Pages

Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća
Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća
Maja Krasan
Teme ovoga rada su proizvodnja, troškovi i odluke poduzeća, kao jedne od najvažnijih predmeta istraživanja mikroekonomije. Proizvodnja u poduzeću je proces stvaranja dobra od danih inputa, kapitala, rada i tehnologije. Cilj svakog poduzeća je ostvariti maksimalni output od danih resursa koji stvaraju dodanu vrijednost. Za proizvodnju se mogu koristiti različite kombinacije inputa, a teži se optimalnoj kombinaciji inputa koja stvara maksimalni output. Pri proizvodnji, poduzeća žele...
Projekcija identitetskog sustava Dubrovnika kroz kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Projekcija identitetskog sustava Dubrovnika kroz kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Paula Brajević
Europska prijestolnica kulture je inicijativa Europske unije kojoj je cilj istaknuti bogatstvo i raznolikost europskih gradova, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe, kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovom boljem međusobnom uvažavanju. U skladu s općim ciljevima, od grada koji ponese naslov Europske prijestolnice kulture očekuje se da svojim aktivnostima poboljša opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, uključujući i transnacionalnu...
Projektiranje i izrada antene s kružnim otvorom na 2,4 GHz
Projektiranje i izrada antene s kružnim otvorom na 2,4 GHz
Dubravko Šegović
Ovaj rad definira općenita načela rada antena te podjelu vrsta antena. Također, sadrži opis osnovnih parametara antena. Detaljno je objašnjen postupak projektiranja i izrade antene s kružnim otvorom za rad na 2,4 GHz. Analizirani su mogući problemi prilikom izrade antena. Izvršena su i analizirana laboratorijska mjerenja raspršnih parametara izrađenih antena.
Projektiranje i izrada web razvojnog okruženja
Projektiranje i izrada web razvojnog okruženja
Ivan Bačić
Rad ne sadrži sažetak.
Prometna politika Europske unije
Prometna politika Europske unije
Maria Šimunović
Članstvo u Europskoj uniji predstavlja važnu ulogu Republici Hrvatskoj, od njenog ulaska 1. srpnja 2013. godine pa do danas. Pridonijelo je bržem i boljem razvoju države, gospodarskom razvoju te potiče mlade poduzetnike na samostalan rad i vođenje posla kroz različite Europske fondove. Kao dio Europske unije, prometna politika Europske unije pomaže pri razvoju cestovnog, željezničkog, pomorskog te zračnog prometa i prometne infrastrukture. Navedene prometne grane nastoje se...
Prometna povezanost Hrvatske u 19. stoljeću
Prometna povezanost Hrvatske u 19. stoljeću
Anja Vlašić
Razdoblje 19. stoljeća praćeno je ubrzanom tehničkom razvoju koje nije dotaknulo Hrvatsku koja je ostala loše prometno povezana i teritorijalno razjedinjena. Tijekom 19. stoljeća ostala je pod različitim stranim uprava, čiji su sukobi kočili gospodarski razvoj. Gradnja cestovne i ţeljezničke mreţe bila je usporena, često neusklaĎena i suprotna potrebama razvoja hrvatskoga gospodarstva.
Promjena temeljnog kapitala kod dioničkog društva
Promjena temeljnog kapitala kod dioničkog društva
Nina Vlatković
Dioničko društvo ubraja se u skupinu društava kapitala. Temelj povezivanja je isključivo kapital, a ne ljudi i njihovi odnosi. Temeljni kapital ne smije se miješati sa stvarnom imovinom društva, koja se dobitkom povećava, a kod gubitka može se i smanjiti. U času postanka društva u pravilu nema razlike u vrijednosti temeljnog kapitala i imovine društva, ali se u toku poslovanja društva imovina mijenja, dok temeljni kapital ostaje isti. Bitno je da se i on odlukom dioničara...
Promjene u kapitalu dioničkog društva
Promjene u kapitalu dioničkog društva
Roko Bakula
Tema ovog diplomskog rada su Promjene u kapitalu dioničkog društva. Kapital potreban za osnivanje i početak poslovanja kao i za širenje poslovanja dioničkog društva naziva se temeljni kapital, a prikuplja se izdavanjem odnosno prodajom dionica. Temeljni kapital dioničkog društva podijeljen je na dionice, a kao najniži nominalni iznos temeljnog kapitala zakonom je određen iznos od 200.000,00 kuna. Temeljni kapital se može povećavati ili smanjivati. Takve promjene kapitala su...
Promjene u okolini marketinga i ponašanje potrošača na tržištu krajnje potrošnje
Promjene u okolini marketinga i ponašanje potrošača na tržištu krajnje potrošnje
Sara Jurašić
Završni rad pod nazivom Promjene u okolini marketinga i ponašanje potrošača na tržištu krajnje potrošnje, temelji se na istraživanju potrošačkih navika i promjena istih s obzirom na negativan medijski publicitet. Istraživani slučaj, je pojava Salmonelle spp. u mesnim proizvodima trgovačkih lanaca diljem Hrvatske, te utjecaj objava iz medija na daljnju kupnju proizvoda iz mesno prerađivačke industrije. Problemu se pristupilo definiranjem osnovnih marketinških pojmova,...
Promjene vrhovnog menadžmenta na primjeru odabranih svjetskih korporacija
Promjene vrhovnog menadžmenta na primjeru odabranih svjetskih korporacija
Tanja Kuštrić
Tema ovog rada su promjene vrhovnog menadžmenta na primjeru odabranih svjetskih korporacija. U radu su prikazane promjene vrhovnog menadžmenta u poduzeću „Apple“ i poduzeću „Microsoft“. Sukladno temi rada definirano je korporativno upravljanje, menadžerski kapitalizam i njegov utjecaj te promjene i položaji menadžmenta u različitim situacijama i promjenama. Predstavljene su promjene vrhovnog menadžmenta u svijetu te utjecaj vlasničke koncentracije. Prikazan je utjecaj...
Promocija kao element marketinškog  spleta u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Promocija kao element marketinškog spleta u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Božo Matuško
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (skraćeno OPG) je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse. Po svojoj veličini, broju zaposlenih i prihodu spadaju u mala poduzeća, a u Republici Hrvatskoj ih prema statističkim podacima ima oko 165 000. Jedan od izazova za ova mala poduzeća je kako doći do ciljanih tržišta, odnosno, primjena marketinga i promocije kao djela marketinškoga spleta u...
Propisi u svezi prijevoza stoke morem
Propisi u svezi prijevoza stoke morem
Toni Žarak
Prijevoz stoke morem spada u posebnu vrstu prijevoza jer su žive životinje tijekom prijevoza izložene posebnim rizicima, te zbog toga postoje specijalni međunarodni i nacionalni propisi u svezi prijevoza ove vrste tereta. U ovom radu posebno se naglasak stavlja na prava i obveze ugovaratelja iz ugovora o prijevozu i na Pomorski zakonik Republike Hrvatske.

Pages