disertacija
Prava Crvena Hrvatska i Čisti pravaši

Đurasović Barbara (2018)
Sveučilište u Dubrovniku