Pages

Proračun Europske unije
Proračun Europske unije
Jakša Ćebo
Proračun je najvažniji strateški dokument Europske unije (EU) koji odražava njen program i ciljeve. Različit je od proračuna zemalja članica, ali ipak dovoljno snažan da bude pokretač EU. Njegova je specifičnost to što ne postoji mogućnost zaduživanja, te da se troši točno onoliko koliko se i prikupi sredstava. Zajednički interesi EU se integriraju u proračunu i svaka članica ravnopravno sudjeluje u njegovom kreiranju i korištenju. Ima važan i kulturni aspekt koji...
Protokoli za upravljanje putevima kroz mrežu bežičnih senzora
Protokoli za upravljanje putevima kroz mrežu bežičnih senzora
Josip Curić
Izrada protokola za usmjeravanje (routing) kod bežičnih senzorskih mreža predstavlja izazov koji se najvećim dijelom temelji na ograničenim resursima i stalnim nastojanjem da se maksimalno smanji potrošnja energije unutar mreže i da se poveća vijek trajanja mreže. Da bi se realizirala izrada odgovarajućeg protokola koji je u stanju odgovoriti na brojne zahtjeve senzorske mreže potrebno je najprije temeljito upoznati karakteristike bežičnih senzorskih mreža te karakteristike...
Protupožarna oprema na brodovima
Protupožarna oprema na brodovima
Josip Marušić
Požar broda nekontrolirano je gorenje cijelog broda ili njegovih dijelova. Eksplozija je trenutačno izgaranje tereta, odnosno zapaljivih plinova i para tekućih tereta ili pogonskog goriva. Do požara/eksplozije dolazi zbog/nakon sudara, poglavito brodova sa zapaljivim teretom ili zbog nepravilnih postupaka posade. Požari/eksplozije zbog nepravilnih postupaka mogu se dogoditi tijekom plovidbe (u prostorima s brodskim postrojenjima, ili skladištima tereta) ili na sidrišti i u luci...
Protupožarna zaštita na putničkim brodovima
Protupožarna zaštita na putničkim brodovima
Marin Vlašić
U ovom radu je obrađena tema protupožarne zaštitite na putničkim brodovima. Požar na brodu predstavlja veliku opasnost za ljudske živote i okoliš pa je zbog toga protupožarna zaštita izrazito bitan element svakog broda. Putnički brod je specifičan primjer prevencije i protupožarne zaštite zbog velikog broja ljudi i nastambi. Obrađena je prije svega teorija gorenja i sredstva gašenja, a zatim i pravna načela protupožarne zaštite, propisana međunarodnim konvencijama, te...
Pročistači ispušnih plinova na brodovima
Pročistači ispušnih plinova na brodovima
Franjo Nižić
Brodovi onečišćuju okoliš. Jedno od područja koje onečišćuju je i zrak. Brodovi koriste motore s unutarnjim izgaranjem koji kao nusproizvod ispuštaju plinove pune štetnih tvari. Uzročnik visoke razine štetnih tvari, od kojih se izdvajaju sumporni i dušikovi oksidi, su količine tih tvari u gorivu. Kako bi se riješio taj problem i smanjilo zagađenje bilo je potrebno ustrojiti pravno uređenje. Međunarodnoj konvenciji o sprječavanju onečišćenja s brodova dodan je prilog o...
Publicistički prilozi Meda Pucića u dubrovačkim tiskovinama
Publicistički prilozi Meda Pucića u dubrovačkim tiskovinama
Katija Kljunak Markišić
Dubrovački književnik Medo Pucić (1821.-1882.) je svojim bogatim književnim i publicističkim djelovanjem značajno utjecao na društveni i kulturni život Dubrovnika sredinom 19. stoljeća. Publicistički tekstovi objavljeni u tiskovinama Rimembranze della Settimana i L'Avvenire doprinjeli su razvoju novinarstva u Dubrovniku u turbuletnom vremenu kroz koje je grad tada prolazio. Vrlo obrazovan i svestran - preporoditelj, književnik i prevoditelj inspiraciju za svoja djela i političke...
Putnički brodovi
Putnički brodovi
Maroje Božić
U ovom radu naglašena je važnost putničkih brodova u svijetu i u nacionalnoj plovidbi. Prikazana je povijest njihova nastanka i napravljena je osnovna podjela putničkih brodova. Navedene su konvencije kojima podliježu putnički brodovi, te međunarodni i nacionalni propisi. Putnički brodovi imaju bitan značaj u pomorskom prometu, osim što prevoze putnike mogu prevoziti i vozila, te ostvaruju veliku ulogu i u rastu turizma.
Python u strojnom učenju  - Pandas
Python u strojnom učenju - Pandas
Nikolina Šanovsky
Razvojem tehnologije ljudi se okreću prema novim, traženijim poljima znanosti, kao što je strojno učenje. To su prepoznali i IT stručnjaci u Pythonu te su razvili skup biblioteka koji omogućuju rad s podacima na razne načine. S tim poduhvatom Python je izgubio lošu reputaciju ‘toy language-a’, jezika bez opće namjene. Python je već neko vrijeme pri vrhu ljestvice najpopularnijih programskih jezika te je cilj ovoga rada opravdati tu visoku poziciju. S obzirom da se skoro...
Radne tvari u rashladnim sustavima i propisi o zaštiti okoliša
Radne tvari u rashladnim sustavima i propisi o zaštiti okoliša
Adi Nukić
U ovom završnom radu opisan je rad rashladnih sustava te njihovi osnovni dijelovi koji su nuţni za normalno funkcioniranje. Prikazane su generacije rashladnih sustava s najvaţnijim karakteristikama. Navedene su i najĉešće upotrebljavane radne tvari u rashladnim sustavima, te njihov utjecaj na okoliš. Govoreći o utjecaju radnih tvari na okoliš, nabrojane su i zakonske regulative, meĊunarodni akti i propisi Europske Unije vezani uz zaštitu okoliša prilikom uporabe radnih tvari....
Radni odnosi
Radni odnosi
Monika Nikolac
Uspostavom slobodne i neovisne Republike Hrvatske uspostavljeni su i novi društvenoekonomski odnosi koji se temelje na privatnom vlasništvu i trţišnom gospodarstvu. Prema Ustavu poduzetništvo i trţišna sloboda su temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Pravo na rad propisano je odredbom Ustava RH prema kojoj svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakom je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i duţnost. Ovdje se dakle...
Raspored za uzbunu na putničkim brodovima
Raspored za uzbunu na putničkim brodovima
Niko Vlahušić
Ovaj rad bavit će se Rasporedom za uzbunu na putničkim brodovima čija je struktura zadana. U radu su prikazane moguće izvanredne okolnosti na brodovima i njihove posljedice te mjere upozorenja i vježbe koje se održavaju na putničkim brodovima. Rad također obrađuje ISM kod i Crowd and Crisis Management te opisuje treninge koje posada mora proći prije ukrcaja na brod. U zaključku su obrađene i analizirane nesreće putničkih brodova pa je zaključeno koji su zakoni doneseni kako bi...
Razlika u konzervatorsko-restauratorskom pristupu arheološkim i povijesnim predmetima od metala
Razlika u konzervatorsko-restauratorskom pristupu arheološkim i povijesnim predmetima od metala
Ira Fabrio
U ovom su radu obrađene sličnosti i razlike između dva konzervatorsko-restauratorska pristupa. Jedan se dio rada odnosi na pristup predmetima od arheološkog metala, s naglaskom na uporabi mehaničkog čišćenja i razlogu njegove primjerenosti za ovu vrstu materijala. Kao primjer su priložene dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova na predmetima od arheološkog željeza, arheološke bronce i arheološkog olova. Drugi se dio rada bavi pristupom povijesnim predmetima od...

Pages