Pages

Turizam u Dubrovniku tijekom velike ekonomske krize (1929-1933)
Turizam u Dubrovniku tijekom velike ekonomske krize (1929-1933)
Antonia Grmoja
U radu je temeljem relevantne literature i dostupnih izvora istražen razvoj turizma u Dubrovniku tijekom Velike ekonomske krize (1929. – 1933.). Ekonomska kriza snažno je utjecala na gospodarstvo Kraljevine Jugoslavije. Analiziran je njen učinak na turizam grada Dubrovnika i njegove bliže okolice.
Ugovori - pravni okvir kao temelj poslovne suradnje turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga
Ugovori - pravni okvir kao temelj poslovne suradnje turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga
Ivana Vuić
U radu je stavljen naglasak na definiranje pravnih okvira koji reguliraju odnose između poslovnih partnera- turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga. S obzirom na pravnu prirodu i specifičnosti pojedinih vrsta obrađuju se ugovori između turističkih agencija i pružatelja turističkih usluga. Završni rad tematizira pravnu narav i specifičnosti ugovora, prava i obveze, te moguće razine rizika između ugovorenih strana. Podijeljen je na 6 poglavlja koja su prikazana...
Ukopavanje vrhovnih menadžera u Republici Hrvatskoj
Ukopavanje vrhovnih menadžera u Republici Hrvatskoj
Mia Katičić
Menadžersko ukopavanje je interesantno područje za istraživanje u sklopu korporativnog upravljanja. Predstavlja strategije i taktike kojim se menadžeri služe kako bi ojačali svoju moć i zaštitili svoju poziciju. Za ukopavanje koriste se različitim strategijama i taktikama kao što su utjecanje na upravne ili nadzorne odbore, izgradnja dobrih odnosa sa postojećim dioničarima, zaposlenicima, dobavljačima, kupcima, javnošću i drugim interesno-utjecajnim skupinama. Menadžeri...
Uloga OPG-ova u razvoju eno-gastronomskog turizma neobalnog  dijela poluotoka Pelješca
Uloga OPG-ova u razvoju eno-gastronomskog turizma neobalnog dijela poluotoka Pelješca
Leonarda Šilje
Na jugu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu RH) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji smjestio se poluotok Pelješac (u daljnjem tekstu Poluotok). Drugi po veličini hrvatski poluotok karakterizira mediteranska klima koja je uvelike zaslužna za uzgoj vinove loze i maslinarstva. Poluotok bogate povijesti i netaknute prirode predstavlja rastuću turističku destinaciju u koju su potrebna ulaganja. Ministarstvo poljoprivrede i EU fondovi osiguravaju znatne novčane potpore za razvoj ruralnih,...
Uloga društvenih mreža u marketingu kulturnih ustanova na primjeru Kazališta Marina Držića
Uloga društvenih mreža u marketingu kulturnih ustanova na primjeru Kazališta Marina Držića
Marijana Njirić
Glavna tema rada je uloga društvenih mreža u marketingu kulturnih ustanova na primjeru Kazališta Marina Držića. Rad se bavi trendovima u komuniciranju kulturnih ustanova na društvenim mrežama te potencijalima, prednostima i manama koje one pružaju za marketinške aktivnosti što može koristiti u daljnjem oblikovanju marketinških aktivnosti i komunikacije putem tih internet servisa. Za potrebe rada provedeno je empirijsko istraživanje metodom strukturiranog anketnoga upitnika u...
Uloga ekspertnih sustava u pomorstvu i primjer primjene
Uloga ekspertnih sustava u pomorstvu i primjer primjene
Mario Matušić
U ovom radu obrađeni su Ekspertni sustavi i njihova primjena u pomorstvu.U prvom poglavlju opisuje se umjetna inteligencije i pojam Ekspertnih sustava. Drugo poglavlje opisuje rezoluciju logike prvog reda. U trećem poglavlju dan je primjer ekspertnog sustava SHIPAMSOLVER koji se koristi za dijagnostiku kvarova. U četvrtom dijelu rada spomenuti su primjeri primjene ekspertnih sustava u pomorstvu. Ekspertni sustavi su sve više primjenljiviji u današnje vrijeme u raznim područjima. Zbog...
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.
Daria Kraljević
U poslovnom svijetu, planiranje je osnovna i polazna funkcija menadžmenta. Planiranje predstavlja temelj menadžerskog procesa koje vodi tvrtku u smjeru napretka i uspjeha. Ono je prioritetan korak u kojem vrhovni menadžment definira ciljeve te način kako ih ostvariti. Bez postavljenih ciljeva i dobro razvijene strategije ni jedna organizacija ne može uspjeti ali ni postojati. Glavna zadaća srednjeg menadžmenta je pronaći odgovarajuću alternativu tako da implementira strategije...
Uloga i značaj skladišne funkcije u logističkom sustavu trgovinskog poduzeća
Uloga i značaj skladišne funkcije u logističkom sustavu trgovinskog poduzeća
Ana Held
Svako uspješno poduzeće na tržištu ne može funkcionirati i biti uspješno i konkuretno bez logistike te dobro organiziranog skladišta. Ovaj rad se bavi skladišnim funkcijama unutar poduzeća i na koji način se mogu koristiti te funkcije na tržištu. Osim standardnih funkcija koje se godinama koriste u logistici i u skladištenju roba, ova grana ekonomije se morala mijenjati i uvoditi nove trendove u logistici i skladištenju utjecajem sve veće globalizacije i internacionalizacije...
Uloga informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju
Uloga informacijskog sustava u poslovnom odlučivanju
Mila Knežević
Tema ovoga rada je uloga informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju. U radu su osim pojma odlučivanja i usluga, obrađeni i stilovi odlučivanje, faze procesa odlučivanja, čimbenici koji utječu na poslovno odlučivanje, okolina i okolnosti u kojima se odlučuje, te elementi koji mogu poboljšati poslovno odlučivanje. Predstavljeni su informacijski sustavi koji služe kao podrška poslovnom odlučivanju, te primjena informacijskih sustava u hotelima. Uloga informacijskog sustava u...
Uloga inovacija u turizmu i razvoj poslovanja turoperatora
Uloga inovacija u turizmu i razvoj poslovanja turoperatora
Lidija Kasač
Cilj ovog diplomskog rada je prikazati važnost inovacija u turizmu s naglaskom na poslovanje turoperatora. Inovacije u suvremenom turizmu poprimaju sve veću važnost. Implementacijom inovacija dolazi do promjena u poslovanju, odnosa između subjekata na turističkom tržištu ali i novih oblika turizma. Ulaganja u inovacije i praćenje stalnih promjena postaju preduvjet opstanka na konkurentskom tržištu. Posrednici u turizmu jedni su od glavnih nositelja ponude, koji u potpunosti...
Uloga marketinških aktivnosti poduzeća KNITD na društvenim mrežama
Uloga marketinških aktivnosti poduzeća KNITD na društvenim mrežama
Tea Brajković
Razvoj novih tehnologija uvelike je utjecao na ponašanje pojedinaca, a samim time i na njihovo ponašanje u procesu kupovine. Tako da se danas najveća promjena događa u procesu izbora i odluke o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Danas poduzeća sve više ulažu u oglašavanje na digitalnim platformama, koje su jeftinije i pogodnije, pogotovo kada je riječ o malim poduzećima kojima su ulaganje u marketinšku komunikaciju značajno manji u odnosu na velika poduzeća i korporacije....
Uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija
Uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija
Anastazija-Natalija Čavčić
Predmet je diplomskog rada uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija. Cilj je rada utvrditi ulogu marketinških strategija neprofitnih organizacija na primjeru udruge „Deša“. Kako bi se razumjeli ciljevi i svrha neprofitnog sektora te primjenjivost marketinških strategija, u teoretskom dijelu rada definirani s pojmovi strategije marketinga i neprofitne organizacije te su utvrđene njihove specifičnosti. Strategija marketinga je tržišno orijentirano strateško...

Pages