Pages

Primjena goriva, maziva i vode na brodu
Primjena goriva, maziva i vode na brodu
Nikša Grkeš
Goriva su izvori topline u stvarnom, fizičkom smislu, a mogu biti u svim agregatnim stanjima, također pod pojmom gorivo obično se podrazumjeva tvar koja u procesu izgaranja razvija toplinu iskoristivu u praksi. Gorivo je smjesa složenih kemijskih spojeva koji spadaju u kategoriju organskih spojeva vodika, ugljika, sumpora i dušika. Nakon što gorivo prođe kroz skladišne tankove, taložne tankove, postrojenja za pročišćavanje i dnevne tankove, ono ulazi u dizel motore. Gorivo mora...
Primjena maziva na brodu
Primjena maziva na brodu
Luka Škrobo
Maziva su kemijske tvari specifičnih fizikalnih i kemijskih svojstava koje se rabe za podmazivanje. Glavni zahtjevi koji se postavljaju pred maziva su smanjenje trenja između kliznih ploha koje se pod opterećenjem nalaze u međusobnom relativnom gibanju. Maziva služe i za smanjenje trošenja strojnih dijelova i za odvođenje topline, te za zaštitu od korozije i stvaranja naslaga i taloga zbog oksidacije i drugih kemijskih promjena. Trenje je sila kojom se površina na kojoj tijelo...
Primjena menadžerskih funkcija na primjeru hotela Aminess Lume Brna
Primjena menadžerskih funkcija na primjeru hotela Aminess Lume Brna
Marija Pecotić
Pet je temeljnih funkcija koje menadžment mora ispunjavati kako bi se moglo uspješno upravljati kompleksnim poslovnim i općenito organizacijskim sustavima, a te funkcije su: planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje. Planiranje obuhvaća postavljanje ciljeva i mjerenje njihove realizacije, organiziranje podrazumijeva uspostavljanje strukture i međusobnih odnosa kako bi se ispunjavali ciljevi i zadaci poduzeća, kadroviranje se odnosi na upravljanje ljudskim...
Primjena modernih web tehnologija pri izradi internetske trgovine žarulja i rasvjete
Primjena modernih web tehnologija pri izradi internetske trgovine žarulja i rasvjete
Dubravko Muhoberac
U ovom radu opisana je izrada internetske trgovine ţarulja i rasvjete. Za realizaciju internetske trgovine korištene su moderne web tehnologije. Ova internetska trgovina omogućuje kupcu kupnju proizvoda iz udobnosti vlastitog doma. Jedini preduvjet za kupnju je registracija korisnika na web stranici internetske trgovine. Kao naĉin plaćanja koristi se PayPal sustav. PayPal je tvrtka koja nudi mogućnost da se uplate i ostale novĉane transakcije u potpunosti odvijaju putem Interneta. U...
Primjena odabrane metode osiguranja koda web aplikacije
Primjena odabrane metode osiguranja koda web aplikacije
Marija Papac
Ovaj diplomski rad bavi se problematikom ranjivosti web aplikacija. U današnjem svijetu kada je sve digitalizirano bitna je sigurnost podataka. U radu su opisane neke od najčešćih vrsta napada na web aplikaciju, a to su XSS (Cross - Site Scripting) te SQL Injection. U radu se opisuje i problem sigurnosti protoka informacija. Detaljnije je opisan Runtime application self-protection (RASP), njegov način rada, integracija, jezična potpora, modeli primjene, pravila otkrivanja te način...
Primjena odabrane metode zaštite podataka za osiguranje SQL upita na web stranicama
Primjena odabrane metode zaštite podataka za osiguranje SQL upita na web stranicama
Petra Cvrlje
Svakim danom se tehnologija sve više i brže razvija, a u skladu s njome i sustav koji je nastao na temelju već postojećih znanja i vještina iz različitih tehnologija koje se upotrebljavaju kako bi se osmislio sustav za napad baze podataka neke web stranice te kako pristupiti podacima kojima je pristup zabranjen. Broj napada se nekontrolirano povećava te je ljudima koji posjeduju te vještine i znanja zaista teško biti u koraku sa novonastalim metodama. Tema ovog rada je primjena...
