specijalistički diplomski stručni
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"

Marija Šilje (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije