Pages

Odgovorno poslovanje DEŠE - Dubrovnik i njena aktivna uloga u jačanju društvenog kapitala  i kvalitete života u zajednici
Odgovorno poslovanje DEŠE - Dubrovnik i njena aktivna uloga u jačanju društvenog kapitala i kvalitete života u zajednici
Ana Cvjetković
Civilno društvo je društvo građana, njihovih inicijativa, skupina i organizacija koje imaju svoj ustroj, vlastitu upravu, neprofitni status te provodeći raznovrsne aktivnosti jačaju društveni kapital i poboljšavaju kvalitetu života u zajednici. Civilno društvo nije samo dio demokracije, nego njezin temelj i smisao, ono se ne bavi prošlošću, jer ona nije realna kategorija, nego sadašnjošću u kojoj su problemi zajednice. Misija organizacija civilnoga društva jest ravnopravno...
Odjeljivanje opasnih tereta s obzirom na vrstu brodova
Odjeljivanje opasnih tereta s obzirom na vrstu brodova
Stanko Sršen
Rad ne sadrži sažetak.
Odnos Dubrovčana s bosanskim Beglerbegom prema pismima iz prve polovice 18. stoljeća
Odnos Dubrovčana s bosanskim Beglerbegom prema pismima iz prve polovice 18. stoljeća
Nikka Rumek
Odnos Dubrovčana s Osmanskim Carstvom započeo je još 1430. godine, kada su od sultana Murata II. dobili povelju o slobodnom kretanju i trgovini na osmanskom teritoriju. Međutim, samo dvanaest godina kasnije Dubrovčani su postali osmanski haračari temeljem osmansko-dubrovačkog međudržavnog sporazuma. Iako je tim sporazumom Dubrovčanima zajamčen niz povlastica, realnost je često bilo drukčija, posebice kada su u pitanju bili bosanski beglerbeg i hercegovački sandžakbeg, kao...
Odnos lokalnog stanovništva prema turizmu i turistima u Dubrovniku od 1890-tih do početka Drugog svjetskog rata
Odnos lokalnog stanovništva prema turizmu i turistima u Dubrovniku od 1890-tih do početka Drugog svjetskog rata
Roko Butorac
Odnos lokalnog stanovništva prema turizmu i turistima kompleksna je pojava koja je rezultat mnogih vanjskih faktora, koji su često političke, socio-ekonomske ili kulturne prirode. Među te faktore spadaju političke preferencije, kako lokalnih stanovnika, tako i posjetitelja te društveni ugled i financijsko stanje posjetitelja. Novac i materijalna dobit igraju važnu ulogu, pa se zna događati preferiranje bogatijih turista nad onima skromnijeg financijskog stanja od strane nekih...
Odnos zadovoljstva i lojalnosti potrošača s obzirom na vrijednost proizvoda - primjer kamp proizvoda
Odnos zadovoljstva i lojalnosti potrošača s obzirom na vrijednost proizvoda - primjer kamp proizvoda
Iva Srhoj
Istraživanje u radu je provedeno da se utvrdi razinu zadovoljstva i lojalnosti uslugama u kampu „Đenka“ u predsezoni. Na taj način otkrivamo koje elemente treba poboljšati i uvesti kako bi razina zadovoljstva gostiju bila veća, a koje elemente zadržati na postojećoj razini. Anketa je provedena u svibnji i lipnju 2018. godine. Posjetitelji koji su boravili u kampu za vrijeme predsezone iskazali su zadovoljstvo s ponudom kampa i iskazali su namjeru za ponovni dolazak. Istakli su...
Odnosi Dubrovačke Republike s Venecijom (1204.-1777.)
Odnosi Dubrovačke Republike s Venecijom (1204.-1777.)
Dinko Franotović
Diplomacija kao političko sredstvo često ima ključnu ulogu u rješavanju konflikata između država. Ovaj diplomski rad analizira odnose Dubrovačke Republike i Venecije u kojim je diplomacija imala ključnu ulogu. Konflikti između republika koji su dovodili u pitanje ekonomski i gospodarski status rješavani su, u većini slučajeva diplomatskim potezima. Odnosi Dubrovačke Republike s Venecijom u razdoblju od 1204. do 1777. godine su itekako bili konfliktni. Postavlja se pitanje kako...
Odnosi Rusije i SAD-a pod Putinovim utjecajem
Odnosi Rusije i SAD-a pod Putinovim utjecajem
Tea Bundalo
Ovaj diplomski rad govori o međunarodnim odnosima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u razdoblju od početka vladavine Vladimira Putina do danas. Objašnjava se dolazak Vladimira Putina na vlast i upoznavanje s Georgeom Bushom. Napuštanjem Anti-balističkog sporazuma i ratovanjem u Iraku, SAD je krenuo s narušavanjem rusko-američkih odnosa. Odnosi su se pogoršali dolaskom Baracka Obame na vlast, a tad je Putin već odustao od prijateljske politike i počeo vraćati udarce....
Odnosi s javnošću na primjeru hotela u gradu Splitu
Odnosi s javnošću na primjeru hotela u gradu Splitu
Anna Dujić
Razvoj odnosa s javnošću pokazao je naĉine i mogućnosti od govornika, preko knjiga, medija pa sve do modernih alata i komunikacije putem interneta. Danas je sve veća potreba za kvalitetom, a same nijanse postaju elementi koji se razlikuju izmeĊu pojedinih hotela i grupacija što u konaĉnici dovodi do faktora odluĉivanja i izbora hotela. Kvalitetna komunikacija je integralni dio kvalitete svake organizacije i temelj uspješnosti poslovanja hotela. Specifiĉnost hotelskog poslovanja...
Odnosi s medijima "Valamar Riviere"
Odnosi s medijima "Valamar Riviere"
Anja Paić Čolaković
Definirani su komunikološki pojmovi vezani uz temu rada, te su pojašnjeni na konkretnom primjeru rada tvrtke Valamar Riviera koja poslovanje održava u potpunosti transparentnim putem medijskih objava. U turističkoj industriji, odnosi s medijima predstavljaju ključan element pomoću kojeg bi poruke trebale doprijeti do ciljane javnosti. Dugoročni i kratkoročni ciljevi kompanije, provođenje misije i vizije te stvaranje pozitivnog imidža u javnosti se postižu kontinuiranim radom na...
Odnosi s medijima islamskih radikalnih skupina
Odnosi s medijima islamskih radikalnih skupina
Ida Protić
Brzi razvoj tehnologije u 21.st imao je veliki utjecaj na komunikacijske kanale i komunikacijske vrste. Pojava interneta uvelike je utjecala na novinarstvo, odnose s javnošću, oglašavanje i propagandu. Novim medijskim kanalima kojima određena informacija postaje dostupna milijunima ljudi u kratkom vremenskom roku što dovodi do toga da moderno društvo i sva područja ljudskog djelovanja pokušavaju ići u korak s ovim naglim promjenama. Tako su i negativni društveni fenomeni koji...
Odraz dubrovačkog identiteta u lokalnim medijima
Odraz dubrovačkog identiteta u lokalnim medijima
Nino Glavinić
Cilj rada je istražiti dubrovački regionalni identitet i njegov odnos s lokalnim medijima. Rad je podijeljen u tri tematske cjeline. Kroz prvu cjelinu čitatelja se uvodi u fragmentiranost identiteta te se definira regionalni identitet – kako komad zemlje postaje mjesto koje izaziva određene osjećaje. Druga cjelina istražuje današnje strukture očekivanja dubrovačkog regionalnog identiteta, odnosno odgovara na pitanje što se danas može shvatiti kao dubrovačko. Rezultati...
Odrednice kriznog komuniciranja
Odrednice kriznog komuniciranja
Marijana Parmać
Rad se bavi tematikom kriznog komuniciranja. U radu je obrađen proces komunikacije kao dio svakodnevnog života i poslovne komunikacije kao dio poslovnog života. Komunikacija se promatra kao proces koji ima svoj slijed i određena pravila koja, ako se slijede, mogu povećati uspješnost same komunikacije i cilja komunikatora. Krizna komunikacija kao temelj rada opisuje se kroz svoje stadije i načine kako se s njom uspješno nositi. Uz samu teoriju krizne komunikacije opisuju se i primjeri...

Pages