Primjena odabranog RDBM sustava u turističkoj industriji
Primjena odabranog RDBM sustava u turističkoj industriji
Petra Asturić
U ovom diplomskom radu definirane su vrste modela baze podataka a poseban je naglasak na relacijskom modelu baze podataka, te detaljno opisan. U početku se opisuje baza podataka te nabrajaju i opisuju modeli podataka. Kao što je ranije navedeno, detaljno je opisana relacijska baza podataka i njeno modeliranje. Također su opisane i transakcije, kao bitan dio RDBM-a. Praktični dio ovog rada čini jednostavan model baze podataka s primjenom u turizmu te web-aplikacija. Radi se o sustavu...
Primjena plana za upravljanje balastnim vodama na putničkom brodu
Primjena plana za upravljanje balastnim vodama na putničkom brodu
Andrea Brajović
Balast je nužan za kontrolu trima, nagiba, gaza, stabilnosti ili naprezanja broda. Kako god, balastna voda može sadržavati morske organizme i patogen koji unesen u moru uključujući i estuarije, ili u tokovima slatke vode, može uzrokovati opasnost za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu i resurse, narušiti biološku raznovrsnost ili ometati druge legitimne upotrebe takvih područja. Višegodišnji napori međunarodne pomorske zajednice, njenih zemalja članica i brodarske industrije da...
Primjena pravila zaštite od korozije na primjeru broda za prijevoz kemikalija
Primjena pravila zaštite od korozije na primjeru broda za prijevoz kemikalija
Maroje Krmek
Ovaj rad obuhvaća problematiku primjene pravila zaštite od korozije na brodovima, sa naglaskom na brodove za prijevoz kemikalija, koji prevoze agresivne terete, što ih čini posebno osjetljivim na koroziju. Rad se sastoji od 5 dijelova: 1 Uvoda -gdje je obrađen i povijesni pregled upotrebe materijala i borbe protiv korozije te problemi na brodovima uzrokovani korozijom, sa postavljenom hipotezom. 2 U drugom dijelu su prikazana pravila Hrvatskog registra brodova koja se odnose na borbu...
Primjena strategije diferencije i diverzifikacija u poslovanju na primjeru "Dubrovačkih vrtova sunca"
Primjena strategije diferencije i diverzifikacija u poslovanju na primjeru "Dubrovačkih vrtova sunca"
Antonio Musladin
Strategija marketinga predstavlja niz aktivnosti i planova koji su usmjereni na oblikovanje kvalitetnijeg poslovanja poduzeća, a sve u cilju zadovoljavanja potreba potrošača i ostvarivanje održive konkurentske prednosti. Strategija diferencijacije odnosi se na kreiranje proizvoda i usluga na način različit od konkurencije tj. da im se dodaju neka svojstva i karakteristike po kojima će se razlikovati od proizvoda i usluga konkurenata. Strategija diverzifikacije predstavlja ulazak...
Primjena tehnologija dubokog učenja u detekciji i klasifikaciji emocija
Primjena tehnologija dubokog učenja u detekciji i klasifikaciji emocija
Adi Čustović
Rad govori o primjeni algoritama dubokog učenja u klasifikaciji emocija sa slika uz naglasak na konvolucijske neuronske mreže. Kod klasificiranja emocija sa slika, korišten je model emocija koji razlikuje 7 osnovnih univerzalnih emocija: ljutnju, gađenje, strah, sreću, neutralnu emociju, tugu i čuđenje. Model zaslužan za klasifikaciju emocija zasnovan je na arhitekturi konvolucijske neuronske mreže, a napisan je u programskom jeziku Python uz koristeći funkcije programske...
Primjena teorije neizravnog poticaja u javnim financijama
Primjena teorije neizravnog poticaja u javnim financijama
Blaž Bulum
„Nudge“ teorija je jedno od najvećih postignuća na polju bihevioralne ekonomije u posljednjem desetljeću. Teorija objašnjava kako na pametan način primjeniti „arhitekturu izbora“ u poticanju ljudi na donošenje odluka koje će pozitivno utjecati na njihov život. Teorija ne osporava klasičnu ekonomiju, već joj pomaže u daljnjem razvoju time što pokazuje na koji način ljudi funkcioniraju. Zaključuje da ljudska bića nisu homo oeconomicus, te da su često skloni izbjegavanju...

Pages