Pages

Sustav računovodstvene kontrole u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Sustav računovodstvene kontrole u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Mislav Perić
Kontrola je nužan i neizbježan dio svih poslovnih aktivnosti, te se odvija na svim razinama poslovanja. Za organizaciju i provedbu kontrole odgovoran je menadžment, a zainteresiranost uprave za ovaj segment je nedvojbena s obzirom da o kontroli u velikoj mjeri ovisi kvaliteta rukovođenja, kao i uspješnost poslovanja. Kao temeljna sastavnica sustava kontrole u većini se poslovnih subjekata javlja upravo računovodstvena kontrola koja je i predmet razmatranja u ovom radu....
Sustav za gašenje požara vodenom maglom
Sustav za gašenje požara vodenom maglom
Antonio Stjepović
U radu je prikazan sustav za gašenje požara vodenom maglom. Opisane su komponente sustava, te vrste izvedbi i primjene. Na brodu se najčešće koristi jedinica sprinkler sisaljke (SPU- Sprinkler Pump Unit), stoga je obrađena u potpunosti. Od upotrebe preko servisa, održavanja te otklanjanja kvarova. Sustav je također uspoređen sa sličnim protupožarnim sistemima.
Sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu
Sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu
Andrija Putica
Tema ovog rada su sustavi ventilacije i klimatizacije na brodu. Sukladno tome opisano je kako rade i kako su integrirani na brod. Prije svega je potrebno obraditi od kojih komponenti se sastoje, za što služi pojedina komponenta, teoretske osnove, te posebno pristupanje načinu rada pri brodskim uvjetima. U sustavima ventilacije obrađena je prvo prirodna pojava ventilacije da bi mogli shvatiti kako ona djeluje, te je obrađeno zašto je ventilacija potrebna. Nakon toga nastavljamo sa...
Sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
Sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije
Josip Urljević
Zbog iznimno značajne uloge u razvoju života na zemlji, polazna točka ovoga rada je definiranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije i svih njegovih resursa koji su neiscrpni i stalno prisutni u prirodi i ne možemo ih potrošiti, zato što se neprestano obnavljaju. Prije svega se ubraja energija sunčevog zračenja, vjetra, vodenih tokova, valova, geotermalna energija i energija biomasa. Energija sunčevog zračenja nam je prijeko potrebna za život bez koje ne bih...
Sustavni pristup upravljanja kvalitetom u funkciji efikasnog plasmana turističkog proizvoda
Sustavni pristup upravljanja kvalitetom u funkciji efikasnog plasmana turističkog proizvoda
Ante Primorac
U ovom završnom radu prikazan je sustavni pristup upravljanja kvalitetom koji za cilj ima što uspješniji plasman turističkog proizvoda. Naglasak je na kvaliteti proizvoda i usluga koje se nude na tržištu, te se čitatelja upoznaje sa definicijama kvalitete, upravljanja kvalitetom i sa najvažnijim događajima koji su obilježili kvalitetu od njezinih najranijih početaka do danas. Korištena je brojna literatura, od knjiga, članaka i stručnih radova kako bi se utvrdila stajališta...
Suvremeni menadžment ljudskih potencijala u poduzećima morskog brodarstva
Suvremeni menadžment ljudskih potencijala u poduzećima morskog brodarstva
Mario Pavlović
Upravljanje ljudskim potencijalima postaje ne samo najznačajnija poslovna funkcija, nego i specifična filozofija i pristup upravljanju (menadžmentu) koja ljude smatra najvažnijim potencijalom te ključnom strategijskom i konkurentskom prednošću. Širok spektar djelatnosti kojima se bavi menadžment ljudskih potencijala govori o velikoj važnosti ove funkcije menadžmenta i neophodnosti njene implementacije za sva ona poduzeća koja ţeže da se održe i postanu konkurentni na polju...
Suvremeni modeli upravljanja kvalitetom
Suvremeni modeli upravljanja kvalitetom
Juraj Krmek
Ovaj rad će opisati upravljanje kvalitete kroz različite modele, opisati će se pojam kvalitete, te ostali pojmovi koji su usko vezani uz kvalitetu. Detaljno će se opisati i objasniti alati i pristupi s kojima se upravlja kvalitetom. Kroz opis modela upravljanja kvalitete nastojati će se prikazati najbolji mogući način upravljanja kvalitetom u procesu proizvodnje, te upravljanja nesukladnostima. U radu su prikazani sveobuhvatni modeli upravljanja kvalitete kao što su Six Sigma, EFQM,...
Svjetlosne pojave i utjecaj globalnog zatopljenja na Arktiku
Svjetlosne pojave i utjecaj globalnog zatopljenja na Arktiku
Vanja Mlinar
Ovaj rad opisuje Arktik i svjetlosne pojave karakteristične za to područje. Također istražuje neobične svijetlosne pojave koje su vrlo rijetke i tajanstvene, a otkrivene su krajem prošlog stoljeća. Osvrće se na simbol polarnih krajeva Auroru Borealis, koja je ujedno jedna od najljepših i najzanimljivijih svjetlosnih pojava u prirodi. Bavi se problemom globalnog zatopljenja, te kako klimatske promjene utječu na područje sjevernog pola.
Svjetlovodi zasnovani na fotoničkim kristalima
Svjetlovodi zasnovani na fotoničkim kristalima
Ivan Marinković
Ovaj završni rad će se baviti problematikom svjetlovoda s fotoničkim kristalima (PCF) . U radu će se prije pobliže analize takvih svjetlovoda uspostaviti analogije sa standardnim optičkim vlaknima, pogotovo onima sa stepeničastim indeksom loma. Zatim ćemo obraditi svjetlovode s fotoničkim kristalima koji imaju čvrstu jezgru i indeks loma jezgre veći od efektivnog indeksa loma plašta. Takvi svjetlovodi su pokazali neke prednosti u usporedbi s klasičnim optičkim vlaknima,...
Svjetlovodne tehnologije na plovnim objektima
Svjetlovodne tehnologije na plovnim objektima
Teo Dilberović
Ovaj rad će se baviti upotrebom optičkih komunikacijskih tehnologija u pomorstvu. U radu će se analizirati osnovna načela rada svjetlovoda i usporediti ga s dosadašnjim korištenim tehnologijama. Zatim će se obraditi više vrsta optičkih senzora koji se mogu pronaći na brodovima i u drugim gospodarskim granama. Takvi senzori pokazali su neke prednosti nad klasičnim senzorima, pogotovo u brodskim uvjetima. Obradit će se i bežični optički sustavi za koje se očekuju da će se u...
Svojstva i opasnosti ukapljenih plinova
Svojstva i opasnosti ukapljenih plinova
Dinko Tentor
U cjelokupnom radu govorimo o ukapljenim plinovima koji su vrlo važan dio pomorske trgovine na globalnoj razini.Pojašnjavajući njihova svojstva i opasnosti koje takav način prijevoza nosi,želimo potvrditi potrebu njihove proizvodnje,unatoč njihovoj toksičnosti i upotrebu u mnogim granama industrije.Pratimo ponašanje tereta ukapljenih plinova pod različitim okolnostima,različitim tlakovima, u različito izgrađenim tankovima, njihovu iskoristivost i najčešće plovidbene rute.

Pages