Pages

Pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija
Pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija
Ivan Kristović
U ovom završnom radu analizirana je i obrađena tema pranja tankova na brodovima za prijevoz kemikalija. Prethodno obradi same srži teme, rad pobliže objašnjava pojam broda kao plovnog sredstva, tipove brodova koji se koriste za prijevoz tekućeg tereta, kao i detaljan pregled brodova koji se konkretno koriste za prijevoz kemikalija. Obrađen je razvoj prethodno navedenih brodova kao i njihova kategorizacija prema IBC pravilniku. Nadalje su navedeni međunarodni propisi koji se odnose na...
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Janis Marinović
U radu je obrađen pravni položaj vjerovnika u okviru Stečajnog postupka. Stečajni zakon uređuje otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe stečajnog postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnog za plaćanje te uvjete i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Glavni cilj stečajnog postupka je skupno namirenje vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenje njegove imovine i podjela...
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Josipa Zec
U ovom radu analizirana je funkcija kontrolinga kao modernog alata za poboljšanje poslovnog rezultata hotelskog poduzeća, te kako se njime koristi hotel Hilton Imperial Dubrovnik koji posluje preko 100 godina. Hotel Hilton Imperijal dio je američke međunarodne hotelske grupacije Hilton Worldwide koja je jedna je od najvećih i najbrţe rastućih hotelskih grupacija, spada u sam vrh svjetske hotelske industrije te je lider na svjetskom hotelskom tržištu. Trenutno u svom portfelju...
Prednosti implementacije six sigma koncepta
Prednosti implementacije six sigma koncepta
Nikolina Prčan
Upravljanje kvalitetom je postao jedan od glavnih zadataka menadžera zbog sve veće potrebe za isticanjem od konkurencije. To obuhvaća niz procesa koji određuju politiku kvalitete, ciljeve i odgovornosti. Svaki menadžer može izabrati jedan od načina upravljanja kvaliteteom: Total Quality Management, ISO sustave, Lean Management ili Six Sigma proces. Upravo je svrha ovog rada bila utvrditi koje su prednosti implementacije Six Sigma procesa, te kako se ona provodi. Provedba je ključna i...
Preoblikovanje trgovačkog društva
Preoblikovanje trgovačkog društva
Martina Zmijarević
U radu su obrađene statusne promjene trgovačkih društava koje su dopuštene u Republici Hrvatskoj, a regulirane su Zakonom o trgovačkim društvima.Statusne promjene su u suvremenom gospodarskom svijetu bitne jer trgovačka društva na takav način mijenjaju oblik i način svog poslovanja, što je od iznimne važnosti kako za članove društva, tako i za njihove vjerovnike. Zakon prepoznaje i propisuje točno definirane statusne promjene, druge promjene osim ovih propisanih zakonom nisu...
Preuzimanje dioničkih društava
Preuzimanje dioničkih društava
Margita Arar
Preuzimanje dioničkih društava vrlo je složen i često puta dugotrajan proces. Pravna regulativa kako nacionalna tako i međunarodna u čitavom nizu svojih odredbi prepoznaje često divergentne i sukobljene interese različitih grupa dioničara unutar društva. Također, prepoznaje situaciju kada u nekim društvima postoji većinsko sudjelovanje drugog društva, kao i brojne mogućnosti da se takva pozicija iskoristi na štetu ostalih dioničara. Upravo zato, posebna se pažnja...
Prezentacija autentičnosti novčanica kroz konzervatorski zahvat
Prezentacija autentičnosti novčanica kroz konzervatorski zahvat
Jovana Vučetić
U teorijskom dijelu ovoga rada obrađena je povijest papirnatog novca na prostoru Hrvatske u 19. i 20. stoljeću. Objašnjena su obilježja novca i numizmatika kao pomoćna povijesna znanost. Prikazani su uzroci degradacije papirne građe, kao uvod za praktični dio rada, odnosno preventivnu zaštitu. U praktičnom dijelu rada navedeni su inventarizacijski podaci, opisano je zatečeno stanje novčanica, novčanice su podijeljene u skupine po stupnju očuvanosti, napravljen je prijedlog...
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Marko Vučićević
Upravljanje brodarskim poduzećem je vrlo složen proces zato što je kretanje cijena i burzovnog stanja nepredvidivo. Brodarsko tržište susreće se s naglim promjenama u cijenama vozarina i goriva koje su dvije jako važne stavke u financijskom obračunu, a da bi im se brodarska poduzeća uspjela suprotstaviti trebaju redovno pratiti njihova kretanja. U konačnici, njihova uspješnost se ogleda u načinu kvalitete praćenja te rezultira izbacivanjem poduzeća iz konkurencije ili ostankom...
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Irma-Maria Dropulić
Na početku rada, ponajviše će se objasniti što je to virtualna kulturna baština, kojim sve metodama možemo stvoriti virtualni svijet (holografija, digitalizacija i sl.) koji utječe na život modernog čovjeka. Osim virtualizacije, objasniti će se i pojam digitalizirane građe. Proces digitalizacije temeljito će se obraditi jer je proces odabran za nastanak virtualne zbirke tekstilne građe iz crkve Gospe od Šunja. Pružit će se kratak povijesni osvrt na Lopud i crkvu Gospe od...
Prijevoz automobila morem
Prijevoz automobila morem
Ante Mišić
U ovom završnom radu tema je prijevoz automobile morem. Cilj rada je objasniti kako dolazi do potrebe za transportom automobila preko mora I pojasniti RO-RO brodove I koja je njihovu svrhu. Posebna pozornost je dana PCC brodovima i njihovim karakteristikama, te načinu na koji se automobili krcaju, slažu I pričvršdivaju na tim brodovima.
Prijevoz rasutih tereta morem
Prijevoz rasutih tereta morem
Tonći Plenković
U ovom radu prikazan je način rukovanja i prijevoza tereta morem s obzirom na veličinu i vrstu specijalnih brodova (bulk carriera) isključivo namjenjenih za prihvat tereta u rasutom stanju.Objašnjen je pojam i vrste rasutih tereta kao i podjela brodova što se tiče njihove nosivosti. Krcanje i slaganje tereta mora biti unaprijed isplanirano i brod mora zadovoljiti posebne zahtjeve kako se ne bi našli u opasnoj situaciji tijekom plovidbe.Opisana je i trgovina rasutih tereta gdje je cilj...
Prijevoz stoke morem
Prijevoz stoke morem
Luka Vuić
Prijevoz stoke morem je vrlo važan segment u prehrambenoj industriji zbog mogućnosti prijevoza velikog broja životinja u kratkom vremenskom periodu što nijedna druga vrsta prijevoza nije u mogućnosti ponuditi. Australija se posebno ističe kao jedan od glavnih izvoznika stoke sa vrlo razvijenom prehrambenom industrijom. Gradnja specijaliziranih brodova za prijevoz stoke je omogućila dosta velik napredak u transportu. S povećanjem svjetske populacije za očekivati je daljnji napredak...

Pages