specijalistički diplomski stručni
"Pretraživanje bibliografskih baza podataka u svrhu određivanja broja objavljenih članaka čiji su autori polaznici studija Kliničko sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku"

Manuela Roso (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije