Pages

Transparentna završna obrada namještaja: pregled materijala, načina propadanja i problematika konzervatorsko-restauratorskih zahvata
Transparentna završna obrada namještaja: pregled materijala, načina propadanja i problematika konzervatorsko-restauratorskih zahvata
Ana Klečak
Završna obrada namještaja je vrlo širok pojam i obuhvaća široki raspon različitih tehnika i materijala iz različitih kategorija. Fokus ovog rada će biti na transparentnu završnu obradu, koja će se odnositi na lakove i premaze bez pigmenta i punila. Rad je zamišljen kao povijesni pregled, pregled materijala i njihovih svojstava, promjena koje se mogu dogoditi, te problematike konzervatorsko-restauratorskih zahvata na sloju transparentne završne obrade.
Transportne klauzule kupoprodajnih ugovora
Transportne klauzule kupoprodajnih ugovora
Marin Šutalo
Istraživanja Međunarodne gospodarske komore tijekom dvadesetih godina 20. st. rezultirale su objavama dviju studija o primjeni trgovačkih termina u različitim državama. Studije su ukazale na razlike u interpretaciji trgovačkih termina u različitim državama. 1936. međunarodna trgovačka komora iz navedenih razloga objavljuje prvu verziju Incotermsa. Osnovni cilj i svrha Incotermsa je osigurati prodavateljima i kupcima primjereno reguliranje pravnih i ekonomskih odnosa u trenutku...
Trendovi turističkog razvoja grada Dubrovnika
Trendovi turističkog razvoja grada Dubrovnika
Anja Gašić
Grad Dubrovnik (u nastavku Grad), a osobito njegova povijesna jezgra i prostor u njenoj neposrednoj blizini je već duţi niz godina na udaru povećanog interesa meĊunarodne turistiĉke potraţnje, kako stacionarne, tako i tranzitne (osobito posjetitelja s kruzera). Velika većina turistiĉkog prometa (iznad 70%) realizira se u ljetnim mjesecima (od lipnja do rujna), pa je sezonalnost glavno obiljeţje turizma na ĉitavom podruĉju Grada. Putnici u Gradu su turisti u hotelima i ostalim...
Trening i mentoriranje na primjeru odabranih trgovačkih poduzeća
Trening i mentoriranje na primjeru odabranih trgovačkih poduzeća
Petra Prohaska
Svijet više nije mjesto u kojem je dovoljno samo znati raditi određeni posao i imati radnike koji će poslušati sve što im se naredi bez prigovora. Kroz, otprilike, zadnja dva desetljeća svjetske organizacije su uvidjele kako im poslovanje neće opstati bez kvalitetnog vodstva, prilagođavanja potrebama klijenata i kupaca, a najviše kvalitetnih i efikasnih zaposlenika. Menadžment ljudskih potencijala postaje sve kompleksniji i zahtjeva puno više nego što je to bilo potrebno prije....
Trgovačka društva kapitala
Trgovačka društva kapitala
Marinela Kramar
Društvo kapitala je jedan od dva temeljna tipa trgovačkog društva. Društvo kapitala osniva jedna ili više fizičkih i/ili pravnih osoba tako da povezivajući ili udružujući uloge formiraju kapital društva. Društvo kapitala ima svoj definirani temeljni kapital. To je društvo u kojem je u prvom planu njegov kapital, a ne individualnost članova. Bit takvog društva je u udruživanju kapitala, a ne osoba. Redovito u takav oblik društva članovi unose samo dio imovine, nisu zaposleni...
Trgovinska politika u EU
Trgovinska politika u EU
Helena Pandža
Trgovinska politika predstavlja jednu od temeljnih politika Europske unije koja uređuje bilateralne odnose Unije s drugim zemljama i multilateralnim organizacijama. Osnovna namjera trgovinske politike određena je Ugovorom o Europskoj zajednici, a obuhvaća razvoj globalne trgovine, vremensko otklanjanje ograničenja međunarodnoj trgovini te minimiziranje carinskih ograničenja. U primarne instrumente provedbe trgovinske politike Europske unije ulaze: zajednička vanjska carina,...
Trgovinski poslovni procesi
Trgovinski poslovni procesi
Karmen Moretić
Predmet istraživanja završnog rada je analiza glavnih poslovnih procesa u trgovinskom poduzeću. Tipični trgovinski poslovni procesi su: nabava, skladištenje i prodaja. Nabava se smatra najvažnijim trgovinskim poslovnim procesom jer se nalazi na početku poslovnog procesa. Ona je preduvjet ostvarenja prodaje. Osnovni zadatak skladištenja jest snabdijevanje i očuvanje kvalitete i kvantitete robe. Ono je važno jer nastoji ublažiti i izjednačiti vremenske, količinske i strukturne...
Tržišne strukture
Tržišne strukture
Ljiljana Ćališ
Problem istraživanja ovog rada je utvrditi tržišne strukture i njihova obilježja. Tržišna struktura pokazuje okolnosti te uvjete pod kojima se neko dobro prodaje i kupuje na tržištu. Ovisno o različitim kriterijima može se razlikovati više ili manje tržišnih stanja. P.A. Samuelson, polazeći od tri osnovna kriterija (broj sudionika, diferenciranost proizvoda, utjecaj na cijenu) i dva pomoćna pokazatelja (metode prodaje - marketing i dio gospodarstva u kojem prevladava),...
Tržišne strukture i ekonomsko blagostanje
Tržišne strukture i ekonomsko blagostanje
Ivan Lučić
Tržište u najkraćem i najužem smislu možemo definirati kao sveukupnost odnosa ponude i potražnje. Prilikom razmjene dobara i usluga može se u svim tržišnim strukturama izmjeriti „korist“ te iste razmjene, koja se definira kao ekonomsko blagostanje. Ekonomsko blagostanje prikazuje koliko je spreman kupac platiti neko dobro na tržištu, a da ne ostane bez njega, ili do koje je razine prodavač spreman spustiti cijenu nekog proizvoda kako bi prodao dobro ili uslugu. U uvjetima...
Tržište i trendovi cruisinga
Tržište i trendovi cruisinga
Roberto Ugrina
Cruising kao jedan od vodećih svjetskih turističkih segmenata se sve više razvija, što se očituje na samom cruising tržištu. Sve veći broj putničkih brodova , kao i njihov kapacitet pokazuje uzlazni trend jačanja i širenja kružnih putovanja. Najveću ulogu u cruising industriji otpada na sjevernoamerički kontinent, gdje se ujedno nalaze i najveće brodske kompanije. Nakon Sjeverne Amerike dolazi Europa, dok ostatak svijeta postaje konkurentan u ovoj industriji.
Turistička destinacija - razvoj i prostorna dimenzija temeljne marketinške jedinice
Turistička destinacija - razvoj i prostorna dimenzija temeljne marketinške jedinice
Amar Omerčahić
Tema ovoga rada je objasniti osnovne pojmove koji su vezani za turističku destinaciju i kako se ona prilagođava današnjim trendovima i prilikama u kojima se nalazi. Na temelju prikupljene literature raznih autora i teoretičara objašnjava se trenutno stanje u kojem se destinacija nalazi i koji su načini da se poboljša njezin razvoj. U prvom dijelu rada uvodi se u neke osnovne pojmove tematike koja se obrađuje. Pod pojmom turistička destinacija treba razumjeti prostor koji svoj...
Turistička potrošnja i ekonomski učinci turizma
Turistička potrošnja i ekonomski učinci turizma
Monika Galić
Turizam kao suvremena pojava zbog svog globalizacijskog karaktera prisutan je diljem svijeta. Sve više ljudi postaje dio turističke potražnje, kao i turističke ponude. Upravo je masovnost glavno obilježje turizma 20. st. U posljednje vrijeme dolazi do zasićenja masovnim turizmom i okretanja ka posebnim oblicima turizma. Zdravstveni, kulturni, sportski, nautički i poslovni turizam neki su od najznačajnijih posebnih vrsta turizma. Učinci turizma mogu poprimiti velike razmjere, a...

Pages