Pages

Tipološki prikaz pojedinih dijelova uveza
Tipološki prikaz pojedinih dijelova uveza
Katija Maškarić
Rad ne sadrži sažetak.
Tople morske struje
Tople morske struje
Ivo Miljević
Tema završnog rada su tople morske struje. Objašnjen je Coriolisov efekt. U radu su navedeni i uređaji za mjerenje morskih struja, kao i bitne tople struje u oceanima. Cilj rada ukazati je na postojanje toplih morskih struja u svjetskim oceanima, njihove karakteristike, važnost i moguće iskorištavanje. Objašnjen je utjecaj pojedinih struja na klimu tog područja. Navedeni su tokovi, brzine struja, područje u kojem se nalaze kao i ostali bitni podatci.
Toplinski izvori dizalica topline
Toplinski izvori dizalica topline
Viktor Šuša
U ovom radu se govori o vrstama toplinskih izvora dizalica topline. Uvodno su opisani osnovni principi rada dizalice topline, njezini glavni dijelovi te bitni parametri kao što su faktor grijanja i toplinski učin dizalice topline, po kojima se dizalice topline i razlikuju. U nastavku se govori o zemlji, vodi i zraku kao prijenosnicima i akumulatorima topline nastale djelovanjem geotermalne i sunčeve energije. Opisane su različite izvedbe već postojećih sustava grijanja s dizalicom...
Tradicionalni i novi oblici interaktivne marketinške komunikacije
Tradicionalni i novi oblici interaktivne marketinške komunikacije
Monika Širić
Suvremeni marketing je više od samog razvoja dobrog proizvoda, određivanje privlačne cijene te omogućavanje dostupnosti proizvoda za potrošače. Da bi se učinkovito utjecalo na ciljno tržište, s masovnog oglašavanja se prelazi na interaktivno. Interaktivna marketinška komunikacija mijenja ulogu potrošača s pasivnog na aktivnog sudionika u komunikacijskom procesu. Budućnost marketinga su prilagođene ponude prema željama potrošača i individualnim oglašivačkim porukama. Cilj...
Transakcijsko i transformacijsko vodstvo
Transakcijsko i transformacijsko vodstvo
Anđela Kalauz
U radu se govori o pojmu vodstva, domeni vodstva koja se sastoji od tri elementa - vođe, sljedbenika i situacije, te se govori o odnosu vodstva i moći. Rad je i pregled nekoliko odabranih pristupa vodstvu s naglaskom na njihovu primjenu u suvremenim organizacijama. Rad govori o pristupu temeljenom na osobinama, pristupu temeljenom na vještinama, na stilu, situacijskom pristupu, transformacijskom vodstvu, teoriji puta do cilja te novijim stilovima vodstva (trening, supervodstvo, vodstvo...
Transformacija kanala distribucije i efikasnost posredništva
Transformacija kanala distribucije i efikasnost posredništva
Mirta Brajak
Inovacije su prijeko potrebne u turizmu kako bi se mogla razvjati i ponuda i potražnja. Razvojem novih tehnologija, razvijaju se i distribucijski kanali. Transformacija kanala distribucije je bitna jer se tako razvija i posredništvo. Problem postoji zbog različitosti razvoja kanala distribucije. Pomoću raznih donacija, subvencija, svjetskih organizacija, te se razlike nastoje smanjiti. Promatranjem obilježja turističkog tržišta, uočavaju se promjene i prilagodbe distribucijskog...
Transparentna završna obrada namještaja: pregled materijala, načina propadanja i problematika konzervatorsko-restauratorskih zahvata
Transparentna završna obrada namještaja: pregled materijala, načina propadanja i problematika konzervatorsko-restauratorskih zahvata
Ana Klečak
Završna obrada namještaja je vrlo širok pojam i obuhvaća široki raspon različitih tehnika i materijala iz različitih kategorija. Fokus ovog rada će biti na transparentnu završnu obradu, koja će se odnositi na lakove i premaze bez pigmenta i punila. Rad je zamišljen kao povijesni pregled, pregled materijala i njihovih svojstava, promjena koje se mogu dogoditi, te problematike konzervatorsko-restauratorskih zahvata na sloju transparentne završne obrade.
Transportne klauzule kupoprodajnih ugovora
Transportne klauzule kupoprodajnih ugovora
Marin Šutalo
Istraživanja Međunarodne gospodarske komore tijekom dvadesetih godina 20. st. rezultirale su objavama dviju studija o primjeni trgovačkih termina u različitim državama. Studije su ukazale na razlike u interpretaciji trgovačkih termina u različitim državama. 1936. međunarodna trgovačka komora iz navedenih razloga objavljuje prvu verziju Incotermsa. Osnovni cilj i svrha Incotermsa je osigurati prodavateljima i kupcima primjereno reguliranje pravnih i ekonomskih odnosa u trenutku...
Trgovačka društva kapitala
Trgovačka društva kapitala
Marinela Kramar
Društvo kapitala je jedan od dva temeljna tipa trgovačkog društva. Društvo kapitala osniva jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba tako da povezivajući ili udružujući uloge formiraju kapital društva. Društvo kapitala ima svoj definirani temeljni kapital. To je društvo u kojem je u prvom planu njegov kapital, a ne individualnost članova. Bit takvog društva je u udruživanju kapitala, a ne osoba. Redovito u takav oblik društva članovi unose samo dio imovine, nisu zaposleni...
Trgovinska politika u EU
Trgovinska politika u EU
Helena Pandža
Trgovinska politika predstavlja jednu od temeljnih politika Europske unije koja uređuje bilateralne odnose Unije s drugim zemljama i multilateralnim organizacijama. Osnovna namjera trgovinske politike određena je Ugovorom o Europskoj zajednici, a obuhvaća razvoj globalne trgovine, vremensko otklanjanje ograničenja međunarodnoj trgovini te minimiziranje carinskih ograničenja. U primarne instrumente provedbe trgovinske politike Europske unije ulaze: zajednička vanjska carina,...
Trgovinski poslovni procesi
Trgovinski poslovni procesi
Karmen Moretić
Predmet istraživanja završnog rada je analiza glavnih poslovnih procesa u trgovinskom poduzeću. Tipični trgovinski poslovni procesi su: nabava, skladištenje i prodaja. Nabava se smatra najvažnijim trgovinskim poslovnim procesom jer se nalazi na početku poslovnog procesa. Ona je preduvjet ostvarenja prodaje. Osnovni zadatak skladištenja jest snabdijevanje i očuvanje kvalitete i kvantitete robe. Ono je važno jer nastoji ublažiti i izjednačiti vremenske, količinske i strukturne...
Tržišne strukture
Tržišne strukture
Ljiljana Ćališ
Problem istraživanja ovog rada je utvrditi tržišne strukture i njihova obilježja. Tržišna struktura pokazuje okolnosti te uvjete pod kojima se neko dobro prodaje i kupuje na tržištu. Ovisno o različitim kriterijima može se razlikovati više ili manje tržišnih stanja. P.A. Samuelson, polazeći od tri osnovna kriterija (broj sudionika, diferenciranost proizvoda, utjecaj na cijenu) i dva pomoćna pokazatelja (metode prodaje - marketing i dio gospodarstva u kojem prevladava),...

Pages