Pages

Značenje mobilnog marketinga za poslovanje poduzeća
Značenje mobilnog marketinga za poslovanje poduzeća
Tanja Rubčić
Marketinške komunikacije su se posljednjih godina uvelike promijenile. Naime, u suvremenom poslovnom svijetu prepunom inovacija te okarakteriziranom s ubrzanim tehnološkim razvojem i procesom globalizacije e – poslovanje postaje uobičajena praksa, a e – marketing postaje sve važnije sredstvo promocije za mnoga poduzeća. Posljednjih godina mobilni uređaji su prepoznati od strane brojnih kompanija kao dobra prilika za uspostavljanje boljih odnosa sa svojim korisnicima, a pojam...
Zvonimir Bajsić kao autor dokumentarnih radiodrama
Zvonimir Bajsić kao autor dokumentarnih radiodrama
Mislav Ćimić
Ovaj rad se bavi Zvonimirom Bajsićem kao autorom dokumentarnih radiodrama. Premda se radi o začetniku dokumentarne radiodrame u Hrvatskoj, u široj javnosti je ipak nepoznat. Cilj rada je stoga bio istražiti i vrednovati opus njegovih dokumentarnih radiodrama kako bi se naglasio njegov značaj u povijesti toga žanra u Hrvatskoj. Tijekom izrade rada provedena je kvalitativna i kvantitativna analiza svih četrnaest dokumentarnih radiodrama kojima je Bajsić autor. Rezultati analize...
Četiri brodarska tržišta
Četiri brodarska tržišta
Marko Urljević
Zbog iznimno znaĉajne uloge u međunarodnom pomorskom prometu polazna toĉka ovog rada je definiranje brodarskih trţišta i brodarstva općenito. Trţište je stalan i organiziran oblik dovoĊenja u kontakt ponude sa potraţnjom roba i usluga i kao takvo izloţeno je brojnim ekonomskim, politiĉkim i drugim ĉimbenicima. U ovome radu saznati ćemo koja su to ĉetiri trţišta bez kojih pomorstvo kao takvo ne bi bilo moguće. Brodarstvo je posebna djelatnost ĉiji poĉetci seţu u daleku...
Čimbenici utjecaja u određivanju cijena u online okruženju
Čimbenici utjecaja u određivanju cijena u online okruženju
Đuro Matušić
Porast broja korisnika interneta kako u svijetu tako u i Hrvatskoj u zadnjih nekoliko godina otvorio je poduzećima mnoge prilike da iskoriste to novo tržište. Na polju ekonomije internet je utjecao na preoblikovanje marketinga. Došlo je do razvoja novih digitalnih proizvoda, novih kanala prodaje, novih načina i tehnika promocije. Sve te promjene su utjecale i na proces određivanja cijena. Došlo je do smanjenja određenih troškova, ali i do pojave novih. Ovisno o cilju koje poduzeće...
Čišćenje i furniranje Alt Deutch pisaćeg stola
Čišćenje i furniranje Alt Deutch pisaćeg stola
Katarina Prkačin
U ovom radu cilj je predočiti restauratorske zahvate čišćenja, konsolidacije i furniranja na damskom pisaćem stoliću izrađenom u stilu njemačke neorenesanse. Obavljeni zahvati na stoliću opisani su te fotodokumentirani. Osim detaljnog opisa restauratorskih zahvata u radu je također opisan povijesni kontekst stila u kojem je stolić izrađen. Restauratorski postupak na damskom pisaćem stoliću nije dovršen, te se u radu također sugeriraju daljnji postupci sastavljanja stola...
Špeditersko poslovanje na primjeru poduzeća Primacošped
Špeditersko poslovanje na primjeru poduzeća Primacošped
Mirela Marić
U radu se obrađuje tema špeditersko poslovanje na primjeru poduzeća Primacošped doo. Cilj je prikazati dužnosti špeditera kako bi mogao biti konkurentan na tržištu te špediterske djelatnosti, njihovu kompleksnost i specifičnosti te navedeno primijeniti na primjeru poduzeća Primacošped. Zadaci koji se nalaze pred špediterima nisu niti jednostavni ni bez rizika. Zbog toga je potrebno špediterovo savršeno poznavanje zakonskih propisa svoje zemlje kao i zemlje u koju se roba...
Željeznica u Hrvatskoj do Prvog svjetskog rata
Željeznica u Hrvatskoj do Prvog svjetskog rata
Marija Begović
U radu je temeljem relevantne literature iz područja ekonomske povijesti istraženo prometno povezivanje Hrvatske tijekom 19. i početkom 20. stoljeća. Slaba prometna povezanost Hrvatske bila je posljedica prometne politike podređene stranim interesima – Beča i Budimpešte u Austro-Ugarskoj Monarhiji.
Žene u upravnim i nadzornim odborima korporacija u Republici Hrvatskoj
Žene u upravnim i nadzornim odborima korporacija u Republici Hrvatskoj
Mia Mihaljević
Podzastupljenost žena na rukovodećim pozicijama i u donošenju odluka problem je kojim se bave razne organizacije diljem svijeta i u Hrvatskoj. Iako su se žene izborile za svoja prava, danas u 21. stoljeću nailaze na brojne prepreke na putu prema uspjehu. Europska Komisija i Vijeće Europe usvojile su regulativu i strategije kako bi pridonijeli rješavanju tog problema u tradicionalnom i modernom društvu. U radu je istražena zastupljenost žena u upravama i nadzornim odborima...
Židovke u Dubrovačkoj Republici i Gracija Mendes
Židovke u Dubrovačkoj Republici i Gracija Mendes
Lea Hasan
U radu se donosi prikaz položaja Židovki, pripadnica jedne od marginalnih skupina ondašnjeg vremena u Dubrovačkoj Republici. Tema završnog rada obuhvaća ne samo položaj Židovki nego i odnos dubrovačkog građanstva i plemstva prema strancima. Naime, Dubrovčani su tijekom povijesti razvili određenu netolerantnost prema drugim vjeroispovijestima, međutim prema Židovima je postojao drukčiji odnos zbog koristi koju su Dubrovčani imali od njih (posebice se ističe trgovina,...

Pages