završni rad
Konzervatorsko restauratorski zahvat na neobaroknoj komodi

Silvana Di Ceglie (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju