Pages

Tržišne strukture i ekonomsko blagostanje
Tržišne strukture i ekonomsko blagostanje
Ivan Lučić
Tržište u najkraćem i najužem smislu možemo definirati kao sveukupnost odnosa ponude i potražnje. Prilikom razmjene dobara i usluga može se u svim tržišnim strukturama izmjeriti „korist“ te iste razmjene, koja se definira kao ekonomsko blagostanje. Ekonomsko blagostanje prikazuje koliko je spreman kupac platiti neko dobro na tržištu, a da ne ostane bez njega, ili do koje je razine prodavač spreman spustiti cijenu nekog proizvoda kako bi prodao dobro ili uslugu. U uvjetima...
Tržište i trendovi cruisinga
Tržište i trendovi cruisinga
Roberto Ugrina
Cruising kao jedan od vodećih svjetskih turističkih segmenata se sve više razvija, što se očituje na samom cruising tržištu. Sve veći broj putničkih brodova , kao i njihov kapacitet pokazuje uzlazni trend jačanja i širenja kružnih putovanja. Najveću ulogu u cruising industriji otpada na sjevernoamerički kontinent, gdje se ujedno nalaze i najveće brodske kompanije. Nakon Sjeverne Amerike dolazi Europa, dok ostatak svijeta postaje konkurentan u ovoj industriji.
Turizam na Opatijskoj rivijeri do Prvog svjetskog rata
Turizam na Opatijskoj rivijeri do Prvog svjetskog rata
Dario Dišipulo
U radu su temeljem relevantne literature i dostupnih izvora istraženi turistički počeci na Opatijskoj rivijeri do početka Prvog svjetskog rata. Od malog ribarskog mjesta sredinom 19. stoljeća na kraju tog istog, Opatija se razvila u elitnu turističku destinaciju. To zdravstveno i kupališno središte, postalo je mondeno okupljalište koje je privlačilo posjetitelje iz unutrašnjosti Austro-Ugarske Monarhije. Prikazan je razvoj turizma na prostoru Opatijske rivijere koja se pod...
Ugovori - pravni okvir kao temelj poslovne suradnje turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga
Ugovori - pravni okvir kao temelj poslovne suradnje turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga
Ivana Vuić
U radu je stavljen naglasak na definiranje pravnih okvira koji reguliraju odnose između poslovnih partnera- turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga. S obzirom na pravnu prirodu i specifičnosti pojedinih vrsta obrađuju se ugovori između turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga. Završni rad tematizira pravnu narav i specifičnosti ugovora, prava i obveze, te moguće razine rizika između ugovorenih strana. Podijeljen je na 6 poglavlja koja su prikazana...
Uloga OPG-ova u razvoju eno-gastronomskog turizma neobalnog  dijela poluotoka Pelješca
Uloga OPG-ova u razvoju eno-gastronomskog turizma neobalnog dijela poluotoka Pelješca
Leonarda Šilje
Na jugu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu RH) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji smjestio se poluotok Pelješac (u daljnjem tekstu Poluotok). Drugi po veličini hrvatski poluotok karakterizira mediteranska klima koja je uvelike zaslužna za uzgoj vinove loze i maslinarstva. Poluotok bogate povijesti i netaknute prirode predstavlja rastuću turističku destinaciju u koju su potrebna ulaganja. Ministarstvo poljoprivrede i EU fondovi osiguravaju znatne novčane potpore za razvoj ruralnih,...
Uloga društvenih mreža u marketingu kulturnih ustanova na primjeru Kazališta Marina Držića
Uloga društvenih mreža u marketingu kulturnih ustanova na primjeru Kazališta Marina Držića
Marijana Njirić
Glavna tema rada je uloga društvenih mreža u marketingu kulturnih ustanova na primjeru Kazališta Marina Držića. Rad se bavi trendovima u komuniciranju kulturnih ustanova na društvenim mrežama te potencijalima, prednostima i manama koje one pružaju za marketinške aktivnosti što može koristiti u daljnjem oblikovanju marketinških aktivnosti i komunikacije putem tih internet servisa. Za potrebe rada provedeno je empirijsko istraživanje metodom strukturiranog anketnoga upitnika u...
