Pages

Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Bruno Jelić
U ovom završnom radu osvrnuti ću se na prijevoz teških tereta morem i vrste tereta, metode njihovog ukrcaja (LO-LO, RO-RO i FLO-FLO), terminale za teške terete, protunagibni sustav, postavljanje i osiguranje tereta kao i opremu za očvršćivanje te planiranje putovanja, službu za teške terete „Atlant Heavy Lift“ uz osvrt na M/B „Gruž“.
Prijevoz ukapljenih plinova
Prijevoz ukapljenih plinova
Tino Cvjetković
U radu je pojašnjen prijevoz ukapljenog plina. Njegova svrha je približiti sve tehnologije vezane za prijevoz ukapljenog plina. Rad se sastoji od četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojemu su naznačene sve znanstvene metode korištene u radu, početna hipoteza te cilj i struktura rada. Drugo poglavlje je prirodni plin. Plin je opasan teret pa rad navodi moguće opasnosti i potrebne mjere predostrožnosti prilikom prijevoza takvog tereta. Uz nalazišta prirodnog plina razvile su...
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Damir Potrebica
U ovom radu obradit će se nadolazeće stupanje na snagu novog zahtjeva revidiranog Priloga VI MARPOLA o globalnom ograniĉenju udjela sumpora od 2020. te njegov značaj za pomorski sektor i čovječanstvo općenito. Na početku će se objasniti proces planiranja, pripreme i implementacije ovog zahtjeva. Zatim će se analizirati ponuđene strategije usuglašavanja brodara s ovim zahtjevom uključujući mogućnost korištenja sukladnih goriva, mogućnost korištenja uređaja za...
Primjena Balanced Scorecarda u  Valamar Rivieri
Primjena Balanced Scorecarda u Valamar Rivieri
Marko Pavković
Razvoj nezadovoljstva tradicionalnim mjerama poslovanja, koji se javio u sedamdesetim godinama dvadesetoga stoljeća u akademskim krugovima i u svijetu poslovanja, rezultirao je uvođenjem interdisciplinarnim mjerama performansi koje uključuju i druge pokazatelje, a ne samo financijske. Zavladalo je opće načelo kako isključivo financijski podatci nisu dovoljno relevantni za definiranje i implementaciju dugoročnih strateških ciljeva organizacija. Sve zahtjevnije ljudske potrebe i...
Primjena Manchester koda u DWT-OFDM sustavima
Primjena Manchester koda u DWT-OFDM sustavima
Mateo Majić
U ovom radu je predstavljen novi OFDM (eng. Orthogonal Frequency Divison Multiplexing) algoritam koji se temelji na DWT (eng. Discrete Wavelet Transform) te koji značajno pojednostavljuje procesiranje signala u predajniku i prijamniku. Za razliku od OFDM algoritma utemeljnog na standardnoj DWT, novi algoritam ne koristi digitalnu modulaciju podnosioca kao ni IDWT (eng. Inverse Discrete Wavelet Transform) u predajniku. Izlazni signal predajnika je formiran zbrajanjem signala na pojedinačnim...
Primjena elektrolize u restauraciji i konzervaciji metala
Primjena elektrolize u restauraciji i konzervaciji metala
Sunčana Marochini
Rad ne sadrži sažetak.
Primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama
Primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama
Maro Tomšić
U radu je prikazana primjena elektronskog pokazivača karata i informacija na mega jahtama. Opisane su komponente koje su spojene na sustav i njihove značajke. Prikazane su prednosti i nedostatci sustava te primjeri na jahtama i jedrilicma. Opisan je integrirani most i njegove komponente.
Primjena goriva, maziva i vode na brodu
Primjena goriva, maziva i vode na brodu
Nikša Grkeš
Goriva su izvori topline u stvarnom, fizičkom smislu, a mogu biti u svim agregatnim stanjima, također pod pojmom gorivo obično se podrazumjeva tvar koja u procesu izgaranja razvija toplinu iskoristivu u praksi. Gorivo je smjesa složenih kemijskih spojeva koji spadaju u kategoriju organskih spojeva vodika, ugljika, sumpora i dušika. Nakon što gorivo prođe kroz skladišne tankove, taložne tankove, postrojenja za pročišćavanje i dnevne tankove, ono ulazi u dizel motore. Gorivo mora...
Primjena maziva na brodu
Primjena maziva na brodu
Luka Škrobo
Maziva su kemijske tvari specifičnih fizikalnih i kemijskih svojstava koje se rabe za podmazivanje. Glavni zahtjevi koji se postavljaju pred maziva su smanjenje trenja između kliznih ploha koje se pod opterećenjem nalaze u međusobnom relativnom gibanju. Maziva služe i za smanjenje trošenja strojnih dijelova i za odvođenje topline, te za zaštitu od korozije i stvaranja naslaga i taloga zbog oksidacije i drugih kemijskih promjena. Trenje je sila kojom se površina na kojoj tijelo...
Primjena menadžerskih funkcija na primjeru hotela Aminess Lume Brna
Primjena menadžerskih funkcija na primjeru hotela Aminess Lume Brna
Marija Pecotić
Pet je temeljnih funkcija koje menadžment mora ispunjavati kako bi se moglo uspješno upravljati kompleksnim poslovnim i općenito organizacijskim sustavima, a te funkcije su: planiranje, organiziranje, kadroviranje, vođenje i kontroliranje. Planiranje obuhvaća postavljanje ciljeva i mjerenje njihove realizacije, organiziranje podrazumijeva uspostavljanje strukture i međusobnih odnosa kako bi se ispunjavali ciljevi i zadaci poduzeća, kadroviranje se odnosi na upravljanje ljudskim...
Primjena modernih web tehnologija pri izradi internetske trgovine žarulja i rasvjete
Primjena modernih web tehnologija pri izradi internetske trgovine žarulja i rasvjete
Dubravko Muhoberac
U ovom radu opisana je izrada internetske trgovine ţarulja i rasvjete. Za realizaciju internetske trgovine korištene su moderne web tehnologije. Ova internetska trgovina omogućuje kupcu kupnju proizvoda iz udobnosti vlastitog doma. Jedini preduvjet za kupnju je registracija korisnika na web stranici internetske trgovine. Kao naĉin plaćanja koristi se PayPal sustav. PayPal je tvrtka koja nudi mogućnost da se uplate i ostale novĉane transakcije u potpunosti odvijaju putem Interneta. U...
Primjena odabrane metode osiguranja koda web aplikacije
Primjena odabrane metode osiguranja koda web aplikacije
Marija Papac
Ovaj diplomski rad bavi se problematikom ranjivosti web aplikacija. U današnjem svijetu kada je sve digitalizirano bitna je sigurnost podataka. U radu su opisane neke od najčešćih vrsta napada na web aplikaciju, a to su XSS (Cross - Site Scripting) te SQL Injection. U radu se opisuje i problem sigurnosti protoka informacija. Detaljnije je opisan Runtime application self-protection (RASP), njegov način rada, integracija, jezična potpora, modeli primjene, pravila otkrivanja te način...

Pages