Pages

Uloga ekspertnih sustava u pomorstvu i primjer primjene
Uloga ekspertnih sustava u pomorstvu i primjer primjene
Mario Matušić
U ovom radu obrađeni su Ekspertni sustavi i njihova primjena u pomorstvu.U prvom poglavlju opisuje se umjetna inteligencije i pojam Ekspertnih sustava. Drugo poglavlje opisuje rezoluciju logike prvog reda. U trećem poglavlju dan je primjer ekspertnog sustava SHIPAMSOLVER koji se koristi za dijagnostiku kvarova. U četvrtom dijelu rada spomenuti su primjeri primjene ekspertnih sustava u pomorstvu. Ekspertni sustavi su sve više primjenljiviji u današnje vrijeme u raznim područjima. Zbog...
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.
Daria Kraljević
U poslovnom svijetu, planiranje je osnovna i polazna funkcija menadžmenta. Planiranje predstavlja temelj menadžerskog procesa koje vodi tvrtku u smjeru napretka i uspjeha. Ono je prioritetan korak u kojem vrhovni menadžment definira ciljeve te način kako ih ostvariti. Bez postavljenih ciljeva i dobro razvijene strategije ni jedna organizacija ne može uspjeti ali ni postojati. Glavna zadaća srednjeg menadžmenta je pronaći odgovarajuću alternativu tako da implementira strategije...
Uloga i značaj skladišne funkcije u logističkom sustavu trgovinskog poduzeća
Uloga i značaj skladišne funkcije u logističkom sustavu trgovinskog poduzeća
Ana Held
Svako uspješno poduzeće na tržištu ne može funkcionirati i biti uspješno i konkuretno bez logistike te dobro organiziranog skladišta. Ovaj rad se bavi skladišnim funkcijama unutar poduzeća i na koji način se mogu koristiti te funkcije na tržištu. Osim standardnih funkcija koje se godinama koriste u logistici i u skladištenju roba, ova grana ekonomije se morala mijenjati i uvoditi nove trendove u logistici i skladištenju utjecajem sve veće globalizacije i internacionalizacije...
Uloga informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju
Uloga informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju
Mila Knežević
Tema ovoga rada je uloga informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. U radu su osim pojma odlučivanja i usluga, obrađeni i stilovi odlučivanje, faze procesa odlučivanja, čimbenici koji utječu na poslovno odlučivanje, okolina i okolnosti u kojima se odlučuje, te elementi koji mogu poboljšati poslovno odlučivanje. Predstavljeni su informacijski sustavi koji služe kao podrška poslovnom odlučivanju, te primjena informacijskih sustava u hotelima. Uloga informacijskog sustava u...
Uloga inovacija u turizmu i razvoj poslovanja turoperatora
Uloga inovacija u turizmu i razvoj poslovanja turoperatora
Lidija Kasač
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati važnost inovacija u turizmu s naglaskom na poslovanje turoperatora. Inovacije u suvremenom turizmu poprimaju sve veću važnost. Implementacijom inovacija dolazi do promjena u poslovanju, odnosa između subjekata na turističkom tržištu ali i novih oblika turizma. Ulaganja u inovacije i praćenje stalnih promjena postaju preduvjet opstanka na konkurentskom tržištu. Posrednici u turizmu jedni su od glavnih nositelja ponude, koji u potpunosti...
Uloga marketinških aktivnosti poduzeća KNITD na društvenim mrežama
Uloga marketinških aktivnosti poduzeća KNITD na društvenim mrežama
Tea Brajković
Razvoj novih tehnologija uvelike je utjecao na ponašanje pojedinaca, a samim time i na njihovo ponašanje u procesu kupovine. Tako da se danas najveća promjena događa u procesu izbora i odluke o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Danas poduzeća sve više ulažu u oglašavanje na digitalnim platformama, koje su jeftinije i pogodnije, pogotovo kada je riječ o malim poduzećima kojima su ulaganje u marketinšku komunikaciju značajno manji u odnosu na velika poduzeća i korporacije....
Uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija
Uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija
Anastazija-Natalija Čavčić
Predmet je diplomskog rada uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija. Cilj je rada utvrditi ulogu marketinških strategija neprofitnih organizacija na primjeru udruge „Deša“. Kako bi se razumjeli ciljevi i svrha neprofitnog sektora te primjenjivost marketinških strategija, u teoretskom dijelu rada definirani s pojmovi strategije marketinga i neprofitne organizacije te su utvrđene njihove specifičnosti. Strategija marketinga je tržišno orijentirano strateško...
Uloga marketinških strategija poduzeća BABY CENTAR u internetskom okruženju
Uloga marketinških strategija poduzeća BABY CENTAR u internetskom okruženju
Ivanka Prnjat
Rad se temelji na analizi utjecaja marketinških strategija u kontekstu internetskog okruženja. U radu će se ispitati elementi uspješnosti poslovanja poduzeća „Baby Center“ u internetskom okruženju te njegove prednosti i nedostatke, kao i ponašanje potrošača u internetskom poslovanju. Svako uspješno suvremeno poduzeće teži stvaranju što većeg broja vjernih potrošača koje pridobivamo kvalitetom i brzinom razmjene informacija. Uz razvoj tehnologije, povećanja komunikacije i...
Uloga običnih dionica u funkciji financiranja poduzeća
Uloga običnih dionica u funkciji financiranja poduzeća
Ante Perišin
Ovaj rad se bavi temom običnih dionica odnosno njihovom ulogom u financiranju poduzeća. Rad nudi osnovne definicije i osnovne koncepte potrebne za razumijevanje mehanizma financiranja dionicama, opis tržišta kapitala u svijetu i Republici Hrvatskoj te u zadnjem poglavlju usporedbu između dionica i obveznica kao dva osnovna vrijednosna papira zajedno sa prednostima i manama ovih vrijednosnica u financiranju poduzeća.
Uloga ronitelja u spašavanju
Uloga ronitelja u spašavanju
Nedo Utovac
U ovome su radu opisana stanja u kojima se ronitelji mogu naći za vrijeme i nakon ronjenja. Dat je uvid u čimbenike koji utječu na njihov nastanak i kako bi trebao izgledati postupak pružanja prve pomoći i spašavanja u slučaju da dođe do nesreće. Osim opasnosti uzrokovanih djelovanjem atmosfere, spomenute su i morske životinje čije prisustvo ili napad može ugroziti roniočev život. Istaknuta je važnost poznavanja opreme za ronjenje i održavanja iste. Unatoč njenoj korisnosti,...
Uloga transportnih tehnologija u logistici
Uloga transportnih tehnologija u logistici
Ana Stjepović
U ovom radu bit će obrađena problematika uloge transportnih tehnologija u logistici te njihov razvoj tijekom vremena. Predmet istraživanja diplomskog rada odnosi se na istraživanje teorijskih odrednica transportnih tehnologija i njihove uloge u razvoju svakog gospodarstva. Kao dio logističkog lanca, transport predstavlja vrlo važnu kariku u povezivanju proizvođača i krajnjeg potrošača te on omogućava realizaciju što brže dostave robe. Transportne tehnologije rezultat su sve...
Uloga turističke agencije u razvoju proizvoda turističke destinacije
Uloga turističke agencije u razvoju proizvoda turističke destinacije
Anamaria Galjuf
U radu je stavljen naglasak na definiranje turističke destinacije i posrednika pri putovanju - turističkih agencija kao bitnih čimbenika koji pomažu turistima pri odabiru njihove destinacije za odmor i rekreaciju. Kako bi se istražila buduća uloga turističke agencije u razvoju turističke destinacije provedeno je empirijsko istraživanje na uzorku turističkih agencija. Istražena je prilagodba agencijskog proizvoda u skladu s tržišnim trendovima. U modernom turizmu sve se više...

Pages