Pages

Razvoj 3D računalne višekorisničke igre u umreženom načinu rada
Razvoj 3D računalne višekorisničke igre u umreženom načinu rada
Petar Obrovac
Unity je višeplatformski (engl. cross-platform) grafički pogon razvijen od strane Unity Technologies za izradu 2D i 3D video igara. Pruža jednostavno drag-and-drop okruženje za kreiranje igara, u kojem je moguće napraviti jednostavnu igru uz minimalno programiranje. U ovom radu je prikazan proces izrade jednostavne višekorisničke igre. Objašnjeni su napredni Unity pojmovi, mrežne komponente i cijeli proces izrade jednostavne višekorisničke 3D igre.
Razvoj aplikacije E - dnevnik
Razvoj aplikacije E - dnevnik
Marin Mijalić
U ovom završnom radu kroz aplikaciju E-dnevnik stvorit će se programsko rješenje za digitalnu obradu i rad školskog sustava. U njemu će se moći dodjeljivati i pregledavati ocjene te dodavati profesora i učenika u sustav. Prepreke koje mogu nastati pri izradi i implementaciji sustava se mogu podijeliti u dvije kategorije ljudske i tehničke. Ljudske prepreke mogu biti nedovoljno informatičko znanje što direktno implicira jednostavan dizajn korisničkog sučelja i nevoljnost...
Razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj
Razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj
Marinela Kristić
Cikloturizam je specifičan oblik turizma s najvećom perspektivom razvoja, s predviđenim rastom većim od 10 % u idućih deset godina. Trendovi u cikloturizmu upućuju na konstantan porast potražnje suvremenih potrošača za aktivnim odmorom. Hrvatska ima brojne komparativne prednosti za razvoj cikloturizma pa je cilj da postane jedna od vodećih mediteranskih cikloturističkih destinacija. Kao glavne prepreke snažnijem razvoju cikloturizma u Hrvatskoj ističu se nepostojanje osnovne...
Razvoj i oštećenja uzrokovana pojavom plijesni i gljivica na povijesnom tekstilu
Razvoj i oštećenja uzrokovana pojavom plijesni i gljivica na povijesnom tekstilu
Lucijana Margaretić
Gljivice igraju značajnu ulogu u propadanju kulturne baštine. Zbog ogromne enzimske aktivnosti i njihove sposobnosti da rastu na niskim temperaturama gljivice su sposobne naseljavati i uništavati slike, tekstil, papir, pergament, kožu, ulje, kazein, ljepilo i druge materijale koji se koriste za povijesne-umjetničke predmete. U muzejima i njihovim skladištima ključna je kontrola klime, redovito čišćenje i mikrobiološki nadzor kako bi se spriječila kontaminacija gljivicama....
Razvoj i rad brodskih brzinomjera
Razvoj i rad brodskih brzinomjera
Ivan Raguž
U ovom završnom radu ću se osvrnuti na karakteristike brodskih brzinomjera, općenito o brodskoj brzini i mjerenju brodske brzine, slučajevima kvarova brzinomjera, te navesti i opisati vrste brodskih brzinomjera.
Razvoj i svrhovitost plakata za likovnu umjetnost u Hrvatskoj - restauratorski zahvat na plakatu "Vela Luka 68"
Razvoj i svrhovitost plakata za likovnu umjetnost u Hrvatskoj - restauratorski zahvat na plakatu "Vela Luka 68"
Dora Ljubica
Ovaj rad osvrće se na tematiku povijesnog razvoja plakata vezanih uz likovnu umjetnost u Hrvatskoj. Opisana je svrha i stilovi koji su se mijenjali od početka korištenja plakata do danas. S obzirom na to da je plakat medij i prenositelj poruka, naglašena je važnost istih u društvenom, javnom životu nekad i sad. U drugom dijelu rada, praktičnom, opisan je konzervatorsko - restauratorski zahvat na plakatu s izložbe „Vela Luka 68“ te je svaki zahvat fotodokumentiran.
