završni rad
Sustavni pristup upravljanja kvalitetom u funkciji efikasnog plasmana turističkog proizvoda

Ante Primorac (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju