Pages

Priprema skladišta na brodovima za rasuti teret
Priprema skladišta na brodovima za rasuti teret
Ivica Ćorić
U ovom radu je objašnjena priprema skladišta na brodovima za prijevoz rasutih tereta. Priprema skladišta za ukrcaj tereta na brodovima za prijevoz rasutih tereta je izrazito važna i ima utjecaja na poslovanje broda jer u slučaju da se skladišta ne prihvate za ukrcaj, brod mora poduzeti dodatne mjere što rezultira u kašnjenju ili eventualno gubitku tereta za prijevoz. Stoga, ovaj rad, izdvaja i razmatra postupke pripreme skladišta za različite vrste rasutih tereta. Naglasak rada je...
Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Andrijana Prug
Završni rad „ Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj“ govori o problemima nezaposlenosti u našoj državi tj. u RH. Nezaposlenost je goruće pitanje za Republiku Hrvatsku zadnjih desetak godina. Svjetska kriza je također ostavila posljedice na nezaposlenost te se posebice mladi ljudi odlučuju na odlazak u inozemstvo da bi si stvorili bolju budućnost. Zaposlenost je važna odrednica za svakog pojedinca u društvu, ukoliko je pojedinac zaposlen, njegova psihološka svijest te...
Problematika kiselih papira u restauratorskim procesima
Problematika kiselih papira u restauratorskim procesima
Iva Carević
Rad ne sadrži sažetak.
Problematika parcijalne restauracije
Problematika parcijalne restauracije
Mia Perković
Rad ne sadrži sažetak.
Proces odsoljavanja željeznih predmeta i mjerenja klorida
Proces odsoljavanja željeznih predmeta i mjerenja klorida
Vedran Mesarić
U završnom radu se želi prikazati jedan od načina ekstrakcija klorida lužnatom sulfitnom otopinom, za sada najprihvatljivijim oblikom ekstrakcije koji se koristi u konzervaciji-restauraciji arheološkog metala, u ovomu slučaju željeza. Proces odsoljavanja (ekstrakcije klorida) praćen je i mjeren u razdoblju od četiri mjeseca u laboratoriju Konzervatorsko – restauratorskog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu. Tijekom cijelog procesa izdvajani su uzorci otopine svakih sedam dana....
Procesna mjerenja
Procesna mjerenja
Ante Mihaljević
Rad ne sadrži sažetak.
Procesno mjerenje i mjerni pretvarači
Procesno mjerenje i mjerni pretvarači
Andrijano Miljević
Rad ne sadrži sažetak.
Procjena kvalitete javnih usluga s aspekta korisnika
Procjena kvalitete javnih usluga s aspekta korisnika
Ines Žuvela
Upravljanjem kvalitetom je danas od velike važnosti unutar svake organizacije i u općoj kvaliteti života koja ovisi o mnogo komponenata kao što su sigurnost, stanje prirodne okoline i njezine zaštite, dinamika općeg napretka u društvu i unutar toga napretka u gospodarstvu. Osim toga, ako se organizacija odluči za primjenu i uvođenje strategije upravljanja odnosa s potrošačima, treba voditi računa o privatnosti potrošača kako nebi prevladali negativni efekti. Upravljanje odnosom...
Procjena vrijednosti poduzeća pomoću komplementarnih metoda procjene
Procjena vrijednosti poduzeća pomoću komplementarnih metoda procjene
Melko Dragojević
Postoje razne metode procjene vrijednosti poduzeća, a u najpouzdanije od svih spadaju komplementarne metode procjene. One se sastoje od metode diskontiranih novčanih tokova i ukamaćenih novčanih tokova, odnosno od DCF i CCF metode. Glavna razlika između tih dviju metoda jest odmah uočljiva, DCF metoda diskontira novčane tokove, odnosno svodi vrijednosti budućih novčanih tokova na sadašnju vrijednost, što znači da DCF metoda procijenjuje vrijednost poduzeća na temelju...
Profil controllera kao činitelj uspješnosti menadžmenta
Profil controllera kao činitelj uspješnosti menadžmenta
Petra Bratičević
Controlling je u svijetu prepoznat kao efikasan čimbenik uspješnosti poslovanja svake kompanije, te je obično jako dobro zastupljen u svim sferama poslovanja. Zemlje u tranziciji još uvijek rade na upoznavanju s prednostima controllinga. Koncept u tranzicijskim zemljama je nerazvijen, te zahtjeva uvođenje programa u škole i visoka učilišta, kako bi isti postao uvriježen u poslovne prakse. Ovim radom se nastoji približiti pojam controllinga, te ukazati na neophodnost njegovog...
Programi za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj
Programi za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj
Mila Knežević
Tema ovoga rada su programi za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj. U radu je osim Europske unije i njenih ciljeva predstavljeno i pet velikih fondova unutar Europskog strukturnog i investicijskog fonda te strateški dokumenti za korištenje tih fondova. Sukladno temi rada definiran je regionalni razvoj te regionalna politika Republike Hrvatske. Predstavljena je iskorištenost fondova Europske unije za regionalni razvoj te izvršena analiza korištenja sredstava iz EU fondova na razini...
Proizvodnja slatke vode na brodovima
Proizvodnja slatke vode na brodovima
Maro Bjelokosić
Voda na brodovima ima važnu ulogu za posadu, putnike te za hlađenje raznih strojeva i uređaja. Stoga se brod mora opskrbiti dovoljnim količinama vode. Slatka voda se dobiva pomoću posebnih uređaja, a potom se pročišćava i skladišti. Danas postoji čitav niz različitih uređaja za dobivanje slatke vode iz morske, s različitim principima rada. Koji će uređaj biti ugrađen na brodu ovisi od vrste, veličine, namijene broda, kao i od raspoložive rezervne energije za pogon...

Pages