specijalistički diplomski stručni
Analiza rentabilnosti i poslovna poluga

Anđela Zec (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju