specijalistički diplomski stručni
"Potrebe bolesnika za palijativnom skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije"

Ana Radetić (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije