Pages

Upotreba fotogrametrije i 3D printa u konzervaciji-restauraciji okvira Vlaha Bukovca, portret Miha Klaića
Upotreba fotogrametrije i 3D printa u konzervaciji-restauraciji okvira Vlaha Bukovca, portret Miha Klaića
Hrvoje Smoljan
Diplomski rad bazira se na konzervaciji-restauraciji drvenog polikromiranog okvira Vlaha Bukovca, Portret Miha Klaića upotrebom fotogrametrije i 3D printa. Uz 3D modeliranje i korištenje PLA materijala za izradu nedostajućih dijelova rad je obuhvatio i sve ostale tehnike ne tako moderne tehnologije. Korištenjem 3D printera Prusa i3 MK3 i plastičnih masa sagledava se etičko pitanje te načela konzervatorsko-restauratorske struke. Uz tehnologiju izrade i restauracije okvira prikazan je i...
Upotreba japanskog papira u konzervaciji i restauraciji papirne građe
Upotreba japanskog papira u konzervaciji i restauraciji papirne građe
Ema Thür
Završni rad na temu Upotreba japanskog papira u konzervaciji i restauraciji papirne građe obuhvaća teorijski i praktični dio. U teorijskom dijelu objašnjeno je što je japanski papir te kako se izrađuje. Nadalje, opisane su vrste japanskog papira te njihovo porijeklo, karakteristike, struktura vlakana, boja i mehanička svojstva. U ovom poglavlju opisani su najčešće korišteni japanski papiri. Treći dio odnosi se na samu primjenu japanskog papira u konzervatorskim i restauratorskim...
Upotreba tehnologije pri pružanju usluga u hotelijerstvu
Upotreba tehnologije pri pružanju usluga u hotelijerstvu
Elena Matana
U radu se raspravlja o važnosti tehnologije u hotelskim poduzećima, odnosno njezinoj primjeni. Da bi se navedena tema što detaljnije analizirala, u prvom dijelu rada stavlja se naglasak na povijest razvoja tehnologije. Istaknute su najznačanije tehnološke inovacije koje su ostavile trag na turizam, a samim time i na poslovanje hotelskih poduzeća. Slijedom toga, obrađuje se pojam turizma te počeci hotelijerstva. Također se govori o hotelu i njegovim uslugama, a srž navedene teme...
Upotreba vode u konzervaciji i restauraciji papira
Upotreba vode u konzervaciji i restauraciji papira
Andrea Vlaisavljević
Ovaj diplomski rad sastoji se od dva dijela. Prvi dio rada odnosi se na upotrebu vode i vodenih otopina u procesima konzervacije-restauracije papira. Navedeni su i ukratko opisani konzervatorsko-restauratorski postupci pri kojima se koristi voda i/ili njene otopine. Fokus je na postupcima koji se najčešće prakticiraju u struci. Drugi dio diplomskog rada odnosi se na dokumentaciju tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova izvedenih na seriji od dvanaest grafika Branka Vujanovića...
Upravljanje električnom propulzijom
Upravljanje električnom propulzijom
Josip Obradović
Rad ne sadrži sažetak.
Upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji
Upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji
Iva Bilopavlović
Predmet ovog rada je upravljanje kategorijama proizvoda u maloprodaji. Svrha rada je pojasniti kategorije proizvoda, značaj i postupak upravljanja kategorijama proizvoda u maloprodaji, te upravljanje kategorijama proizvoda od proizvođača do konačnih kupaca jer svaka poslovna aktivnost u poduzeću treba biti usmjerena na poboljšanje odnosa s kupcima te na poboljšanje poslovanja. Šire shvaćanje maloprodaje uključuje sve one aktivnosti koje obuhvaćaju neposrednu prodaju dobara ili...
Upravljanje kvalitetom i optimizacija procesa u  poduzeću Maestral d.d.
Upravljanje kvalitetom i optimizacija procesa u poduzeću Maestral d.d.
Tea Perković
U radu se obrađuje upravljanje kvalitetom i optimizacija poslovnih procesa u hotelima Maestral. Potreba za odabirom navedene teme proizašla je iz ĉinjenice da su zaoštrenom konkurentskom okruženju raste potreba za sustavnim upravljanjem kvalitetom koje podrazumijeva i procesnu orijentaciju jer se na taj način osigurava orijentacija ka kontinuiranom poboljšanju i poslovnoj izvrsnosti te učinkovito zadovoljavanje zahtjeva korisnika. Rezultati istraživanja pokazuju da su poslovni...
Upravljanje kvalitetom i sigurnošću prehrane u restoranima
Upravljanje kvalitetom i sigurnošću prehrane u restoranima
Zorica Šebalj
Restorani su u današnje doba postali neizbježna stavka u životu pojedinca. Bilo u društvu ili sam, ne postoji osoba koja nije barem jednom posjetila ovu instituciju. Iz ovog razloga kvaliteta i sigurnost prehrane u restoranima postaju neizmjerno važne. Kvaliteta je ključni čimbenik kojim se osigurava zadovoljstvo gosta dok se s osiguranjem sigurne i zdrave hrane osigurava opstanak restorana i uvelike smanjuje mogućnost propusta u poslovanju istoga. Rezultati istraživanja provedenog...
Upravljanje logistikom i transportnim lancima u pomorstvu
Upravljanje logistikom i transportnim lancima u pomorstvu
Nikola Gavranić
Rad ne sadrži sažetak.
Upravljanje marketingom na primjeru poduzeća Blitz - Cinestar d.o.o.
Upravljanje marketingom na primjeru poduzeća Blitz - Cinestar d.o.o.
Paula Lucić
U radu se istražuju marketinške aktivnosti poduzeća Blitz-Cinestar d.o.o. kako bi se utvrdili tržišni segmenti prema kojima su usmjereni, uspješnost ostvarivanja dugoročnih odnosa sa posjetiteljima te konkurentske prednosti poduzeća. Kako bi se došlo do potrebnih zaključaka, analiziran je marketinški miks poduzeća, načini segmentacije, pozicioniranja i povezivanja sa posjetiteljima te strategije marketinga koje poduzeće Blitz-Cinestar koristi kako bi se istaklo među...
Upravljanje markom na primjeru kompanije "KTM AG"
Upravljanje markom na primjeru kompanije "KTM AG"
Vilim Čebulc
Marka se odnosi na skup svih očekivanja, misli, razmišljanja, saznanja i osjećaja koje potrošači imaju o određenom proizvodu, usluzi, državi, gradu ili regiji. Najčešće se doživljava putem zaštićenog naziva ili znaka, koji su dodijeljeni određenoj kompaniji, proizvodu, usluzi itd. Osim što naglašava posebne značajke proizvoda, marka smanjuje rizik prilikom procjene proizvoda jer pruža garanciju kvalitete, podrijetla i performansi. Upravljanje markom je koncept koji...

Pages