diplomski rad
"Određivanje sadržaja karotenoida hridinskog ježinca, Paracentrotus lividus uz pomoć Raman spektroskopije"

Fran Nekvapil (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za akvakulturu