Rad nije dostupan
diplomski rad
Elaborat stanja s prijedlogom konzervatorsko-restauratorskih radova na pjevalištu iz crkve Sv. Bartula u Lumbardi

Katija Belemečić Handabaka (2015)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju