specijalistički diplomski stručni
Važnost poduzetničkih vještina za upravljanje IT poduzećima

Silvija Bezer (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju