diplomski rad
Konzervacija i restauracija nacrta zgrade opere i kazališta u Dubrovniku iz 1841. godine

Ana Sentović (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju