završni rad
"Poremećaji u ponašanju djece i mladih na području Dubrovačko-neretvanske županije u periodu od 2012. do 2016. godine"

Martina Martinović (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije