Pages

"Uloga medicinske sestre u primjeni interferonske terapije kod bolesnika s multiplom sklerozom"
"Uloga medicinske sestre u primjeni interferonske terapije kod bolesnika s multiplom sklerozom"
Dijana Krstović
Multiplu sklerozu (MS) je kao zasebnu bolest prvi put opisao 1868. g. francuski neurolog Jean-Martin Charcot (1825-1893.). Patološke nalaze u svojim istraživanjima multiple skleroze Charcot je nazvao skleroza s plakovima. Epidemiologija ne može se objasniti jednim okolišnim ili genetskim čimbenikom već upućuje na postojanje različitih etioloških čimbenika: klimatskih, nutritivnih, ekoloških, etničkih, genetskih, socioekonomskih i ostalih. Što ranije prepoznavanje tipičnih...
"Uloga medicinske sestre u promociji zdravlja"
"Uloga medicinske sestre u promociji zdravlja"
Nikolina Gadžić
Svjetska zdravstvena organizacija jasno i sažeto je definirala zdravlje kao stanje potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti. Ta definicija je polazna točka za promociju zdravlja od strane medicinske sestre. Uloga medicinske sestre u promociji zdravlja ima duboke korijene, u povijesti, što je protumačeno kroz povijesni aspekt. Rad detaljno opisuje način rada javnozdravstvenog sustava kroz tri razine: primarnu sekundarnu i tercijarnu...
"Uloga medicinske sestre u tretiranju boli kod palijativnih pacijenata"
"Uloga medicinske sestre u tretiranju boli kod palijativnih pacijenata"
Čede Marić
Bol je neugodno emocionalno i osjetno iskustvo povezano s trenutačnom ili prijetećom ozljedom tkiva ili iskustvo opisano u kontekstu takve ozljede službena je definicija boli Međunarodnog udruženja za istraživanje boli prihvaćena od strane Svjetske zdravstvene organizacije.Bol je najčešći problem zbog kojeg se ljudi javljaju liječniku, ali i najčešći simptom koji ukazuje na početak ili bolest samu. Uz strah, bol je evolucijski najstarija reakcija organizma na bilo kakav atak...
"Uloga obitelji  onkoloških bolesnika kroz proces liječenja"
"Uloga obitelji onkoloških bolesnika kroz proces liječenja"
Valentina Radić
Tumor (neoplazma) je patološka tvorba nastala kao posljedica prekomjernog umnažanja abnormalnih stanica. U osnovi novotvorine nastaju kad se izgubi normalna fiziološka regulacija kontrolnih mehanizama rasta stanice. Mogu biti maligne i benigne. Razlika je u agresivnosti rasta te u tome što maligne daju metastaze, šire se u okolinu infiltrirajući se u okolno tkivo. Benigne novotvorine ne daju metastaze i ne infiltriraju se u okolno tkivo već ga potiskuju, odnosno rastu ekspanzivno. ...
"Uloga vrijednosnih papira u financiranju poslovanja"
"Uloga vrijednosnih papira u financiranju poslovanja"
Renata Kušurin
Ovaj završni rad prikazuje ulogu vrijednosnih papira u financiranju poslovanja poduzeća. Rad se sastoji od šest dijelova. U radu su prikazane vrste poduzeća koja su podijeljena na društvo osoba i društvo kapitala, te njihove osnovne oblike koji su detaljnije prikazana i financijski izvještaji koje su poduzeća dužna napraviti. Potom su objašnjeni vrijednosni papiri kojima ta društva financiraju svoje poslovanje, te njihova osnovna podjela na investicijske i hibridne vrijednosnice,...
"Upravljanje rizicima u bankama"
"Upravljanje rizicima u bankama"
Iva Marinović
Banke danas posluju u sve turbulentnijim uvjetima povećane izloženosti rizicima. Upravljanje tržišnim rizicima jedan je od najznačajnijih oblika upravljanja rizicima u suvremenom bankarstvu.Valutni rizik, rizik promjene kamatne stope, rizik promjene cijena vrijednosnica i rizik likvidnosti najvažniji su pojavni oblici nekreditnih rizika u hrvatskim bankama. Uspješne banke od neuspješnih banaka u budućnosti će se razlikovati po pravodobnom prepoznavanju rizika te kreiranju modela...
"Utjecaj akvakulture na biološku raznolikost"
"Utjecaj akvakulture na biološku raznolikost"
Martina Talajić
Pojam biološke raznolikosti podrazumijeva svu raznolikost živog svijeta na Zemlji. Sve češće se spominje pitanje utjecaja čovjeka na biološku raznolikost. Dobrobiti koje donosi bioraznolikost su daleko veće od samoga iskorištavanja njezinih resursa. Akvakultura ima utjecaja na okoliš, samim time i na bioraznolikost, no međutim još uvijek su ti utjecaji minimalni.
"Utjecaj alkohola na zdravlje"
"Utjecaj alkohola na zdravlje"
Lucija Abičić
Alkohol je droga iz skupine stimulatora koja mijenja ponašanje konzumenta ovisna o popijenoj količini i reakciji osobe na vlastitu opijenost. Osim što značajno narušava zdravlje još uvijek krhkog organizma mladog čovjeka, učestalo pijenje alkohola razvija toksikomansku ovisnost koja se nastavlja u adolescenciji i nerijetko u zreloj dobi čovjeka. Uživanje u alkoholu duboko je ukorijenjeno u našoj civilizaciji. Uživaju ga ne samo odrasli, već u velikom broju mladi, pa čak i...
"Utjecaj društvenih mreža na zdravlje"
"Utjecaj društvenih mreža na zdravlje"
Ivana Kunić
Rad ne sadrži sažetak.
"Utjecaj filtracijske sposobnosti spužve, Spongia officinalis var. adriatica (Schmidt) na bakterioplankton: Primjena u kontroli onečišćenja morskog okoliša"
"Utjecaj filtracijske sposobnosti spužve, Spongia officinalis var. adriatica (Schmidt) na bakterioplankton: Primjena u kontroli onečišćenja morskog okoliša"
Tifani Kusovac
Kao sesilni priradnik Metazoa, spužve predstavljaju ekološki značajnu i vrlo raznoliku komponentu morskih bentoskih zajednica u svijetu. Spužve su tradicionalno promatrane kao neselektivni filtratorski organizam, te stoga i kao potencijalni biofilteri za sanaciju mikrobiološkog onečišćenja u morskom okolišu. U ovom radu je prikazano kako je pretpostavljena veza između hranidbe spužve mikrobima i biotehnološko korištenje njenih potencijalnih sposobnosti na smanjenja...

Pages