specijalistički diplomski stručni
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"

Irena Matulović (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije