Pages

Ručni alati za blanjanje
Ručni alati za blanjanje
Hrvoje Smoljan
Rad pod nazivom „Ručni alati za blanjanje“ bavi se povijesnim pregledom alata i izradom profilne blanje. Upotrebom blanja, od Egipta, tijekom Rimskog carstva pa do srednjeg vijeka postoje zapisi koji ukazuju da nije bilo velikih promjena u načinu izrade i korištenja alata. Alat za blanjanje, s posebnim osvrtom na profilne blanje opisan je detaljno kroz rad. Upotreba blanja, održavanje blanja, oštenje noževa, profili noževa te materijali od kojih su napravljene blanje analizirani...
Satelitski navigacijski sustav Galileo
Satelitski navigacijski sustav Galileo
Filip Jovanović
Ovaj završni rad bavi se temom europskog navigacijskog sustava pod imenom Galileo. Cilj je opisati cijeli Galileo sustav od početka planiranja; zašto je planiran, čemu će služiti, za koga i za što je namjenjen te njegova buduća primjena. Prije svega glavni cilj je ući u sustav s tehničke strane te na taj način opisati i predočiti shemama princip rada, segmente sustava i tehnologiju koju koristi. Usporedbom s konkuretnim satelitskim navigacijskim sustavom uočit ćemo koliko je...
Satelitski sustavi u pomorstvu
Satelitski sustavi u pomorstvu
Domagoj Maršić
U ovom završnom radu govorit će se o satelitskim navigacijskim sustavima koji su sastavni dio pomorskog prometa. Suvremeni satelitski navigacijski sustavi u velikoj mjeri poboljšavaju pomorski prijevoz te utječu na sigurnost pomorskog prometa. Cilj rada je prikazati suvremene satelitske navigacijske sustave koji se najčešće koriste u pomorstvu te njihov princip rada.
Satelitski sustavi za pozicioniranje
Satelitski sustavi za pozicioniranje
Marko Radman-Livaja
Rad ne sadrži sažetak.
Secesijski namještaj s osvrtom na primjere iz Dubrovačkih muzeja
Secesijski namještaj s osvrtom na primjere iz Dubrovačkih muzeja
Nikolina Vukanović Urljević
Rad ne sadrži sažetak.
Segmentacija i tržišne niše cruise brodarstva
Segmentacija i tržišne niše cruise brodarstva
Stjepan Bušlje
Kruzing turizam je relativno mlađa, ali brzorastuća grana turizma. Navedenom rastu i razvoju svakako je pridonijelo i uvođenje marketinških strategija u kruzing kopanije koje su imale ključnu ulogu u razvoju industrije kružnih putovanja morem. Brodarske kompanije ulažu dodane napore u analizu tržišta, segmentiranje tržišta i prilagođavanje svojih proizvoda ciljanim tržišnim segmentima. Navedeno im donosi veći promet i ostvarenje većeg profita. Upravo je segmentacija i...
Shaderi
Shaderi
Karlo Arbanas
Shaderi su programi koji primjenjuju efekte pri iscrtavanju 3D modela. Koriste se u mnogim programima koji iscrtavaju 3D modele na ekran, kao što su filmovi, video igre itd. Za svaki pixel modela koji se iscrtava, primjenjuje se izračun za određeni shader, te se model prikazuje sa tim efektom. Mnogi shaderi koriste normale fragmenta modela pri izračunu kako bi mogli pravilno primijeniti određene efekte. Neki od mogućih efekta su: osnovno sjenčanje, refleksija, magla, itd. Neki...
Sigurnosne postavke ECDIS-a za sprječavanje nasukavanja broda
Sigurnosne postavke ECDIS-a za sprječavanje nasukavanja broda
Periša Pavlović
Ovaj rad ukazuje na važnost pravilne postavke alarma za izbjegavanje i nasukavanje. Neke studije su pokazale da se većina nasukavanja od uvođenja ECDIS-a dogodila upravo radi pogrešno podešenih postavki alarma protiv nasukavanja. U ovom radu je napravljena usporedba pravila različitih kompanija, analizirana je literatura koja se koristi na brodovim te je donešen zaključak koji način računanja i određivanja postavki bi bio optimalan.
Sigurnost na moru s naglaskom na protupožarnu zaštitu
Sigurnost na moru s naglaskom na protupožarnu zaštitu
Miho Sturica
U ovom završnom radu obraĎena je tema sigurnost na moru s posebanim naglaskom na protupoţarnu zaštitu. U radu se moţe upoznati s opremom za gašenje poţara te dobrom praksom usmjerenom na sprječavanje poţara. Navedene su vaţnosti potrage i spašavanja na moru, prve akcije nakon napuštanja broda i primjena opreme za spašavanje. Moţe se pročitati o razlozima za napuštanje broda i vaţnosti atmosfere tijekom preţivljavanja na moru. Jedan od najznačajnijih zahtijeva STCW...
Sigurnost na tankerima za prijevoz kemikalija s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja posade i zaštitu od požara
Sigurnost na tankerima za prijevoz kemikalija s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja posade i zaštitu od požara
Paulo Milić
Prijevoz tekućeg tereta morem postoji još od trećeg stoljeća prije nove ere, kada su se tekućine prevozile u amforama. U današnje vrijeme se tekući tereti prevozi posebno građenim brodovima odnosno tankerima. Tanker je brod za prijevoz tekućih tereta kojemu je čitav prostor za teret podijeljen uzdužnim i poprečnim pregradama na nepropusna odjeljenja, koja se nazivaju tankovima. Približno se 30% sveukupne trgovine odnosi na kemikalije i produkte. Kemijski tankeri prevoze...
Sigurnost od požara na brodovima za prijevoz prirodnog ukapljenog plina (LNG-a)
Sigurnost od požara na brodovima za prijevoz prirodnog ukapljenog plina (LNG-a)
Luka Lazibat
U bliskoj budućnosti plin energent će sa sigurnošću preuzeti vodeću ulogu u usporedbi s naftom. Potražnja za plinom sve više raste, a očekuje se i daljnji nastavak ovog trenda. Sve veća potražnja dovodi i do sve veće potrebe za transportom. LNG danas predstavlja jedan od najvažnijih oblika energenata. Način njegova transporta diljem svijeta se obavlja pomoću cjevovodi ili spremnika koji se nalaze u brodovima u kojima se ukapljuje i prevozi prirodni plin. Vrlo važno svojstvo...
Sindikati i sindikalno pregovaranje na primjeru Republike Hrvatske
Sindikati i sindikalno pregovaranje na primjeru Republike Hrvatske
Andrea Korunić
Rad analizira djelovanje, odnosno ekonomski i socijalni utjecaj sindikata, i sindikalno pregovaranje u Republici Hrvatskoj. Prikazan je povijesni razvoj sindikata te njihove borbe za radnička prava, odnosno stalno nastojanje poboljšavanja uvjeta rada. Također su prikazani problemi s kojima se radnici i sindikati susreću u suvremenom društvenom odnosno random okruženju. Zaključak ove analize je to da utjecaj sindikata u Republici Hrvatskoj postupno slabi, ponajprije zbog...

Pages