specijalistički diplomski stručni
"Utjecaj stupnja obrazovanja medicinskih sestara na kvalitetu svakodnevne sestrinske prakse"

Snježana Busančić (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije