specijalistički diplomski stručni
"Organizacija skrbi za pacijente s Alzheimerovom bolesti na području Dubrovačko-neretvanske županije"

Zdravko Cvitanović (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije