Pages

Tematske turističke ceste
Tematske turističke ceste
Antonio Tomić
Koncept seoskog turizma izravan je nastavak ekoturizma, a potiče posjetitelje na iskustvo poljoprivrednog života iz prve ruke.S promjenom potražnje za određenim vrstama ne tako razvijenih oblika turizma, raste i ponuda te vrste turizma. Rad obrađuje tematske turističke ceste kao dio seoskog turizma i daje osvrt na tematske turističke ceste u istočnoj Hrvatskoj, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, središnjoj Hrvatskoj, u Lici i sjevernom Jadranu te u srednjem i južnom Jadranu.
Teorija igara u teoriji i praksi
Teorija igara u teoriji i praksi
Ivana Cvjetanović
Teorija igara je analitička osnova za istraživanje donošenja odluka u uvjetima rizika, konflikta ili suradnje igrača. Metodama teorije igara se mogu modelirati strateški odnosi između dva ili više igrača s ciljem pronalaženja najboljeg mogućeg ishoda za sve igrače. U radu se kroz modele Zatvorenikova dilema, Kukavica, Bitka spolova, itd. čitatelj upoznaje s pojmovima teorije igara kao što su racionalnost, optimalna strategija, Nashova ravnoteža, Pareto optimalnost i sl., te ga...
Teorije i prakse internetskih memova: Studije slučaja Hrvatske tragedije, Ćaća se vraća i Di su pare?
Teorije i prakse internetskih memova: Studije slučaja Hrvatske tragedije, Ćaća se vraća i Di su pare?
Luka Pleša
Internetski memovi su nevjerojatan fenomen internetskog doba. Nastaju reakcijom anonimnih kreatora na razne sadržaje, na raznim online lokacijama – kao što su društvene mreže, internetski forumi, pa čak i komentari na novinarske napise. Velikom se brzinom – poput virusa – umnažaju i šire te tako dobivaju na popularnosti, "lijepeći se" za umove internetskih korisnika. Prikazom literature i prakse ovaj rad istražuje internetske memove i pokušava raščlaniti najvažnije...
Teorijski načini proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite
Teorijski načini proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite
Domenika Krasan
Završni rad se bavi načinom proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite (istraživanja, strategije i prioriteta prije samog postupka zaštite). Način proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite odnosi se na ispitivanje stanja građe u svrhu izrade prijedloga preventivnih, konzervatorskih ili restauratorskih postupaka. U praksi se koriste razni pristupi od kojih su najzastupljenija tri načina evidentiranja zatečenog stanja gradiva: nasumično uzorkovane...
Terapijska zajednica
Terapijska zajednica
Magdalena Tomić
U uvodnom dijelu ovog rada pisano je o terapijskoj zajednici kao socioterapijskom obliku rada sa psihijatrijskim bolesnicima koji im pomaže u mijenjanju stavova i ponašanja zahvaljujući razvijanju svijesti o svojoj ulozi u odnosu s drugima. Osnovno je načelo terapijske zajednice načelo jednakosti. Atmosfera terapijske zajednice ima značajne terapijske potencijale. Odgovornost za liječenje najneposrednije se prenosi kroz terapijsku zajednicu. Terapijsku zajednicu ravnopravno čine svi...
Tečajna politika HNB-a u razdoblju 2000. - 2015.
Tečajna politika HNB-a u razdoblju 2000. - 2015.
Stana Volarević
U Republici se Hrvatskoj tečaj formira preko Hrvatske Narodne Banke. HNB svakog radnog dana određuje vrijednost kune u odnosu na druge valute na temelju ugovorenog prometa i tečajeva stranih valuta. HNB ugovara ili određuje tečaj po kojem kupuje i prodaje devize i efektivni novac na deviznom tržištu. Utemeljenje sustava deviznih tečajeva koji glatko funkcionira preduvjet je efikasne međunarodne trgovine, dok je stabilnost tečaja ključni preduvjet održivog gospodarskog rasta. HNB...
Tipološki prikaz pojedinih dijelova uveza
Tipološki prikaz pojedinih dijelova uveza
Katija Maškarić
Rad ne sadrži sažetak.
Tople morske struje
Tople morske struje
Ivo Miljević
Tema završnog rada su tople morske struje. Objašnjen je Coriolisov efekt. U radu su navedeni i uređaji za mjerenje morskih struja, kao i bitne tople struje u oceanima. Cilj rada ukazati je na postojanje toplih morskih struja u svjetskim oceanima, njihove karakteristike, važnost i moguće iskorištavanje. Objašnjen je utjecaj pojedinih struja na klimu tog područja. Navedeni su tokovi, brzine struja, područje u kojem se nalaze kao i ostali bitni podatci.
Toplinski izvori dizalica topline
Toplinski izvori dizalica topline
Viktor Šuša
U ovom radu se govori o vrstama toplinskih izvora dizalica topline. Uvodno su opisani osnovni principi rada dizalice topline, njezini glavni dijelovi te bitni parametri kao što su faktor grijanja i toplinski učin dizalice topline, po kojima se dizalice topline i razlikuju. U nastavku se govori o zemlji, vodi i zraku kao prijenosnicima i akumulatorima topline nastale djelovanjem geotermalne i sunčeve energije. Opisane su različite izvedbe već postojećih sustava grijanja s dizalicom...
Tradicionalni i novi oblici interaktivne marketinške komunikacije
Tradicionalni i novi oblici interaktivne marketinške komunikacije
Monika Širić
Suvremeni marketing je više od samog razvoja dobrog proizvoda, određivanje privlačne cijene te omogućavanje dostupnosti proizvoda za potrošače. Da bi se učinkovito utjecalo na ciljno tržište, s masovnog oglašavanja se prelazi na interaktivno. Interaktivna marketinška komunikacija mijenja ulogu potrošača s pasivnog na aktivnog sudionika u komunikacijskom procesu. Budućnost marketinga su prilagođene ponude prema željama potrošača i individualnim oglašivačkim porukama. Cilj...
Transakcijsko i transformacijsko vodstvo
Transakcijsko i transformacijsko vodstvo
Anđela Kalauz
U radu se govori o pojmu vodstva, domeni vodstva koja se sastoji od tri elementa - vođe, sljedbenika i situacije, te se govori o odnosu vodstva i moći. Rad je i pregled nekoliko odabranih pristupa vodstvu s naglaskom na njihovu primjenu u suvremenim organizacijama. Rad govori o pristupu temeljenom na osobinama, pristupu temeljenom na vještinama, na stilu, situacijskom pristupu, transformacijskom vodstvu, teoriji puta do cilja te novijim stilovima vodstva (trening, supervodstvo, vodstvo...
Transformacija kanala distribucije i efikasnost posredništva
Transformacija kanala distribucije i efikasnost posredništva
Mirta Brajak
Inovacije su prijeko potrebne u turizmu kako bi se mogla razvjati i ponuda i potražnja. Razvojem novih tehnologija, razvijaju se i distribucijski kanali. Transformacija kanala distribucije je bitna jer se tako razvija i posredništvo. Problem postoji zbog različitosti razvoja kanala distribucije. Pomoću raznih donacija, subvencija, svjetskih organizacija, te se razlike nastoje smanjiti. Promatranjem obilježja turističkog tržišta, uočavaju se promjene i prilagodbe distribucijskog...

Pages