Pages

Primjene tehnologija računalne grafike i računalnog vida
Primjene tehnologija računalne grafike i računalnog vida
Martina Šerić
Ovaj rad bavi se područjima koja su usko vezana za umjetnu inteligenciju, a to su računalna grafika i računalni vid. Da bi računalo bilo sposobno raspoznati svijet u kojem djeluje, znanstvenici su razvili razne algoritme. Računalna grafika se često definira kao grana računarske znanosti koja se bavi izgradnjom višedimenzionalnih modela objekata i njihovim prikazom uz upotrebu računala te je ona osnova za računalnu animaciju, vizualizaciju, izgradnju virtualnih svjetova i sl....
Pripajanje trgovačkog društva
Pripajanje trgovačkog društva
Zvonimir Vlahović
Pripajanje trgovačkog društva spada u statusne promjene koje su u Hrvatskoj pravno uređene Zakonom o trgovačkim društvima. U gospodarskom smislu, statusne promjene mogu imati različite motivacije i razloge. U ovisnosti o vrsti promjene, statusne promjene mogu služiti kako bi se kapital i ostali resursi koncentrirali na jednom mjestu u svrhu povećanja konkurentnosti trgovačkog društva. Također, razlozi se mogu nalaziti i u potrebi drugačijeg uređenja organizacije poslovanja...
Priprema LNG broda za dokovanje
Priprema LNG broda za dokovanje
Pasko Lobaš
Dokovanjem se brod izvlači izvan doticaja s morskom vodom u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa i brodske opreme koja se nalazi uronjena u moru. Postoji više načina dokovanja broda. Dokovanje se najčešće izvodi pomoću objekata morske tehnologije koji se nazivaju dokovi. Pripremni postupak, kao i samo dokovanje, ovisi o karakteristikama dokovanog broda. Pripremni postupak se sastoji od više faza a priprema LNG broda je objašnjena u ovom završnom radu.
Priprema i prezentiranje računovodstvenih informacija o novčanim tokovima u trgovačkom društvu Valamar riviera d.d.
Priprema i prezentiranje računovodstvenih informacija o novčanim tokovima u trgovačkom društvu Valamar riviera d.d.
Antun Glumac
Izvještaj o novčanim tokovima je sastavnica seta financijskih izvještaja i sukladno odredbama Zakona o računovodstvu svi poslovni sustavi, osim mikro i malih, obvezni su ga sastavljati i objavljivati. Premda se svi financijski izvještaji odnose na prethodna (završena) poslovna razdoblja, oni imaju značajan utjecaj na donošenje odluka i planiranje budućih aktivnosti, a za izvještaj o novčanim tokovima se ovo posebno može konstatirati s obzirom da se temeljem njegovih podataka...
Priprema i zaštita materijala na vratima Venecije
Priprema i zaštita materijala na vratima Venecije
Antun Anić
Venecija je jedan od najpoznatijih talijanskih gradova. Zbog njegovog okruženja morem Veneciji su velike probleme stvarale plime. U povijesnoj jezgri poplave su stvarale velike probleme. Čak je zbog tla na kojem je izgrađen, cijeli grad je počeo propadati. Zbog tih razloga došlo se na ideju da se izgradi sustav brana koje će štitit grad od štetnih posljedica plime. U taj projekt izgradnje brana uključilo se i brodogradilište u Splitu koje je izgradilo i dostavilo brane. U radu se...
Priprema skladišta na brodovima za rasuti teret
Priprema skladišta na brodovima za rasuti teret
Ivica Ćorić
U ovom radu je objašnjena priprema skladišta na brodovima za prijevoz rasutih tereta. Priprema skladišta za ukrcaj tereta na brodovima za prijevoz rasutih tereta je izrazito važna i ima utjecaja na poslovanje broda jer u slučaju da se skladišta ne prihvate za ukrcaj, brod mora poduzeti dodatne mjere što rezultira u kašnjenju ili eventualno gubitku tereta za prijevoz. Stoga, ovaj rad, izdvaja i razmatra postupke pripreme skladišta za različite vrste rasutih tereta. Naglasak rada je...
Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Andrijana Prug
Završni rad „ Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj“ govori o problemima nezaposlenosti u našoj državi tj. u RH. Nezaposlenost je goruće pitanje za Republiku Hrvatsku zadnjih desetak godina. Svjetska kriza je također ostavila posljedice na nezaposlenost te se posebice mladi ljudi odlučuju na odlazak u inozemstvo da bi si stvorili bolju budućnost. Zaposlenost je važna odrednica za svakog pojedinca u društvu, ukoliko je pojedinac zaposlen, njegova psihološka svijest te...
Problematika kiselih papira u restauratorskim procesima
Problematika kiselih papira u restauratorskim procesima
Iva Carević
Rad ne sadrži sažetak.
Problematika parcijalne restauracije
Problematika parcijalne restauracije
Mia Perković
Rad ne sadrži sažetak.
Proces odsoljavanja željeznih predmeta i mjerenja klorida
Proces odsoljavanja željeznih predmeta i mjerenja klorida
Vedran Mesarić
U završnom radu se želi prikazati jedan od načina ekstrakcija klorida lužnatom sulfitnom otopinom, za sada najprihvatljivijim oblikom ekstrakcije koji se koristi u konzervaciji-restauraciji arheološkog metala, u ovomu slučaju željeza. Proces odsoljavanja (ekstrakcije klorida) praćen je i mjeren u razdoblju od četiri mjeseca u laboratoriju Konzervatorsko – restauratorskog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu. Tijekom cijelog procesa izdvajani su uzorci otopine svakih sedam dana....
Procesna mjerenja
Procesna mjerenja
Ante Mihaljević
Rad ne sadrži sažetak.
Procesno mjerenje i mjerni pretvarači
Procesno mjerenje i mjerni pretvarači
Andrijano Miljević
Rad ne sadrži sažetak.

Pages