Uloga ekspertnih sustava u pomorstvu i primjer primjene
Uloga ekspertnih sustava u pomorstvu i primjer primjene
Mario Matušić
U ovom radu obrađeni su Ekspertni sustavi i njihova primjena u pomorstvu.U prvom poglavlju opisuje se umjetna inteligencije i pojam Ekspertnih sustava. Drugo poglavlje opisuje rezoluciju logike prvog reda. U trećem poglavlju dan je primjer ekspertnog sustava SHIPAMSOLVER koji se koristi za dijagnostiku kvarova. U četvrtom dijelu rada spomenuti su primjeri primjene ekspertnih sustava u pomorstvu. Ekspertni sustavi su sve više primjenljiviji u današnje vrijeme u raznim područjima. Zbog...
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.
Daria Kraljević
U poslovnom svijetu, planiranje je osnovna i polazna funkcija menadžmenta. Planiranje predstavlja temelj menadžerskog procesa koje vodi tvrtku u smjeru napretka i uspjeha. Ono je prioritetan korak u kojem vrhovni menadžment definira ciljeve te način kako ih ostvariti. Bez postavljenih ciljeva i dobro razvijene strategije ni jedna organizacija ne može uspjeti ali ni postojati. Glavna zadaća srednjeg menadžmenta je pronaći odgovarajuću alternativu tako da implementira strategije...
Uloga i značaj skladišne funkcije u logističkom sustavu trgovinskog poduzeća
Uloga i značaj skladišne funkcije u logističkom sustavu trgovinskog poduzeća
Ana Held
Svako uspješno poduzeće na tržištu ne može funkcionirati i biti uspješno i konkuretno bez logistike te dobro organiziranog skladišta. Ovaj rad se bavi skladišnim funkcijama unutar poduzeća i na koji način se mogu koristiti te funkcije na tržištu. Osim standardnih funkcija koje se godinama koriste u logistici i u skladištenju roba, ova grana ekonomije se morala mijenjati i uvoditi nove trendove u logistici i skladištenju utjecajem sve veće globalizacije i internacionalizacije...
Uloga informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju
Uloga informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju
Mila Knežević
Tema ovoga rada je uloga informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. U radu su osim pojma odlučivanja i usluga, obrađeni i stilovi odlučivanje, faze procesa odlučivanja, čimbenici koji utječu na poslovno odlučivanje, okolina i okolnosti u kojima se odlučuje, te elementi koji mogu poboljšati poslovno odlučivanje. Predstavljeni su informacijski sustavi koji služe kao podrška poslovnom odlučivanju, te primjena informacijskih sustava u hotelima. Uloga informacijskog sustava u...
Uloga inovacija u turizmu i razvoj poslovanja turoperatora
Uloga inovacija u turizmu i razvoj poslovanja turoperatora
Lidija Kasač
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati važnost inovacija u turizmu s naglaskom na poslovanje turoperatora. Inovacije u suvremenom turizmu poprimaju sve veću važnost. Implementacijom inovacija dolazi do promjena u poslovanju, odnosa između subjekata na turističkom tržištu ali i novih oblika turizma. Ulaganja u inovacije i praćenje stalnih promjena postaju preduvjet opstanka na konkurentskom tržištu. Posrednici u turizmu jedni su od glavnih nositelja ponude, koji u potpunosti...
Uloga marketinških aktivnosti poduzeća KNITD na društvenim mrežama
Uloga marketinških aktivnosti poduzeća KNITD na društvenim mrežama
Tea Brajković
Razvoj novih tehnologija uvelike je utjecao na ponašanje pojedinaca, a samim time i na njihovo ponašanje u procesu kupovine. Tako da se danas najveća promjena događa u procesu izbora i odluke o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Danas poduzeća sve više ulažu u oglašavanje na digitalnim platformama, koje su jeftinije i pogodnije, pogotovo kada je riječ o malim poduzećima kojima su ulaganje u marketinšku komunikaciju značajno manji u odnosu na velika poduzeća i korporacije....

Pages