specijalistički diplomski stručni
"Učestalosti depresivnih simptoma kod kardioloških bolesnika sa anginom pectoris i infraktom miokarda"

Ivana Garvan (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije