disertacija
PREVLAKA I ISTOČNI DIO KONAVALA U PREGOVORIMA O RAZMJENI TERITORIJA IZMEĐU HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I SRJ OD 1992. DO 1996. GODINE

Julijana Antić Brautović (2018)
Sveučilište u Dubrovniku