Pages

Statvena cijev s ležajevima i brtvenicama
Statvena cijev s ležajevima i brtvenicama
Marin Braica
U ovom radu je prikazana i obraĊena tema brodske statvene cijevi s brtvenicama i leţajevima, ĉija je osnovna funkcija da omogući izlazak osovinskog voda van broda te sprijeĉi prodiranje vode u brod. Opisana je povijest i razvoj statvenih cijevi, te detaljno opisane vrste leţajeva te vrste brtvenica statvenih cijevi.
Stavovi potrošača i ocjena zadovoljstva plasmanom hrvatskih autohtonih proizvoda u gradu Dubrovniku
Stavovi potrošača i ocjena zadovoljstva plasmanom hrvatskih autohtonih proizvoda u gradu Dubrovniku
Elizabeta Bulajić
Cilj diplomskog rada je istražiti stavove potrošača i ocjena zadovoljstva plasmanom Hrvatski autohtonih proizvoda u gradu Dubrovniku. Za potrebe rada provedeno je primarno istraživanje metodom ispitivanja koristeći se anketnim upitnikom, na uzorku od 50 ispitanika, ispitivanjem na području grada Dubrovnika. Iz rezultata dobivenih istraživanjem vidljivo je da potrošači zauzimaju podijeljen stav, uglavnom su nezadovoljni kvalitetom autohtonih proizvoda ili su uglavnom zadovoljni te ih...
Stavovi studenata Sveučilišta u Dubrovniku o kupovini proizvoda i usluga putem interneta
Stavovi studenata Sveučilišta u Dubrovniku o kupovini proizvoda i usluga putem interneta
Marijana Prčan
Internet kupovina postaje sve češći način kupovine koji omogućuje potrošačima da putem različitih online kanala dođu do željenih proizvoda i usluga bez dodatnog napora i stresa. Ujedno kupovina putem Interneta se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova. Prednosti su što je kupovinu moguće obaviti u bilo koje doba dana ili noći, dostupnost različitih proizvoda, usporedba cijena proizvoda i usluga s drugim proizvođačima, a pritom...
Stečaj trgovačkog društva
Stečaj trgovačkog društva
Nives Babić
Stečaj društva je jedan od najčešćih razloga za prestanak trgovačkog društva imajući pritom u vidu da stečaj ne mora nužno dovesti, ali najčešće dovodi do prestanka društva. U Republici Hrvatskoj stečajni postupak pravno je uređen Stečajnim zakonom koji uređuje uvjete za otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe stečajnog postupka, stečajni plan i dr. Stečajni postupak ima za cilj skupno...
Stilovi vođenja u tekstilnoj industriji
Stilovi vođenja u tekstilnoj industriji
Ana Merčep Herceg
Upravljanje poduzećem i ljudskim potencijalima velika su odgovornost i rizik za one pojedince koji prihvate takav profesionalni položaj visokog rukovodnog kadra. Riječ je o poslu koji zahtjeva cjeloživotno učenje i konstantan razvoj komunikacijskih vještina s ljudima. Svako pojedino poduzeće ima vođe, rukovoditelje te menadžere koji iza njega stoje. Upravo su ti ljudski potencijali ono što svakom poduzeću daje čvrstu ili pak labavu strukturu. Samim time upravo su ljudi ti koji...
Strategija marketinga usmjerena na upravljanje odnosa s kupcima (CRM)
Strategija marketinga usmjerena na upravljanje odnosa s kupcima (CRM)
Daria Prskalo
Konstantne promjene na tržištu dovode do promjena u marketinškim strategijama koje poduzeća ukoliko žele ostvariti pozitivan učinak u odnosu sa svojim kupcima, moraju usvojiti i primijeniti u svome poslovanju. Upravo je CRM (Customer Relationship Marketing) jedna od strategija koju poduzeća koriste kako bi kupce najprije privukli a potom ih dugoročno zadržali. Tehnološka revolucija izražena u snažnom razvoju i napretku kompjuterske i računalne tehnologije izmijenila je...
Strategija pozicioniranja na primjeru kompanije  Hilton -Hilton Imperial
Strategija pozicioniranja na primjeru kompanije Hilton -Hilton Imperial
Katarina Pranjić
Marketing u hotelijerstvu podrazumijeva tržišnu razmjenu takvog hotelskog proizvoda koji će optimalno zadovoljiti potrebe i želje gosta i polučiti očekivani poslovni rezultat hotelijera. Da bi marketing u hotelijerstvu bio na visini svoje odgovornosti, mora neprekidno pratiti kretanja na turističkom tržištu, unositi potrebne inovacije u hotelski proizvod i prilagođavati strategiju i taktiku plasmana. U hotelskom poslovanju veliku ulogu imaju strategije marketinga. Sami naziv...
Strategije pozicioniranja i diverzifikacije na primjeru poduzeća Verbum d.o.o.
Strategije pozicioniranja i diverzifikacije na primjeru poduzeća Verbum d.o.o.
Ana Musladin
Strategija predstavlja plan prema kojemu poduzeće kreira aktivnosti kako bi postiglo ciljeve poslovanja, što se prvenstveno odnosi na ostvarivanje profita. Strategija marketinga također predstavlja plan aktivnosti, ali aktivnosti koji su marketinški orijentirane i koje se odnose na zadovoljavanje potreba potrošača, i u skladu s tim glavni cilj je zadovoljiti potrošača. Kako bi se strategija marketinga dobro oblikovala i implementirala u poduzeće treba napraviti strateški...
Strategije ukopavanja vrhovnog menadžmenta  u hrvatskoj gospodarskoj praksi
Strategije ukopavanja vrhovnog menadžmenta u hrvatskoj gospodarskoj praksi
Kristina Violić
Predmet istraživanja su strategije ukopavanja vrhovnog menadžmenta u hrvatskoj gospodarskoj praksi. Razlog odabira predmeta istraživanja vezan je uz činjenicu da ukopavanje menadžera mijenja korporativne odnose prema poziciji menadžerske nadmoći. Opći cilj istraživanja je utvrditi kojim se strategijama ukopavanja koriste menadžeri u hrvatskoj gospodarskoj praksi i što ih motivira na ukopavanje. Provedba istraživanja je utemeljena na primjeni primarnih i sekundarnih podataka....
Strategije upravljanja u kriznim situacijama
Strategije upravljanja u kriznim situacijama
Marijana Grujić
Ovaj diplomski rad se bavi problematikom odabira strategija u kriznim uvjetima. Kriza može pogoditi bilo koje poduzeće iz različitih razloga. Krize mogu dovesti do nepopravljivih šteta za poduzeće, te tako dovesti do njegovog gašenja ili likvidacije. Pravovremenim reagiranjem i upotrebom kriznih strategija može se popraviti situacija i izvesti poduzeće van iz krize. Uporaba pravih strategija je odgovor na krizu. U ovom diplomskom radu su obrađena dva poduzeća: Pliva d.d. i Hrvatske...
Strategijsko upravljanje hotelskim poduzećima na području grada Dubrovnika
Strategijsko upravljanje hotelskim poduzećima na području grada Dubrovnika
Alma Jurišić
Ovaj diplomski rad temelji se na teorijskom proučavanju strategijskog upravljanja u hotelijerstvu te analizi istog u visokokategoriziranim hotelima grada Dubrovnika. U vrijeme globalne konkurencije te sve zahtjevnijih turista koji su jako dobro upoznati sa cjelokupnom ponudom visokokategoriziranih hotela u destinaciji ali i šire, strategijsko upravljanje se pokazalo kao jedini, dugoročno održivi, odgovor koji osigurava poslovni uspjeh hotelima. Kvalitetno strategijsko upravljanje...
Strateška analiza hrvatske konditorske industrije
Strateška analiza hrvatske konditorske industrije
Betina Bošnjak
Hrvatska konditorska industrija predstavlja svijetlu točku i jednu od najuspješnijih grana hrvatske industrije. Upravo konditorska industrija primjer je uspješnog korištenja potencijala vlastite domaće sirovine. Time, uz činjenicu da izravno zapošljava značajan broj ljudi, neizravno omogućuje zapošljavanje većeg broja ljudi u poljoprivredi, distribuciji i trgovini. Kroz ovaj rad će se detaljnije analizirati stanje hrvatske konditorske industrije na primjeru dva, trenutno...

Pages