Pages

Suvremeni trendovi upravljanja i primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u pomorskom prijevozu
Suvremeni trendovi upravljanja i primjena informacijsko komunikacijske tehnologije u pomorskom prijevozu
Antonio La Volpicella
Predmet diplomskog rada je suvremeni trendovi upravljanja i primjena informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT) u pomorskom prijevozu. Informacijsko komunikacija tehnologijamijenja načine na koji ljudi rade, te mijenja ustroj i način poslovanja menadžmenta. Stoga se današnje tvrtke u pomorskom prijevozu moraju prilagoditi novim načinima poslovanja kako bi uspješno funkcionirale u novonastalom poslovnom i tehnološkom okružju. Zasigurno je ICT tehnologija u morskom brodarstvu...
Svjetlosne pojave i utjecaj globalnog zatopljenja na Arktiku
Svjetlosne pojave i utjecaj globalnog zatopljenja na Arktiku
Vanja Mlinar
Ovaj rad opisuje Arktik i svjetlosne pojave karakteristične za to područje. Također istražuje neobične svijetlosne pojave koje su vrlo rijetke i tajanstvene, a otkrivene su krajem prošlog stoljeća. Osvrće se na simbol polarnih krajeva Auroru Borealis, koja je ujedno jedna od najljepših i najzanimljivijih svjetlosnih pojava u prirodi. Bavi se problemom globalnog zatopljenja, te kako klimatske promjene utječu na područje sjevernog pola.
Svjetlovodi zasnovani na fotoničkim kristalima
Svjetlovodi zasnovani na fotoničkim kristalima
Ivan Marinković
Ovaj završni rad će se baviti problematikom svjetlovoda s fotoničkim kristalima (PCF) . U radu će se prije pobliže analize takvih svjetlovoda uspostaviti analogije sa standardnim optičkim vlaknima, pogotovo onima sa stepeničastim indeksom loma. Zatim ćemo obraditi svjetlovode s fotoničkim kristalima koji imaju čvrstu jezgru i indeks loma jezgre veći od efektivnog indeksa loma plašta. Takvi svjetlovodi su pokazali neke prednosti u usporedbi s klasičnim optičkim vlaknima,...
Svjetlovodne tehnologije na plovnim objektima
Svjetlovodne tehnologije na plovnim objektima
Teo Dilberović
Ovaj rad će se baviti upotrebom optičkih komunikacijskih tehnologija u pomorstvu. U radu će se analizirati osnovna načela rada svjetlovoda i usporediti ga s dosadašnjim korištenim tehnologijama. Zatim će se obraditi više vrsta optičkih senzora koji se mogu pronaći na brodovima i u drugim gospodarskim granama. Takvi senzori pokazali su neke prednosti nad klasičnim senzorima, pogotovo u brodskim uvjetima. Obradit će se i bežični optički sustavi za koje se očekuju da će se u...
Svojstva i opasnosti ukapljenih plinova
Svojstva i opasnosti ukapljenih plinova
Dinko Tentor
U cjelokupnom radu govorimo o ukapljenim plinovima koji su vrlo važan dio pomorske trgovine na globalnoj razini.Pojašnjavajući njihova svojstva i opasnosti koje takav način prijevoza nosi,želimo potvrditi potrebu njihove proizvodnje,unatoč njihovoj toksičnosti i upotrebu u mnogim granama industrije.Pratimo ponašanje tereta ukapljenih plinova pod različitim okolnostima,različitim tlakovima, u različito izgrađenim tankovima, njihovu iskoristivost i najčešće plovidbene rute.
Tajfuni
Tajfuni
Mario Jelavić
U ovom radu obrađuje se tema o tajfunima, kako se formiraju, koja im je struktura gdje i kad se javljaju, intenzitet, kategorizacija i imenovanje tajfuna. Također opisuju se štete koje mogu nastati od posljedica tajfuna kao i najrazornije oluje koje su pogodile istočni i jugoistočni dio Azije. Osim toga utvrđivamo utjecaj tajfuna na ljudske živote i pomorsku plovidbu, te kako se izbjegava tajfun u području Istočne Azije. Saznat ćemo organizacije koje se bave upozorenjem i...
Tehnologija izrade damskog pisaćeg stola
Tehnologija izrade damskog pisaćeg stola
Mihaela Benčić
U ovom radu opisan je predmet prepoznat kao Altdeutsch damski pisaći stolić sa kraja 19. stoljeća. Obrađena je problematika izrade takvog komada namještaja što uključuje poznavanje svojstava drva, tehnologije obrade drva i alata korištenih u obradi. Struktura i svojstva drva određuju način piljenja drvne sirovine, način obrade i njegovu upotrebu. Stoga su nakon opisa osnovne anatomije drva opisani procesi obrade drva koji dovode od drvne sirovine do predmeta. Obrađeni su postupci...
Tehnologija izrade i restauracija oleografije
Tehnologija izrade i restauracija oleografije
Valentina Roso
Ovaj diplomski rad sastoji se od dva dijela. Prvi dio rada odnosi se na tehnologiju izrade i povijest nastanka oleografije. Drugi dio diplomskog rada odnosi se na dokumentaciju tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova izvedenih na oleografiji Isus na križu. Svi izvedeni postupci popraćeni su fotodokumentacijom i objašnjeni.
Tehnologija izrade ikona
Tehnologija izrade ikona
Mauro Stražičić
Tema završnog rada je ''Tehnologija izrade ikona''. Završni rad bazirat će se na postupku i tehnici izrade ikone, a primjenjivat će se metoda izrade ikone iz Muzeja za umjetnost i obrt, Bogorodica s djetetom. Cilj ovog rada je objasniti što je ikona, navesti stilove u izradi ikona, objasniti njezino značenje kroz povijest, moguća oštećenja i metode koje se mogu koristiti kod ispitivanja oštećenja ikone te kako je zaštititi od mogućeg propadanja.
Tehnologija prijevoza drva
Tehnologija prijevoza drva
Ivica Prnić
U radu se obrađuje tehnologija prijevoza drva u teretnom pomorskom prometu. Drvo je vrlo značajna sirovina u brojnim industrijama te ima značajnu ulogu u životu čovjeka i kao finalni proizvod što je razlog zbog kojeg je odabrana navedena tema rada. Cilj rada je istražiti značajke i specifičnosti u pogledu prijevoza drva i drvnih prerađevina morem, posebice u pogledu značajki brodova za prijevoz drva i procesa manipulacije teretom s naglaskom na slaganje. Istraživanje pokazuje da...
Tehnologije za obradu i pohranu velikih podataka - koncept kognitivne pohrane podataka
Tehnologije za obradu i pohranu velikih podataka - koncept kognitivne pohrane podataka
Dado Butigan
Podatak najlakše možemo objasniti kao činjenicu koja je predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Ono predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva.Što su onda Veliki podatci (engl. Big Data)? Ukratko bi mogli reći da je to tehnologija koja omogućava prikupljanje i obradu velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka u realnom...
Tehnologije za obradu tokova podataka
Tehnologije za obradu tokova podataka
Tilda Bjelogrlić
Ovaj rad bavi se pojmom tokova podataka s posebnim osvrtom na velike podatke. Veliki podaci su relativno nov pojam u svijetu tehnologije i odlikuju se glavnim karakteristikama poput volumena, raznolikosti i brzine te još nekim sporednim koje su utjecale na razvoj tehnologija i alata koje se bave upravljanjem velikim podacima: prikupljanjem, analizom, pohranjivanjem, dijeljenjem, ponovnom upotrebom i drugo. Razlozi nastanka velikih podataka su mnogi, a opisani su kao pokretači nastanka:...

Pages