Pages

Virtualna stvarnost i uređaji za reprodukciju virtualne stvarnosti
Virtualna stvarnost i uređaji za reprodukciju virtualne stvarnosti
Toni Jurjević
Definicija virtualne stvarnosti dolazi od definicija obiju riječi „virtualno“ i „stvarnost“. Definicija riječi „virtualno“ može značiti mnogo stvari, no vezana uz stvarnost, definirana je kao „bliska verzija stvarnosti“. Ovim radom prisjećamo se da svijet spoznajemo isključivo kroz naša osjetila i sustave percepcije. Uređaji za reprodukciju virtualne stvarnosti, popraćeni razvijenim softverom, proizvedeni su s namjerom da zavaraju naša osjetila i pruže nam stvaran...
Virtualne trgovine i načini plaćanja
Virtualne trgovine i načini plaćanja
Jasenka Stanić
Elektronička, odnosno e-trgovina predstavlja osnovni dio elektroničkog poslovanja, te se na ovakav način omogućuje zainteresiranim korisnicima ili kupnju ili prodaju robe i usluga (uključujući i prijenos novčanih podataka) putem Interneta. Završni rad se u najvećem dijelu temelji na virtualnim trgovinama i na diversificiranim metodama plaćanja. U radu se također definira sigurnost takvog vida kupovanja i plaćanja, koja uključuje i objašnjenje sigurnosti kupovine na Internetu....
Vodstvo kao izvor konkurentske prednosti u XXI. stoljeću
Vodstvo kao izvor konkurentske prednosti u XXI. stoljeću
Nikolina Baletin
Ovaj diplomski rad temeljen je na teorijskom razmatranju važnosti vodstva i ulozi vođe u organizaciji. Na ovu temu napisane su brojne knjige, časopisi i članci međutim neminovno je da su vođe u prošlosti kao i oni usmjereni budućnosti posjedovali određene karakteristike iz čega su i proizašli različiti pristupi. U diplomskom radu definirane su osnovne značajke i različita gledišta vodstva. Definirani su pojam i uloga vođe kao i njegove sposobnosti. Svaki vođa koristi neki...
Vrste derivata (izvedenica) i njihove  karakteristike
Vrste derivata (izvedenica) i njihove karakteristike
Petra Prkačin
U ovom radu definiraju se izvedenice i vrste izvedenica. Izvedenice su financijski instrumenti s kojima se trguje na financijskim tržištima, tržišta na kojima se odvija trgovanje dijelimo na burze te trgovanje preko šaltera. Danas postoji veliki broji izvedenica s kojima investitori imaju mogućnost trgovati. Izbor izvedenice ovisi o vrsti imovine kojom investitor želi trgovati na financijskom tržištu. Investitori također imaju mogućnost vrednovati izvedenicu s kojom se odluče...
Zastupanje trgovačkih društava
Zastupanje trgovačkih društava
Martina Batinović
S obzirom da su trgovačka društva pravne osobe te kao takve postoje samo u pravnom smislu, za njihovo valjano očitovanje volje, stjecanje prava i obveza potrebno je da za njih očitovanja daju za to ovlaštene fizičke osobe – njihovi ovlašteni zastupnici. Pritom se prihvaća fikcija da se radnje ovlaštenih zastupnika pripisuju radnjama samog trgovačkog društva. Cilj ovog rada je istražiti ulogu zastupanja kod različitih oblika trgovačkih društava, kao i općeniti značaj samog...
Zaštita okoliša od štetnih organizama iz balastnih voda s osvrtom na Jadransko more
Zaštita okoliša od štetnih organizama iz balastnih voda s osvrtom na Jadransko more
Joško Oršulić
U ovom radu objasnit ću glavne značajke i načine postupanja u spriječavanju širenja štetnih alohtonih vrsta putem balastnih voda. Navest ću sve aktivnosti i radnje koje poduzimaju nacionale administracije i međunarodne institucije da bi se ova opasnost svela na najmanju moguću mjeru. Vidjet će obveze uključenih dionika, intezitet njihovog napretka u dostizanju ciljeva kao i obveze samih brodarskih kompanija. Najvažnija dostignuća su ostvarena što se tiče organizacije i većeg...
Zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima
Zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima
Toni Musulin
U ovom završnom radu obrađuje se tema pod nazivom zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima. U suvremenom društvu informacija i znanje predstavljaju najvažnije resurse, koji su prijeko potrebni za život modernog čovjeka i općenito čitavog društva. Tijekom više od jednog stoljeća razvoja elektroničkih komunikacija, nastao je opsežan skup praktičnih i teorijskih znanja o komunikacijama u smislu prijenosa informacija pod najboljim mogućim uvjetima. Da bi se uvidjela...
Zlatarske tehnike u izradbi umjetničkih predmeta
Zlatarske tehnike u izradbi umjetničkih predmeta
Marija Sekulić
Rad ne sadrži sažetak.
Zlatno doba jedrenjaka
Zlatno doba jedrenjaka
Mihael Dedo
Zlatno doba jedrenjaka uglavnom se smatra periodom u 19. stoljeću kada je učinkovitost i korištenje komercijalnih plovila na jedra bilo na vrhuncu (kliperi), neposredno prije dolaska parobroda i opadanja uloge jedrenjaka u trgovini robama. Neki će reći da se zlatno doba jedrenjaka specifično odnosi na doba klipera, dok su drugi stavili zlatno doba jedrenjaka između 1850. i ranih 1900-ih, kada su plovila ovog tipa dosegla svoj vrhunac u veličini i složenosti. Kroz ovaj rad...
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Srećko Čuljak
Danas su za održivu konkurentsku prednost poduzeća iznimno važni znanje i učenje. Riječ je o rijetkim i vrijednim izvorima konkurentske prednosti. Konkurentska prednost jest prednost koja se stječe ili održava u odnosu na konkurente, odnosno prednost koja se ostvaruje isključivo u konkurentskoj borbi. Održiva konkurentska prednost pridonosi iznadprosječnoj veličini dobiti koju osigurava samoodržanje, stalni rast i razvitak poduzeća te je ona cilj svakog poduzeća. Stoga...
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Josip Herceg
Mobilni uređaji postali su dio egzistencijalne potrebe svakog čovjeka. Svakodnevnim napredovanjem razvoja mobilnih tehnologija dolazi do sve veće potrebe za prilagođavanjem poslovanja i marketinških aktivnosti. Prilagodba web-lokacija za mobilne uređaje, izgradnja mobilnih trgovina (m-commerce), bankarskih usluga i plaćanje preko mobilnih uređaja jedan je od uvjeta uspješnog poslovanja danas. Pronalaženje novih potrošača je olakšano preko mobilnih uređaja te tehnika i alata...
Značenje lokalnih manifestacija za pozicioniranje turističke destinacije
Značenje lokalnih manifestacija za pozicioniranje turističke destinacije
Maja Vidak
Gledajući razmjere obuhvata i sve nivoe utjecaja turizma danas, može se reći kako je jedan od najveći fenomena današnjeg društva. Iako još uvijek svjetskim turistiĉkim odredištima dominira masovni turizam, ili popularno zvani SSS ( Sun, Sea, Sand ), 80-tih godina prošlog stoljeća zapoĉeo je proces diversifikacije turističkog proizvoda i razvoja novih vrsta turizma kao odgovor na suvremene trendove turističkih emitivnih tržišta. Svaka nova vrsta, odnosno oblik turizma...

Pages