin je opasan teret pa rad navodi moguće opasnosti i potrebne mjere predostrožnosti prilikom prijevoza takvog tereta. Uz nalazišta prirodnog plina razvile su...
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Damir Potrebica
U ovom radu obradit će se nadolazeće stupanje na snagu novog zahtjeva revidiranog Priloga VI MARPOLA o globalnom ograniĉenju udjela sumpora od 2020. te njegov značaj za pomorski sektor i čovječanstvo općenito. Na početku će se objasniti proces planiranja, pripreme i implementacije ovog zahtjeva. Zatim će se analizirati ponuđene strategije usuglašavanja brodara s ovim zahtjevom uključujući mogućnost korištenja sukladnih goriva, mogućnost korištenja uređaja za...
Primjena Balanced Scorecarda u  Valamar Rivieri
Primjena Balanced Scorecarda u Valamar Rivieri
Marko Pavković
Razvoj nezadovoljstva tradicionalnim mjerama poslovanja, koji se javio u sedamdesetim godinama dvadesetoga stoljeća u akademskim krugovima i u svijetu poslovanja, rezultirao je uvođenjem interdisciplinarnim mjerama performansi koje uključuju i druge pokazatelje, a ne samo financijske. Zavladalo je opće načelo kako isključivo financijski podatci nisu dovoljno relevantni za definiranje i implementaciju dugoročnih strateških ciljeva organizacija. Sve zahtjevnije ljudske potrebe i...
Primjena Manchester koda u DWT-OFDM sustavima
Primjena Manchester koda u DWT-OFDM sustavima
Mateo Majić
U ovom radu je predstavljen novi OFDM (eng. Orthogonal Frequency Divison Multiplexing) algoritam koji se temelji na DWT (eng. Discrete Wavelet Transform) te koji značajno pojednostavljuje procesiranje signala u predajniku i prijamniku. Za razliku od OFDM algoritma utemeljnog na standardnoj DWT, novi algoritam ne koristi digitalnu modulaciju podnosioca kao ni IDWT (eng. Inverse Discrete Wavelet Transform) u predajniku. Izlazni signal predajnika je formiran zbrajanjem signala na pojedinačnim...
Primjena elektrolize u restauraciji i konzervaciji metala
Primjena elektrolize u restauraciji i konzervaciji metala
Sunčana Marochini
Rad ne sadrži sažetak.
Primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama
Primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama
Maro Tomšić
U radu je prikazana primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama. Opisane su komponente koje su spojene na sustav i njihove značajke. Prikazane su prednosti i nedostatci sustava te primjeri na jahtama i jedrilicma. Opisan je integrirani most i njegove komponente.

Pages