specijalistički diplomski stručni
"Karakteristike bolesnika liječenjih od karcinoma pluća u dnevnoj bolnici za onkologiju Opće bolnice Dubrovnik"

Marijana Šuperak (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije