Pages

"Ribe kao indikatori okolišnih i ekoloških promjena"
"Ribe kao indikatori okolišnih i ekoloških promjena"
Andrej Jozinović
U ovom radu predstavljeni su prirodni i antropogeni utjecaji na morski okoliš, ribe i ostali ţivi svijet u moru. TakoĊer, predstavljeni su svi zahtjevi koje organizam mora zadovoljavati da bi bio ekološki indikator, kao i sposobnost riba da budu relevantan pokazatelj stanja morskog okoliša. Navedeno je koje se vrste riba mogu koristiti kao indikatori i na koji naĉin mogu ukazivati na promjene koje se odvijaju u moru, kao i kakvu ulogu imaju u odnosu s drugim organizmima. UtvrĊeno je...
"Senilna makularna degeneracija"
"Senilna makularna degeneracija"
Robert Bender
Senilna makularna degeneracija (SMD) je bolest koja se javlja na području žute pjege (makule), na najrazvijenijem dijelu mrežnice. Bolest rezultira gubitkom centralnog vida odnosno vidne oštrine. Cilj ovog istraživačkog rada je bio prikazati broj intravitrealnih injekcija ukupno apliciranih pacijentima kroz desetogodišnji vremenski period te njihov učinak na pacijente.Istraživanje je bilo retrospektivno iz arhive Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Dubrovnik....
"Sindrom nemirnih nogu u pacijenata na dijalizi"
"Sindrom nemirnih nogu u pacijenata na dijalizi"
Marko Miličević
Sindrom nemirnih nogu („restless legs sydrome“ :RLS) ubraja se u neurološke poremećaje pokreta, kojeg opisuje motorički nemir u nogama uz parestezije i/ili disestezije, s time da su smetnje jače izražene u mirovanju i večernjim satima. Razlikuju se dva tipa ovog sindroma; primarni (idiopatski) i sekundarni koji može biti uzrokovan manjkom željeza, trudnoćom, uremijom, polineuropatijom, anemijom uslijed nedostatka vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimanjem određenih lijekova....
"Sociološki osvrt na devijantno ponašanje maloljetnika"
"Sociološki osvrt na devijantno ponašanje maloljetnika"
Ivica Žuvela
Rad ne sadrži sažetak.
"Specifičnosti pristupa medicinske sestre bolesniku s malignim bolestima"
"Specifičnosti pristupa medicinske sestre bolesniku s malignim bolestima"
Leona Matuško
Maligne bolesti danas su u svijetu, ali i u Hrvatskoj javnozdravstveni problem. Broj oboljelih od malignih bolesti raste, a nepravovremeno dijagnosticiranje maligne bolesti najĉešće završava smrću. Bolesnici s malignim oboljenjima zahtijevaju multidisciplinarni pristup u lijeĉenju jer se maligne bolesti manifestiraju na razliĉite dijelove organizma. Maligne bolesti ĉesto dovode i do psiholoških i socijalnih problema koji se takoĊer moraju uzeti u obzir prilikom lijeĉenja...
"Specifičnosti uloge i pristupa medicinske sestre kod bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem"
"Specifičnosti uloge i pristupa medicinske sestre kod bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem"
Nikolina Glavinić
Bipolarni poremećaj raspoloženja uključuje izmjenu faza povišenog raspoloženja (hipomanija ili manija) i sniženog raspoloženja (depresija) u epizodama bolesti koje mogu biti odvojene ili miješane. To je psihički poremećaj u kojima ljudi imaju nerazmjerne uspone i padove raspoloženja. Faze manije i depresije izazivaju poremećaj u načinu razmišljanja, razini energije, te u ponašanju. Izlječiv je poremećaj za čije liječenje postoji velik broj lijekova koji većini bolesnika i...
"Spolno prenosive bolesti"
"Spolno prenosive bolesti"
Viktoria Jusić
Spolno prenosive bolesti (sexually tranmitted disease STD) su zarazne bolesti koje se prenose bilo kojim oblikom spolnog kontakta (oralnim, vaginalnim ili analnim) sa zaražene osobe na zdravu, rjeđe neizravnim putem. Obuhvaćaju oko pedesetak bolesti i sindroma koje uzrokuju različiti mikroorganizmi. U klasične spolno prenosive bolesti ubrajamo sifilis, gonoreju i tropskebolesti, dok moderne obuhvaćaju širok spektar bolesti infektivne etiologije koje se karakteristično pojavljuju u...
"Stavovi i znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima"
"Stavovi i znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima"
Ana Lubina
Adolescencija predstavlja razdoblje sazrijevanja kada mlade osobe prelaze iz razdoblja djetinjstva u odraslu dob. To je period kad oni traže svoje mjesto u društvu, traže svoj identitet, a istovremeno trebaju odgovoriti na brojne zahtjeve iz svoje okoline. Uz mnoge probleme, seksualno ponašanje je jedno od glavnih pitanja koje adolescenti žele istražiti. Radi nedovoljne informiranosti, izostanka otvorene komunikacije u obitelji ali i uvjerenja da se njima ništa ne može dogoditi te...
"Stavovi prema bolesnicima-ovisnicima o alkoholu i drogama"
"Stavovi prema bolesnicima-ovisnicima o alkoholu i drogama"
Marija Magdalena Jarak
Rad ne sadrži sažetak.
"Stavovi prema duševnim bolesnicima"
"Stavovi prema duševnim bolesnicima"
Tina Škugor
Rad ne sadrži sažetak.
"Stres i psorijaza"
"Stres i psorijaza"
Anđa Šabić
U psihološkom smislu, stres uključuje percepciju, emocije, anksioznost, interpersonalne, socijalne ili ekonomske događaje koji se smatraju prijetnjom nečijem fizičkom zdravlju, osobnoj sigurnosti ili blagostanju.Stres u tehničkom smislu je količina energije koja je čovjeku potrebna da se prilagodi unutrašnjim i vanjskim zahtjevima života za određeno vrijeme.Dakle,to je ravnoteža između zadatka koje treba obaviti i sredstava koja ima na raspolaganju da to učini.Otkrivanje uzroka...

Pages