Razvoj kontejnerizacije s ekonomskog aspekta
Razvoj kontejnerizacije s ekonomskog aspekta
Antonio Perušina
Tema ovog rada je odvijanje razvoja kontejnerizacije u svijetu. Rad se temelji na prikazivanju potrebe za kontejnerizacijom u društvu, te njen razvoj kroz povijest od nastanka do danas s ekonomskom stajališta. Rad nastoji prikazati kako je industrijska potreba za transportom pomogla u razvoju kontejnerizacije. Prikazano je uređenje tržišta u kontejnerskom prometu, njegova uloga u globalnom transportu, te djelovanje tržišta na stvaranje današnjih mega kompanija, te njihovo uređenje u...
Razvoj kruzing turizma u Republici Hrvatskoj
Razvoj kruzing turizma u Republici Hrvatskoj
Marijana Rajš
Krstarenje predstavlja kružno putovanje brodom koje obuhvaća obilazak nekoliko destinacija. Brod služi kao prijevozno sredstvo i kao hotel. Danas krstarenja predstavljaju jedan od najpopularnijih oblika turizma sa rastućim trendom popularnosti. Kruzing turizam je jedan novi, selektivni oblik turizma koji je procvao u dvadesetom stoljeću, a doživio vrhunac zadnje desetljeće prošlog stoljeća. Kruzing je ponajviše razvijen u zemljama bogatim vodama (mora, rijeke, jezera). Kruzing...
Razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Razvoj nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Jelena Andričević
Nautički turizam razvija se kontinuirano visokim razvojnim stopama. Ovaj razvoj u svim zemljama Europe i svijeta ima, od samog početka, trend kontinuiranog rasta pa je svrha i cilj istraživanja nautičkog turizma ukazati na karakteristike osnovnih nacionalnih strateških modela razvoja, analizirajući prednosti i nedostatke kako bi se iskoristio sav potencijal i time dovela Hrvatska u red vodećih turističkih zemalja. Hrvatska je poznata po iznimnoj ljepoti, sačuvanosti flore i faune, a...
Razvoj pomorskih karata i izvedbeni sustavi ECDIS
Razvoj pomorskih karata i izvedbeni sustavi ECDIS
Stjepko Begušić
2018. godine završava prijelazno razdoblje uvođenja ECDIS-a. Nakon toga ECDIS, kao primarni navigacijski sustav, ostaje jedini sustav koji će se moći koristiti za planiranje putovanja, vođenje plovidbe i izvršavanje ostalih navigacijskih zadataka. Papirnate pomorske karte, a kako stvari stoje i ostale službene nautičke publikacije, prema predviđanjima više neće biti obvezne/prisutne na brodovima. ECDIS preglednik elektronskih karata i informacijski sustav je osnovni standard...
Razvoj pomorskog prijevoza kontejnera
Razvoj pomorskog prijevoza kontejnera
Mateo Damjanović
Prijevoz tereta kontejnerima je danas jedan od najrasprostranjenijih modernih tehnologija transporta, a početak primjene kontejnera u prijevozu robe započeo je još 50-tih godina prošlog stoljeća. Prema procjenama, danas se približno 85-90% tereta prevozi u kontejnerima ukrcanim na kontejnerske brodove. Od svojih početaka do danas dizajn brodova za prijevoz kontejnera se mijenjao i danas su to tzv. „mega“ brodovi velikih kapaciteta i brzine. Razvoj dizajna i tehnologije utječe i...
Razvoj porivnih strojeva i alternative sadašnjice
Razvoj porivnih strojeva i alternative sadašnjice
Filip Glamuzina
U radu je opisan razvoj porivnih sustava plovila tijekom povijesti, te pregled potencijalnih budućih porivnih sustava usklađenih s modernim zahtjevima financijske učinkovitosti plovidbe i stalnih zahtjeva smanjivanja zagađenja porivnih sustava. Od samog početka plovidbe traži se učinkoviti i održivi način poriva broda. Sve je započelo iskorištavanjem ljudske snage za plovidbu uz pomoć vesala, da bi se zatim došlo do otkrića da vjetar uvelike ubrzava i olakšava plovidbu. Vjetar...

Pages