specijalistički diplomski stručni
Stečaj trgovačkog društva

Nives Babić (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju