Pages

Regresijska analiza pomorskog prometa
Regresijska analiza pomorskog prometa
Dario Stjepović
Cilj rada je analizirati čimbenike koji su važni za pomorski promet, dinamiku pomorskoga prometa, usporediti kretanja u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj te regresijskom i korelacijskom analizom utvrditi njihovu povezanost.Tako smo došli do zaključaka kako promet robe ovisi o razvijenosti luke kao i o globalnom kretanju uvoza i izvoza robe te da dinamika prijevoza putnika ne prati dinamiku prijevoza robe nego suzasebne cjeline. Prijevoz putnika u Republici Hrvatskoj svoje konstantno...
Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u bankarstvu
Regrutiranje i selekcija ljudskih potencijala u bankarstvu
Paula Roglić
Ljudski resursi važni su za svako suvremeno poduzeće zato što upravljaju ostalim resursima i pokretačka su snaga poduzeća. Kada poduzeće ne raspolaže kvalitetnim ljudskim resursima, neće biti u mogućnosti niti ostvariti pozitivan poslovni rezultat. Regrutiranje i selekcija ljudskih resursa veže se uz mendžment ljudskih resursa te predstavlja jedan od ključnih elemenata uspjeha. Selekcijom pravih zaposlenika eliminira se vjerojatnost neuspjeha. Sukladno tome, bit samog...
Regulacija brzine vrtnje i napajanje istosmjernih motora
Regulacija brzine vrtnje i napajanje istosmjernih motora
Toni Marić
U ovom radu obrađena je tema regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora i napajanje istosmjernih motora pomoću baterija. Navedene su i opisane vrste uzbuda istosmjernog stroja, kao i načini regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora te bilanca snage. Posebno je obrađen istosmjerni HUB motor koji se koristi za pogon električnog bicikla te njegovo načelo rada. Hub motor je vrlo jednostavan za ugraditi, ne koristi prijenosne omjere i direktno je spojen na kotač bicikla. Osim HUB...
Rekonstrukcija keramičkih predmeta
Rekonstrukcija keramičkih predmeta
Lea Blažeka
Rad ne sadrži sažetak.
Restauracija povijesnih diploma i tehnika njihove izrade
Restauracija povijesnih diploma i tehnika njihove izrade
Tea Borovina
Diplomski rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio rada se odnosi na povijesne diplome i tehnologiju njihove izrade. U drugom dijelu rada su predstavljeni i pojašnjeni svi zahvati izvedeni na diplomama, popračeni fotodokumentacijom.
Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na magnatskom nakitu grofa Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa
Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na magnatskom nakitu grofa Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa
Ante Šimunović
Glavna tema rada je konzervacija obavljena na magnatskom nakitu Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa, ali će se rad baviti i razvojem bakrenih legura kroz povijest, legurama bakra, strukturom legura i korozijom. Rad započinje sa kratkim povijesnim pregledom koji se bavi otkrićem i prvom pojavom bakra u raznim civilizacijama i postupnim prijelazom prema korištenju legura bakra (bronca, mjed…). Autor smatra da je dobro imat neki uvid u povijesni dio koji se tiče bakrenih legura, jer je i...
Revizija
Revizija
Iva Šimunović
Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viđenje. Suvremena definicija revizije je da je to kompleksna aktivnost ispitivanja i ocjenjivanja financijskih izvještaja te svih podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, a predstavlja neovisno istraživanje određene aktivnosti. Ona se u samim počecima obavljala na neobičan način tako što je revizor slušao usmeni izvještaj revidiranog subjekta te je on...
Ribarski brodovi
Ribarski brodovi
Martin Butirić
Brod koji je određen i opremljen za lov ribe, preradu ribe i prijevoz ribe je ribarski brod. Radi se o brodu koji istovremeno obavlja dva važna posla, a to su plovidba i ribolov. Ovisno o načinu na koji se vrši ulov ribe, razlikuju se i vrste ribarskih brodova, pa tako danas postoje brodovi za ribolov mrežama stajačicama, brodovi za ribolov povlačnim mrežama, brodovi za ribolov mrežama potezačama, brodovi za ribolov mrežama plivaricama, brodovi za ribolov udicom, panulama i...
Riječna krstarenja u Republici Hrvatskoj
Riječna krstarenja u Republici Hrvatskoj
Nikoleta Miljas
Početkom 21. stoljeća, riječna krstarenja bilježe rast na unutarnjim plovnim putevima u Europi. Skoro više od polovice ukupnog tržišta čine krstarenja Dunavom, Rajnom, kanalom Rajna-Majna-Dunav. S obzirom na to da Hrvatska leži na Dunavskom koridoru kojeg čine tri rijeke: Sava (562 km), Drava (305 km) i Dunav (188 km), takav položaj veoma je pogodan za razvoj riječnih krstarenja. Za razvoj riječnih krstarenja, osim povoljnog položaja, potrebna je i zadovoljavajuća plovnost na...
Rizici i sigurnost informacijskih sustava
Rizici i sigurnost informacijskih sustava
Teo Čebirić
U ovom završnom radu definirani su neki pojmovi ključni za navedeni rad poput informacija i informacijskog sustava, odnosno opisan je njegov životni ciklus. Dalje su u radu opisani pojmovi kao što su sigurnost, računalna sigurnost, informacijska sigurnost i sigurnost informacijskih sustava. Zatim kreće izlaganje, odnosno razrada teme u kojoj se više govori o sigurnosti informacijskih sustava, konkretno o principima informacijskih sustava te o zakonima i institucijama za sigurnost IS-a...
Rizici pri korištenju brodica za preživljavanje u svakodnevnim brodskim operacijama
Rizici pri korištenju brodica za preživljavanje u svakodnevnim brodskim operacijama
Petar Farac
Ovaj rad analizira rizik prilikom korištenja brodica za preživljavanje u svakodnevnim brodskim operacijama. Brodice za preživljavanje su obavezni dio sigurnosne opreme broda i uz korištenje u hitnim situacijama, koriste se kod vježbi napuštanja broda, prijevoza osoba s broda do obale te se na njima i njihovim sustavima obavljaju radovi i inspekcije. Sve ove operacije predstavljaju rizik za osobe koje u njima sudjeluju i ne rijetki su primjeri nesreća koje rezultiraju s teškim...

Pages