Pages

Strategija pozicioniranja na primjeru kompanije  Hilton -Hilton Imperial
Strategija pozicioniranja na primjeru kompanije Hilton -Hilton Imperial
Katarina Pranjić
Marketing u hotelijerstvu podrazumijeva tržišnu razmjenu takvog hotelskog proizvoda koji će optimalno zadovoljiti potrebe i želje gosta i polučiti očekivani poslovni rezultat hotelijera. Da bi marketing u hotelijerstvu bio na visini svoje odgovornosti, mora neprekidno pratiti kretanja na turističkom tržištu, unositi potrebne inovacije u hotelski proizvod i prilagođavati strategiju i taktiku plasmana. U hotelskom poslovanju veliku ulogu imaju strategije marketinga. Sami naziv...
Strategije pozicioniranja i diverzifikacije na primjeru poduzeća Verbum d.o.o.
Strategije pozicioniranja i diverzifikacije na primjeru poduzeća Verbum d.o.o.
Ana Musladin
Strategija predstavlja plan prema kojemu poduzeće kreira aktivnosti kako bi postiglo ciljeve poslovanja, što se prvenstveno odnosi na ostvarivanje profita. Strategija marketinga također predstavlja plan aktivnosti, ali aktivnosti koji su marketinški orijentirane i koje se odnose na zadovoljavanje potreba potrošača, i u skladu s tim glavni cilj je zadovoljiti potrošača. Kako bi se strategija marketinga dobro oblikovala i implementirala u poduzeće treba napraviti strateški...
Strategije ukopavanja vrhovnog menadžmenta  u hrvatskoj gospodarskoj praksi
Strategije ukopavanja vrhovnog menadžmenta u hrvatskoj gospodarskoj praksi
Kristina Violić
Predmet istraživanja su strategije ukopavanja vrhovnog menadžmenta u hrvatskoj gospodarskoj praksi. Razlog odabira predmeta istraživanja vezan je uz činjenicu da ukopavanje menadžera mijenja korporativne odnose prema poziciji menadžerske nadmoći. Opći cilj istraživanja je utvrditi kojim se strategijama ukopavanja koriste menadžeri u hrvatskoj gospodarskoj praksi i što ih motivira na ukopavanje. Provedba istraživanja je utemeljena na primjeni primarnih i sekundarnih podataka....
Strategije upravljanja u kriznim situacijama
Strategije upravljanja u kriznim situacijama
Marijana Grujić
Ovaj diplomski rad se bavi problematikom odabira strategija u kriznim uvjetima. Kriza može pogoditi bilo koje poduzeće iz različitih razloga. Krize mogu dovesti do nepopravljivih šteta za poduzeće, te tako dovesti do njegovog gašenja ili likvidacije. Pravovremenim reagiranjem i upotrebom kriznih strategija može se popraviti situacija i izvesti poduzeće van iz krize. Uporaba pravih strategija je odgovor na krizu. U ovom diplomskom radu su obrađena dva poduzeća: Pliva d.d. i Hrvatske...
Strategijsko upravljanje hotelskim poduzećima na području grada Dubrovnika
Strategijsko upravljanje hotelskim poduzećima na području grada Dubrovnika
Alma Jurišić
Ovaj diplomski rad temelji se na teorijskom proučavanju strategijskog upravljanja u hotelijerstvu te analizi istog u visokokategoriziranim hotelima grada Dubrovnika. U vrijeme globalne konkurencije te sve zahtjevnijih turista koji su jako dobro upoznati sa cjelokupnom ponudom visokokategoriziranih hotela u destinaciji ali i šire, strategijsko upravljanje se pokazalo kao jedini, dugoročno održivi, odgovor koji osigurava poslovni uspjeh hotelima. Kvalitetno strategijsko upravljanje...
Strateška analiza hrvatske konditorske industrije
Strateška analiza hrvatske konditorske industrije
Betina Bošnjak
Hrvatska konditorska industrija predstavlja svijetlu točku i jednu od najuspješnijih grana hrvatske industrije. Upravo konditorska industrija primjer je uspješnog korištenja potencijala vlastite domaće sirovine. Time, uz činjenicu da izravno zapošljava značajan broj ljudi, neizravno omogućuje zapošljavanje većeg broja ljudi u poljoprivredi, distribuciji i trgovini. Kroz ovaj rad će se detaljnije analizirati stanje hrvatske konditorske industrije na primjeru dva, trenutno...
Strateška analiza okoline i konkurentnost
Strateška analiza okoline i konkurentnost
Ivan Špaleta
Područje istraživanja ovog diplomskog rada su poduzeća, njihovo okruženje, te različiti načini na koji okruženje poduzeća utječe na njegov rad, dobit, menadžment poduzeća te njegove zaposlenike. U ovom diplomskom radu korištena je sekundarna literatura iz područja poslovne ekonomije da bi se detaljno razradila problematika kojom se bavi ovaj diplomski rad. Ovaj diplomski rad se sastoji od šest poglavlja. Prvo poglavlje služi tome da se čitatelja uvede u rad i njegovu...
Strateška udruživanja u hotelijerstvu
Strateška udruživanja u hotelijerstvu
Franica Radić
Hotelijerstvo se smatra jednom od važnijih djelatnosti u gospodarstvu upravo zbog njegova utjecaja na razvoj turizma. Da bi hotelska poduzeća uspješno djelovala, vrlo često se odlučuju za razvojne strategije. Strateško udruživanje je jedna od strategija rasta koja hotelijerima daje mogućnost boljeg plasmana na tržištu, povećanja poslovanja i jačanja konkurentske prednosti. Najčešći motivi strateškog udruživanja su financijski, motivi stjecanja i razmjene znanja i tehnologija...
Strateško upravljanje i analiza studije slučaja na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.
Strateško upravljanje i analiza studije slučaja na primjeru Privredne banke Zagreb d.d.
Ivana Čučuk
Moderne organizacije, za razliku od onih prošlog stoljeća čije se poslovanje fokusiralo na prilagodbi okoline vlastitim zahtjevima, posluju u turbulentnoj okolini koja pred njihovo poslovanje stavlja različite izazove zahtijevajući od organizacije da svoje poslovanje prilagodi upravo njima. Ignoriranje ovih zahtjeva svaku organizaciju dovest će do neuspješnog poslovanja što će se najviše očitovati gubitkom konkurentske prednosti i „brisanjem“ s industrijskog tržišta što se...
Struktura bilance banke
Struktura bilance banke
Adrijana Marević
Financijski izvještaji koje je banka dužna sastavljati za svaku godinu daju odgovor na pitanja o poslovanju u određenom periodu na temelju čega se može zaključiti koliko se racionalno upravljalo poslovanjem. U ovom će se završnom radu prikazati struktura bilance banke, i to ne samo teoretski, nego i na praktičnom primjeru banaka različitih veličina. Pri tome će se u obzir uzeti Splitska banka i Zagrebačka banka. Analizom strukture bilance vezane za imovinu, obveze, kapital i...
Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Mirko Mateljak
Tema koja se iznosi u ovom radu je Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske. Nadzorni odbor je središnji dio strukture korporativnog upravljanja čiji rad ukoliko je efikasan ima pozitivne efekte na poslovne procese i rezultate, odnosno na ukupno poslovanje korporacije. Kako bi se istakla važnost funkcije nadzornog odbora, u radu se prvo objašnjava pojam korporativnog upravljanja, a potom i nadzornog odbora. Rad obuhvaća zakonske aspekte...
Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske
Katarina Karamatić
Tema ovog rada je Struktura, uloga i važnost upravnih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske. Upravni odbor jedan je od osnovnih mehanizama korporativnog upravljanja koji upravlja radom korporacije donošenjem strateških, programskih i financijskih odluka sa svrhom razvoja i pozitivnih poslovnih rezultata korporacije. Brojni su zakonski i regulatorni aspekti kojima Republika Hrvatska, HANFA i Zagrebačka burza utječu na kvalitetu rada upravnih odbora kontroliraju, reguliraju i...

Pages